Kan man återvinna målet efter tredskodom?

2020-04-30 i Domstol
FRÅGA |Hej!Min son har fått en s k Tredskodom i ett skadeståndsmål mot honom och hans tidigare konkursade bolag. När inställelsen till rätten kom misstolkade min son denna. Han hade redan kallats och visst att han skulle närvarade på förhandlingarna som inställd privatperson. Han trodde att konkursen innebar att konkursförvaltaren var den ende laglige representanten. Tingsrätten bedömde att hans bolag inte hade uppmärksammat kallelsen och ingen representant fanns med på förhandlingarna. Man dömde min son till böter på 100 000 kr, dvs ett stort belopp för en byråkratisk försummelse.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att de 100 000 kronorna var vad motparten till din son yrkade på i skadestånd. Din son har fortfarande chans att få till en prövning om han missförstod att han själv behövde infinna sig även som representant för företaget!Din son, som är den part som fått en tredskodom meddelad mot sig, har en månad på sig från att domen meddelas mot honom att söka återvinning, 44:9 1 st rättegångsbalken. En En återvinning innebär att målet återupptas eftersom att sakfrågan (frågan om skadan som skadeståndet grundar sig på är bevisad etc) inte har blivit prövad. Ansökningen måste ske skriftligen hos den domstol där din son skulle ha infunnit sig vilket står på kallelsen, 44:9 2 st RB. Om din son ansöker om återvinning så kommer målet att återupptas där det slutade när tredskodomen meddelades, som om inget har hänt där efter. Utan din son får då chans att lägga fram den bevisning han vill och föra sin talan.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,