FrågaPROCESSRÄTTDomstol28/11/2023

Kan åklagare överklaga till Högsta Domstolen?

Undrar om en åklagare kan överklaga en hovrättsdom till HD utan att det behövs prövningstillstånd, eller om det krävs ett dylikt tillstånd även när en åklagare överklagar en dom som har meddelats av någon hovrätt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det finns en huvudregel i svensk rätt som innebär att dom eller beslut endast kan överklagas om det gått han eller henne emot.

Gällande brottmål är det enbart riksåklagaren som kan överklaga till HD. En allmän åklagare kan alltså inte överklaga till HD.

En förutsättning för att HD ska pröva en hovrättsdom är i stort sett att det finns prejudikatvärde. Det är alltså inte möjligt att undgå prövningstillstånd utan det krävs att domen har prejudikatvärde för att få prövningstillstånd i HD. Det är ytterst få mål som blir föremål för HD och de allra flesta som överklagas till domstolen får inte prövningstillstånd.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo