Vad innebär det att en dom vinner laga kraft?

2021-04-06 i Domstol
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som händer när en dom vinner laga kraft, eller vad betyder det?
Vanessa Hannah |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en dom vunnit laga kraft innebär att tiden för överklagande har gått ut och att domen därmed blir slutgiltig. En dom i tvistemål vinner laga kraft tre veckor efter det att domen har meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. Detta följer av 50 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) (RB). Samma tid gäller för domar i brottmål, vilket framgår av 51 kap 1 § RB. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,