FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp28/09/2023

I vilka situationer kan ett målsägandebiträde förordnas på grund av personliga förhållanden?

Hej. I lagen om målsägandebiträde står det under paragraf 1, punkt 3: "annat brott på vilket fängelse kan följa, om det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde." Min fråga är: Vad konkret uppfyller kriterierna för punkt 3 i lagen om målsägandebiträde dvs. vad är det för personliga förhållanden och övriga omständigheter som krävs för att målsäganden ska få målsägandebiträde enligt punkt 3? Ge gärna många exempel. Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Punkten 3 i 1 § i Lag (1988:609) om målsägarbiträde ska tillämpas restirktivt. För att punkten ens ska kunna tillämpas måste det vara frågon om:

- Ett brott av kvalificerat slag

 - Om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av ett sådant biträde.

- Dessa brott ska ha inneburit en svår kränkning och spelar också roll om målsägandens fysiska eller psykiska tillstånd är sådant att målsäganden kan antas ha väsentlig nytta av ett juridiskt biträde.


Vidare framgår av förarbetena (prop. 1993/94:26) några exempel på när målsägandebiträde enligt p 3 kan tänkas vara tillämplig. Det kan handla om ex. utpressning, bedrägeri, stöld, skadegörelse, övergrepp i rättssak, våld och hot mot tjänsteman samt mordbrand. En personlig relation till den misstänkte är inte i sig tillräckligt för att ett målsägarbiträde ska förordnas, däremot är det något som ska beaktas.


Även i RH 1988:125, som är ett avgörande enligt Hovrätten har ovanstående faktorer tagits upp i bedömningen, vilket kan ge en viss vägledning. Skulle man inte nå upp till kraven finns det en möjlighet att istället bli förordnad en stödperson enligt 20 kap 15 § Rättegångsbalken (RB)


Sammanfattningsvis så finns det inte några särskilda faktorer att ta sikte på, utan det ska ske en samlad bedömning av ovanstående omständigheter. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att paragrafen tillämpas restriktivt och att man istället kan ha rätt till en stödperson. 


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000