Hur får vi hjälp med att överklaga beslut om rättshjälp?

2019-07-04 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej!Vi har försäkringsbolag Folksam.Vi blev nekad till rättshjälp.Bli behöver rådgivning med överklaga beslutpå grund av det är märklig att de nekar rättshjälp.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det skydd som ingår i hemförsäkringen är vad som kallas rättsskydd. Om man inte har en hemförsäkring med rättsskydd finns det i vissa fall möjlighet att få statlig rättshjälp.Då du inte lämnar någon närmre bakgrund går det tyvärr inte att ge något direkt svar på din fråga. Om du är intresserad av vidare rådgivning är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss. Vill du hellre ha hjälp av en jurist att skriva en överklagan i ärendet, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för prisförslag och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Hur man skaffar sig en advokat?

2019-06-15 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur man skaffar sig en advokat?I Januari 2019 så polisanmälde jag en överläkare för sexuellt ofredande. Detta har nu gått enda till åklagare och dom har fått se videobevis på att hela mottagningen visste om vad läkaren gjort mot mig men även andra kvinnor och tjejer i över 20år.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som utsatts för brott kallas för målsägande. Som målsägande kan man i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde, en person, som ofta är en advokat, som kan föra din eventuella skadeståndstalan i domstol samt stödja brottsoffret i rättsprocessen. Man kan få målsägandebiträde i bland annat sexualbrott eller andra brott som kan ge fängelse som påföljd. Det är domstolen som beslutar och förordnar om ett målsägandebiträde. Detta kan göras när en förundersökning har inletts. Ett målsägandebiträde får betalt av staten och kostar ingenting för brottsoffret personligen. Du kan vända dig till domstolen för att ansöka om ett målsägandebiträde eller kontakta dem för vidare information för vad som gäller för just dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för ett grov rattfylleri och när har man rätt till en försvarare?

2019-05-22 i Rättshjälp
FRÅGA |Grovt rattfylleri? Min son blev häromdagen stoppad av polisen. De uppskattar att han ska ha kört i 200 km/tim på motorväg som är 110 km/tim. De har inga bevis mer än polisernas ord, vilket iof säkert väger väldigt tungt. Han fick också göra ett alkoholtest och blåste 0,27 promille. Han nekade till fortkörningen, men erkände resultatet av alkotestet. Han hade inget körkort med sig då han hade tappat bort det för ett tag sedan, men han har polisanmält att det är borta, så de kunde ju inte rent fysiskt ta det av honom, men de sa att han blivit av med körkortet vilket inte är något konstigt. De sa även att han kunde bli anklagad för grov rattfylla på grund av fortkörningen. Är det verkligen så, trots att han bara låg 0,07 över godkänd gräns på alkotestet? Och de sa även att han inte skulle ha rätt till en allmän försvarare, men om de tänker anklaga honom för grov rattfylleri som kan leda upp till 2 års fängelse så borde han ha rätt till allmän försvarare eller har jag fel? Han är helt ostraffad sedan tidigare och har haft sitt körkort i 5 år.
Tilde Skånvik |Hej!Tack för att det vänder dig till Lawline med dina funderingar. Så som jag uppfattar det så har du två frågor. Den första frågan handlar om grov rattfylleri som kommer behandlas enligt Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Den andra frågan handlar om rätten till försvarare som kommer att utredas enligt Rättegångsbalken och Europakonventionens bestämmelser.Vad krävs för att bli dömd för brottet rattfylleri?För att brottet rattfylleri ska anses vara begånget så finns det vissa rekvisit (krav) som ska vara uppfyllda. Det ska vara en person som fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn,en förtäring av alkohol ska ha skett så att personen under eller efter färden har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 0.2 promille i blodet eller 0.10 milligram per liter i utandningsluften. Den som har begått gärningen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt min bedömning så har punkt ett uppfyllts eftersom jag utgår från att din son fört en bil på motorväg. Punkt två anses också vara uppfyllt eftersom din son haft en alkoholkoncentration som uppgått till 0.27 promille efter körningen. Eftersom de två rekvisiten är uppfyllda så kommer gärningen att vara ett brott som han kan straffas för (TBL 4 § första stycket). Rattfylleri finns indelat i två gradindelningar som talar om hur grovt brottet bedöms. De två gradindelningarna är rattfylleri av normalgraden och rattfylleri som anses grovt. Jag har redan pratat om normalgraden (TBL 4 §) och när det gäller rattfylleri av grovt slag så ska normalgradens rekvisit vara uppfyllda, plus de som framgår av (TBL 4 a §). När man bedömer om rattfylleri är grov så skall någon utav dessa punkter vara uppfyllda: Alkoholkoncentrationen uppgår till 1.0 promille i blodet eller 0.5 milligram per liter i utandningsluften, föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel Körningen har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. För denna gärningen så är fängelse i högst två år straffet som kan ges. I din fråga framgår att de uttalat sig om brottet grov rattfylleri. I ert fall så skulle det kunna vara antingen punkt två eller punkt tre som gör att det anses grovt. SammanfattningEnligt min bedömning så är det inte de 0.07 promille som ligger till grund för att rattfylleribrottet anses vara grovt. Jag tror att det antingen är punkt två eller punkt tre som talar för det är grovt. När har man rätt till förvarare?Som huvudregel så finns det en grundläggande rättighet. Den som misstänkts för brott har rätt till en försvarare (Europakonventionen artikel 6 punkt 3 c).Till huvudregeln så finns undantag som kan bli tillämpliga. För det första så anses den som har erkänt en gärning inte behöva någon försvarare när det gäller utredningen om skulden. I andra fall där det rör sig om bötesbrott, trafikbrott och okomplicerade rattfylleribrott får den misstänkte oftast klara sig själv (RB 21 kap. 3 a § andra stycket första punkten) (Ekelöf, Rättegång II, s. 96). Det finns två olika typer av försvarare, en privat och en offentlig. Den privata försvararen är någon du själv väljer medan den offentliga utses av staten (RB 21 kap. 3 §) (RB 21 kap. 4 §). Ni har fått höra att ni inte har rätt till någon försvarare och då skulle jag tro att de menar den offentliga försvararen. En privat försvarare kan man anlita även i de fall man inte erbjuds en offentlig försvarare. I ert fall så tror jag att de gjort bedömningen att en offentlig försvarare inte behövs för att det är ett rattfylleribrott. SlutordSammanfattningsvis så verkar det som att processen har gått rätt till. I den första frågan så kom jag fram till att det antagligen inte är mängden promille som legat till grund för bedömningen om ett grovt brott. I den andra frågan så kom jag fram till att det inte föreligger någon rätt till en offentlig försvarare men det hindrar inte er från att skaffa en privat. Hoppas att du fått svar på dina funderingar och är det så att du undrar något mer så är det bara att skriva igen. Allt gott,

Kan man få rättshjälp trots att man har en rättsskyddsförsäkring?

2019-04-20 i Rättshjälp
FRÅGA |Kan jag i en tvist som har rättsskydd för tvisten men även rättsskydd från hemförsäkringen använda mig utav båda?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om rättsskydd finns i rättshjälpslagen. I 9 § står det att rättshjälp inte får beviljas, om den rättssökande har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd. I samma paragraf står det dessutom att även om den rättssökande saknar rättsskyddsförsäkring, men med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft ett sådant skydd, får rättshjälp inte beviljas om det inte föreligger särskilda skäl för det.SammanfattningReglerna om rättsskyddsförsäkringar är alltså ganska strikta. Om du redan har en försäkring kan du inte samtidigt beviljas skydd enligt rättshjälpslagen. Samtidigt riskerar man att inte bli beviljad rättsskydd enligt lagen, även om man inte har en täckande försäkring men borde ha haft det.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Misstänkt för brott, får jag byta försvarsadvokat?

2019-06-30 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej! En bekant till mig sitter häktad för grov stöld. Häktningen är överklagad till hovrätten. När kan en förväntas få svar på denna överklagan? Den häktade är asylsökande och vill byta offentlig försvarare. Vad är hans rättigheter att välja själv? Tacksam för svar!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hovrättens beslut i frågan kan ta olika lång tid, det är därför svårt för mig att svara på. Det jag kan upplysa om är att häktningsförhandling i tingsrätten hålls var 14e dag, som huvudregel, varför häktningsskälen kommer att prövas igen inom kort.Den misstänkte har rätt att begära byte av advokat och välja försvarare själv. Detta görs genom att han kontaktar tingsrätten där målet handläggs, framför vad skälen till önskemålet om bytet är och eventuellt uppger en ny advokat han önskar. Det är sedan domstolen som avgör om den misstänkte har anfört tillräckliga skäl för ett byte. Alla omständigheter beaktas, men faktorer som kan tala särskilt starkt för ett försvararbyte är om det finns allvarliga meningsmotsättningar mellan klienten och advokaten, exempelvis om hur målet ska drivas.Om begäran avslås kan den misstänkte överklaga beslutet eller anlita en privat försvarare. En privat försvarare finansieras av den misstänkte personligen, om han har framgång i målet kan han dock få ersättning för staten för sina kostnader.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänligen,

Rättshjälp i förvaltningsdomstol

2019-05-31 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej jag har en vänn som är nedsätt sedan 19 år (svårt psykyskt och somatiskt sjukdom ): han har skickat en ansökan med ett läkarintyg för att han ska få handikap ersättning . Han fick nej ! Kan han få rätthjälp för överjklagande ? Han har inga inkomst alls ?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att det rör en överklagan till en förvaltningsdomstol. I första hand är mitt råd att din vän kollar upp om hans försäkring täcker det rättsliga ärendet. Om försäkringen inte täcker det, kan rättshjälp betalas ut om andra förutsättningar är uppfyllda. Rättshjälp i förvaltningsdomstolDet anses ofta inte finnas ett behov av rättshjälp i förvaltningsdomstol. Dock finns det en liten möjlighet att man kan få rättshjälp, vilket innebär att staten betalar en del av dina rättegångskostnader om du anlitar advokat. Bestämmelser om rättshjälp finns i Rättshjälpslagen. Rättshjälp innebär att en person kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnad för advokat eller sakkunnig det kan även täcka kostnader för bevisning och andra uppgifter. I regel får man inte rättshjälp för ett ärende om det rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp. Rättshjälp ges- till den som har fått rådgivning från advokatbyrå i minst en timme, 2 §.- till den vars årsinkomst inte överstiger 260 000 kr när du räknat bort underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, 6 §.- till den vars behov av juridisk rådgivning inte kan tillgodoses på annat sätt, 7 § .- om det är rimligt att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till vad du överklagar, dess betydelse, det ekonomiska värdet av det som prövas och övriga omständigheter, 8 §. Om man beviljas rättshjälp ska man bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för hjälpen. Staten betalar resten. Avgiftens storlek beror på personen i frågas ekonomiska förhållanden. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten om du vill veta vilka avgifter som gäller. Om man förlorar ett mål i en domstol ska man betala för sina egna och motpartens rättegångskostnader även om man har rättshjälp. När det handlar om förvaltningsmyndigheter ett tillräckligt stort utredningsansvar att den enskilde inte ska behöva eller få rättshjälp. Det anses därför oftast inte rimligt att staten bidrar till rättegångskostnaderna. Det är endast i undantagsfall personer får rättshjälp i förvaltningsdomstol. Kontakta gärna Rättshjälpsmyndigheten för närmare information om chansen att få rättshjälp.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

När kan man få rättshjälp?

2019-04-22 i Rättshjälp
FRÅGA |Hur kan en förälder som stämmer en annan förälder få rättshjälp? Känns väldigt fel att utnyttja skattemedel så du kan få ensam vårdnad särskilt om de då de även ljuger och har framkallat tvisten själva samt har blandat in soc. Jag har betalat 4 gånger så mycke för att försvara mig som mamma.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Rättshjälp är en möjlighet för att få hjälp om vissa krav är uppfyllda (jfr 1-2 § rättshjälpslagen). För att man ska ha möjlighet att beviljas rättshjälp krävs det att man är privatperson, man inte har en rättsskyddsförsäkring, man har ett ekonomiskt underlag som är mindre än 260.000 kr/år, det inte handlar om ett brottmål och det ska anses rimligt att staten bidrar (6-8 § rättshjälpslagen).I ditt fall har jag ingen närmre bakgrund, men mest troligt är att din motpart har en låg eller ingen inkomst och inte heller någon försäkring med rättsskydd. För rättshjälp i familjemål krävs att det finns särskilda skäl; det innebär att det i regel inte beviljas rättshjälp för mål om skilsmässa. Däremot anses det vara särskilda skäl när parterna inte kan komma överens om barns vårdnad, boende och umgänge. Rättshjälpsmyndigheten gör endast en bedömning av om det anses rimligt att staten bidrar och om det finns särskilda skäl, vilket det verkar finnas i ert fall. Myndigheten gör ingen bedömning av om någon av parterna ljuger eller själva har framkallat tvisten.Med vänliga hälsningar,

Hur begär man försvaradvokat?

2019-03-17 i Rättshjälp
FRÅGA |Hej min son har i förhör sagt att han inte behöver försvarare nu har domstolen lagt ihop två mål och han inser nu att han vill ha en försvarare hur gör man?
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din fråga saknas följande (som har relevans för att besvara frågan): Vad det är för brott han gjort sig skyldig till.Hur gammal din son är. I mitt svar kommer jag inleda med frågan när man har rätt till försvarare, särskilt med hänsyn till punkterna ovan. Din fråga om hur ni bör göra hittar du svaret på längre ner. När har man rätt till försvarare?Som huvudregel gäller att om din son är anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare utses åt honom (21 kap 3a § 1 st. rättegångsbalken). I samma bestämmelse framgår att försvarare ska utses om brottet har en straffskala där lägsta straffet är fängelse 6 månader. Din son ska ha rätt att få sin talan biträdd av en försvarare redan vid förberedelser (under förundersökningen) och vid rättegångsförhandlingarna (21 kap 3 § 1 st. rättegångsbalken).I ditt fall har din son tackat nej till försvarare under förundersökning. Beroende på vad det är för typ av brott ska inte rätten till försvarare försvinna vid rättegångsförhandlingarna. Hur ska du göra för att förordna en försvarare åt din son?Som huvudregel ska den misstänkte (din son) utse sin försvarare. Undantag gäller dock ifall han är under 18 år då istället du som vårdnadshavare ska utse hans försvarare (21 kap 3 § 2 st. rättegångsbalken). Denna begäran sker formlöst. DU bör alltså ta kontakt med förhörsledaren och begära att staten ska förordna en försvarare åt din son inför kommande rättegång. Eller om han är över 18 år kan han själv göra det. Förhörsledaren har då en skyldighet att anmäla din begäran till domstolen (23 kap 5 § rättegångsbalken). Jag hoppas att informationen hjälpte dig och du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor är du välkommen åter. Med vänliga hälsningar,