FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp06/11/2022

Vad kan jag göra om jag blir nekad byte av advokat?

Min vän blev dömd för medhjälp till rån och fick 8 månader fängelse och böter 150 000. Han är nu fri och vill överklaga domen då han är oskyldigt dömd. Hans advokat vägrar skicka in överklagan så han gjorde vad vem som helst skulle göra, han försökte byta advokat men domstolen nekade det. Vad är hans nästa steg?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om en brottsmisstänkt och dennes försvar regleras framförallt i rättegångsbalken (RB).

Jag förstår det som att din vän tidigare haft en offentlig försvarare eftersom det framgår av din fråga att det var domstolen som nekade bytet av försvarsadvokat. Ett sådant avslag kan göras om domstolen kommer fram till att det inte föreligger särskilda skäl som rättfärdigar ett byte (21 kap. 6 § andra stycket RB). Om så är fallet finns det i huvudsak tre saker man kan göra; man kan överklaga beslutet, man kan anlita en privat försvarare eller så kan man välja att företräda sig själv.

Överklagan av beslut

Om man fått avslag på begäran om byte av försvarsadvokat har man rätt att överklaga beslutet (49 kap. 5 § sjunde punkten RB och 54 kap. 4 § RB). Frågan ska då bli prövad på nytt. Något som kan vara bra att veta är att det ställs relativt höga krav (särskilda skäl) för att domstolen ska bevilja ett byte av försvarsadvokat till en brottsmisstänkt. Det kan därför vara svårt att få till ett annat beslut än ett nytt nekande om man lägger fram precis samma skäl till varför man önskar få igenom bytet som vid den första prövningen. 

Byta till privat försvarare

Den brottsmisstänkte får också lov att själv entlediga sin försvarare (21 kap. 6 § RB). Man har alltså rätt att ersätta sin offentliga försvarare med en privat om man vill det. Det kan dock vara bra att veta att ett privat försvar finansieras av den brottsmisstänkte själv. 

Företräda sig själv

Slutligen har en brottsmisstänkt rätt att företräda sig själv i rätten om man skulle vilja det (21 kap. 1 § RB). Man har då samma möjligheter att överklaga en dom som man hade haft med en försvarare. Det kan dock vara bra att tänka på att försvarsadvokater är juridiskt utbildade och besitter därför troligen mer kunskap och erfarenhet för situationen än någon som inte är försvarsadvokat. Det kan därför vara bra att tänka igenom sitt beslut noga om man väljer att entlediga sin försvarare för att företräda sig själv. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Ellen PiggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”