FrågaPROCESSRÄTTRättshjälp11/06/2022

Kan en offentlig försvarare förordnas mot den misstänktes vilja?

Hej. Måste man ha en försvarare ? Jag är misstänkt för ett brott och har fått en försvarare ! Jag vill inte ha någon förvarare ! Jag har hört att man inte måste ha det ! Vart hittar jag lagstöd för detta ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du är misstänkt för brott och har förordnats en offentlig försvarare, men egentligen inte vill ha någon och därför undrar om du måste ha en. 


Rätten till offentlig försvarare regleras i 23 kap. rättegångsbalken (RB).   


Vad är en försvarare? 

Den misstänkte äger själv föra sin talan (21 kap. 1 § RB). Enligt 21 kap. 3 § 1 st. RB har han eller hon (den misstänkte) också en ovillkorad rätt att anlita en försvarare som biträde. Rätten kan således inte bestämma att den tilltalade inte ska få ha en försvarare vid sin sida under till exempel en huvudförhandling. Med “försvarare” avses i detta sammanhang det som i vardagligt tal brukar kallas för försvarsadvokat. Denna försvarare kan antingen utses av den misstänkte själv eller förordnas av rätten (21 kap. 3 § 2 st. och 21 kap. 4 § rättegångsbalken). I det förra fallet betecknas försvararen som privat medan han eller hon i det senare fallet betecknas som offentlig.


Rätt till offentlig försvarare 

Utgångspunkten är att den misstänkte endast ska förordnas en offentlig försvarare, om han eller hon så begär det. I fall den misstänkte begär det, ska rätten förordna en offentlig försvarare för honom eller henne om (a) den misstänkte är anhållen eller häktad eller (b) det för brottet som den misstänkte är misstänkt för inte är föreskrivet lindrigare straff än 6 månader (21 kap. 3 a § 1 st. rättegångsbalken).  


Kan en offentlig försvarare förordnas mot den misstänktes vilja?

Under vissa förutsättningar kan den misstänkte dock även förordnas en offentlig försvarare, fastän han eller hon inte har begärt det och till och med mot sin vilja. Detta kan ske, om (a) den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, (b) det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening eller (c) det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör (21 kap. 3 a § 2 st. RB).


Slutsats

Slutsatsen är alltså att den som är misstänkt för brott själv äger föra sin talan och att denne som utgångspunkt endast ska förordnas en offentlig försvarare om han eller hon själv har begärt det, men att det finns en möjlighet för rätten att förordna en offentlig försvarare för den misstänkte även om han eller hon inte har begärt det och mot dennes vilja.

 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag därför att du bokar tid hos en av våra jurister.


Du kan enkelt boka en tid här.


Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Processrätt och Rättshjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000