Hur länge pågår huvudförhandling av brottmål?

2020-08-21 i Domstol
FRÅGA |Hur länge håller vanligtvis en huvudförhandling för mordförsök på? Är de ofta en dag eller brukar de ta flera dagar?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns oerhört många regler i rättegångsbalken vad gäller huvudförhandling i brottmål och därför är det mycket svårt att bedöma hur länge en rättegång gällande mordförsök kommer att pågå, då längden av en huvudförhandling varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och hur mycket bevisning som finns. Den juridiska utgångspunkten återfinns dock i 46 kap 11 § rättegångsbalken där koncentrationsprincipen + omedelbarhetsprincipen fastslår att när huvudförhandlingen väl är igång ska den genomföras utan onödiga uppehåll och så långt som möjligt i ett sammanhang. Om huvudförhandlingen inte kräver mer än tre dagar ska den genomföras inom loppet av en vecka, annars ska förhandlingen pågå minst tre dagar per vecka. I juridikens värld brukar vi dessvärre ofta behöva svara på frågor med "det beror på", just för att mycket varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Allt gott,