FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp01/10/2022

Har barn rätt till rättshjälp?

Min 13 åriga dotter vill ha rättshjälp till en advokat. Eftersom hon inte har någon inkomst så bör hon väl ha rätt till rättshjälp eller har barn inte samma rättigheter som vuxna?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Har en flicka som är 13 år rätt till rättshjälp? 

I rättshjälpslagen (RHL) finns bestämmelser om rätten till rättshjälp (1 § RHL). Rättshjälp får ges om vissa förutsättningar är uppfyllda (2 § RHL). Först och främst ska personen ifråga ha ett ekonomiskt underlag som understiger 260 000 kronor (6 § RHL). Då det handlar om ett barn bör denna förutsättning vara uppfylld eftersom det ekonomiska underlaget grundar sig i personens årsinkomst (38 § RHL). Vidare krävs att behovet av rättshjälp inte kan tillgodoses på annat sätt, ex. genom offentlig försvarare eller målsägandebiträde (7 § RHL). Det handlar alltså om vad det rör för mål, behovet av rättshjälp ska inte kunna uppfyllas på annat sätt. Är man exempelvis misstänkt för brott har man i stället rätt till en försvarare och inte rättshjälp (21 kap. Rättegångsbalken (RB)). Då din fråga handlar just om rättshjälp utgår jag från att det är det alternativet som finns. Det ska också vara rimligt att staten står för kostnaderna och då tas hänsyn till omständigheterna i målet, arten av det inträffade och den slutgiltiga kostnaden för tvisten (8 § RHL). Slutligen krävs också att rådgivning ska ha lämnats i målet i minst en timme, om det inte ansetts obehövligt (2 § RHL). Sådan rådgivning kan ges av en advokat eller jurist och lämnas mot en avgift. Avgiften får sättas ned till noll om det rör en underårig, som i detta fall (4 § RHL). 

Sammanfattning 

För att rättshjälp ska ges finns en rad förutsättningar som måste vara uppfyllda, vilket jag redogjort för ovan. Det finns inga omständigheter som tyder på att en minderårig inte ska få rättshjälp, istället handlar det bland annat om vad det är för mål och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Hoppas att du fått svar på din fråga! 

Om du har fler funderingar är du alltid välkommen med fler frågor till Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. 

Olivia SeverinssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000