FrågaPROCESSRÄTTDomstol24/02/2024

Kan jag bli dömd för annat brott än det jag står åtalad för?

Om jag är åtalad för grovt narkotikabrott men åtalet kan inte styrkas kan jag dömas då istället för försök till grovt narkotikabrott även om åklagaren inte åtalat det?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Du undrar i korthet om du kan dömas för ett annat brott än det du står åtalad för. För att ta reda på det vänder vi oss till rättegångsbalken.


Får man dömas för annat brott än det man står åtalad för?

30 kap. 3 § rättegångsbalken stadgar att en dom inte får avse en annan gärning än den som talan gäller. I samma paragraf stadgas också att rätten inte är bunden av yrkande beträffande brottets rättsliga beteckning.

Så vad betyder detta? Med gärning avses inte själva brottets namn eller så, utan det syftar istället endast på själva händelseförloppet. Paragrafens andra mening innebär att domstolen inte är bunden av åklagarens egen beteckning, det vill säga vad du står åtalad för.

Ett exempel skulle vara en person som står åtalad för mord. Om själva mordet inte kan bevisas utan endast vissa skador är domstolen fria att istället döma för misshandel.


Vad betyder detta för din situation?

I ditt fall är det möjligt för domstolen att döma för försök ifall bevisningen inte räcker till för att styrka ett fullbordat brott. Domstolen får alltså själva välja beteckning för brottet, dem är endast bundna av åklagarens framlagda händelseförlopp.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. 

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo