Lagligt att lämna ut uppgifter om domar?

2019-06-30 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej!Jag har blivit tipsad om en sida som heter mrkoll.se där man kan gå in och se alla möjliga uppgifter om personer inkl belastningsregister. Men när jag sökte på mig själv så såg jag att jag hade en dom som gick att betala för att ladda ner och se, vilket jag gjorde då alla mina tidigare domar är gallrade sedan länge.Domen (grov stöld, 50h ungdomstjänst) var från 2010 då jag även bara var 16 år gammal.Är det lagligt att mrkoll.se fortfarande lämnar ut dessa uppgifter trots att det var 9 år sedan?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hemsidan Mrkoll har uppgifterna med stöd av den så kallade offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en lagstadgat rätt som innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar. (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Domar är ett exempel på allmänna handlingar, dessa kan alltså vem som helst få ut från domstolarna.Själva publiceringen av uppgifterna är tillåtet eftersom hemsidan Mrkoll har ett så kallat utgivningsbevis (enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Ett utgivningsbevis är ett slags intyg som exempelvis tidningar och hemsidor kan få om de uppfyller vissa krav, exempelvis kravet på ansvarig utgivare. Utgivningsbeviset innebär att personuppgiftsskyddet i dataskyddsförordningen (GDPR) inte gäller. Hemsidor och tidningar med utgivningsbevis kan därför publicera personuppgifter, som exempelvis domar, utan att detta strider mot GDPR. För en publicering ska vara otillåten krävs istället att de utgör ett av de så kallade yttrandefrihetsbrotten, exempelvis förtal. (5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen).Utifrån hur lagen ser ut idag bör det sammanfattningsvis vara lagligt för mrkoll.se att lämna ut uppgifterna, förutsatt att de har ett utgivningsbevis.Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan jag kräva att bli raderad från MrKoll?

2019-06-01 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Ang. Hemsidan Mr KollLäste just ett inlägg med rubriken - Får en hemsida publicera information om privatpersoner?2019-05-22 i YTTRANDREFRIHETSGRUNDLAGEN (YGL)Har en fråga angående detta.Måste bara säga följande.Jag tycker att det är skamligt att att man får gå ut och skada vanligt hederligt folk. Jag själv har en stor röd varningstriangel när man söker upp mig och det står då som underrubik - Dömd i Domstol.Detta kan ju givetvis skada mig OM man inte vill betala 99 kronor för att se att detta är en FORTKÖRNING!!Personligen har jag aldrig satt min fot i en domstol eller rättssal.Min fråga.Kan jag kräva att dom tar bor mig ifrån detta register??
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!MrKoll och andra liknande hemsidor publicerar information som är offentliga uppgifter. Offentliga uppgifter är t.ex. eventuella brottmålsdomar, adress, personuppgifter m.m. Det har för hemsidan ansökts om och beviljats ett s.k. utgivningsbevis. För ett utgivningsbevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL).Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera uppgifter som ovan nämnda så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Om ett yttrandefrihetsbrott blir aktuellt är det den ansvariga utgivaren som åtalas. Att publicera personnummer, adress m.m. (vilket är offentliga uppgifter) är inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed tillåtet.En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att MrKoll kan publicera uppgifterna utan något samtycke eller annan laglig grund som krävs enligt dataskyddsförordningen GDPR.Sammantaget innebär det att MrKoll har rätt att publicera uppgifterna då det finns ett utgivningsbevis utfärdat. Förfarandet att publicera uppgifterna strider inte heller mot dataskyddsförordningen GDPR. Det finns ingen juridisk grund för att begära att MrKoll ska ta bort uppgifterna. Det enda alternativet är att kontakta hemsidan och be dem ta bort uppgifterna. Tyvärr är det antagligen tveksamt om så sker, då hela affärsidén handlar om att publicera så många uppgifter som möjligt.Vänligen,

Får en hemsida publicera information om privatpersoner eller strider detta mot GDPR?

2019-05-10 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering om en hemsida som heter mrkoll.seDet jag undrar är om inte en sådan sida bryter mot gdpr då väldigt mycket information om privatpersoner syns där. Ska inte gdpr vara något skydd mot detta? Har inget att dölja men är tveksam till hur detta kan få förekomma.Med vänlig hälsning
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den aktuella hemsidan publicerar information ur en databas med offentliga uppgifter. Offentliga uppgifter kan vara brottmålsdomar, adresser m.m. Hemsidan har ansökt om och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen. För att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen).Om en hemsida har ett utgivningsbevis har man därför ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera uppgifter som dessa, förutsatt att man inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Ett sådant brott är aktuellt om det är särskilt angivet i grundlagen att något är förbjudet. Exempelvis är hets mot folkgrupp ett yttrandefrihetsbrott. Om det skulle röra sig om ett yttrandefrihetsbrott ska den ansvariga utgivaren åtalas. En hemsida med utgivningsbevis omfattar inte av GDPR då förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR)Sammanfattningsvis är det alltså lagligt för hemsidan att publicera uppgifterna om man har ett utgivningsbevis. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Vart går gränsen för yttrandefriheten?

2019-03-19 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Är detta en anklagande kommentar?- varför säger du att jag är dålig på ( på media)? Tycker det känns som en påhoppade kommentar. Undrar hur det är med yttrandefriheten på media? Får man svara för sig ifall man blir anklagad på falska grunder? Där man hänger ut den personen också. Får man försvara sig på något sätt?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaJag tolkar din fråga som att du undrar vart gränsen går för yttrandefrihet då du frågar om det är en anklagande kommentar, hur det är med yttrandefrihet i media och hur du kan uttrycka dig i media. I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om yttrandefriheten för att sedan förklara vad som är otillåtet att göra.Inledningsvis ska påpekas att frågan om vart gränsen för yttrandefriheten går har alltid varit en mycket omdiskuterad fråga som det inte finns ett klart svar på. Det här är alltså ett ämne som man skulle kunna skriva väldigt mycket om, men jag ska försöka hålla mig så kortfattad som möjligt.Vad innebär yttrandefrihet?Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet som finns fastslagen i Sveriges grundlag. I regeringsformen definieras yttrandefrihet som en "frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor". Yttrandefriheten värderas högt och de allra flesta uttalanden är tillåtna trots att de ibland kan vara provocerande eller radikala.Huvudregeln är alltså att du får uttrycka dina åsikter hur mycket du vill och i vilken form du vill. Du kan alltså försvara dig genom att berätta via media hur du känner, tänker eller tycker. Yttrandefriheten innebär troligtvis också att det är okej med kommentaren "varför säger du att jag är dålig". Det finns dock ett flertal regler gällande hur man får uttrycka sig, det är nämligen inte okej att säga vad som helst.Vad är otillåtet att uttrycka?Det finns en hel del lagregler som begränsar yttrandefriheten. Jag kommer inte kunna ta upp alla lagar och olika brott här, men några av de viktigaste ska ändå nämnas.Det finns ett flertal yttrandefrihetsbrott som hittas i tryckfrihetsförordningens 7 kap 2-20 §§. Bland yttrandefrihetsbrotten hittas till exempel förbud mot: Olaga hot, det är brottsligt att hota en person. Hets mot folkgrupp, det är ett brott innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck Förtal, det är brottsligt att "sprida rykten" om en person som innebär att han/hon blir utpekad som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det är också förtal att sprida uppgifter med syfte att utsätta personen för andras missaktning. Detta är bara några av de yttrandefrihetsbrott som finns, vill du läsa om flera kan du klicka här.Till detta kan tilläggas (bland mycket annat) regleringen i GDPR (dataskyddsförordningen som reglerar hur man får hantera personuppgifter) och upphovsrättslagen (där finns bestämmelser som skyddar en persons texter, bilder och liknande)SammanfattningHur vidsträckt yttrandefriheten är i Sverige är alltså väldigt omdiskuterat. Svaret på frågan beror mycket på omständigheterna i varje enskilt fall, så att rent generellt svara på frågan om exakt vart gränsen för yttrandefriheten eller vad du kan säga och inte säga, är närmast omöjligt.För att ändå försöka ge dig ett svar på din fråga kan sägas att yttrandefriheten ger dig rätten försvara dig genom att uttrycka dina egna tankar/känslor/åsikter. Du får dock inte uttrycka dig på ett sätt som är hotfullt, utgör förtal eller liknande.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära att Ratsit och Hitta tar bort mina personuppgifter med stöd av GDPR?

2019-06-09 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Kan man kräva att hemsidor såsom ratsit.se och hitta.se tar bort en ifrån deras sökmotor. Tänkte med tanke på GDPR.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ratsit, hitta och liknande hemsidor har i regel ett utgivningsbevis. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Att publicera personnummer, brottmålsdomar, adress m.m. (vilket är offentliga uppgifter) är inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed tillåtet.En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver något samtycke eller göra någon intresseavvägning för att publicera uppgifter om en enskild. Eftersom dataskyddsförordningen GDPR inte är tillämplig för den som publicerar något under utgivningsbevis kan du inte heller begära att få personuppgifter raderade. Som svar på din fråga innebär det att du rent juridiskt inte kan begära borttagning av uppgifterna med stöd av GDPR. Du kan givetvis höra av dig till företaget och be att de tar bort dem. Däremot är de inte skyldiga att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får en hemsida publicera information om privatpersoner?

2019-05-22 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Jag har hittat en site som heter mrkoll.se, där finns allt om alla svenska människor. Det är så väl skrivet om hela min person, om jag har begått brott, vilken bli jag har osv. Jag har hemligt mobilnummer, men med stora siffror jag jag läsa det på deras sida. Företaget går inte att nå, det verkar hemligt. Får man ge vem som helst upplysningar på ett sånt här sätt? Jag skrev till Datainspektionen och fick svaret:Datainspektionen har mottagit ett stort antal klagomål beträffande Nusvar AB:s webbplats www.mrkoll.se Datainspektionen har den 18 december 2018 inlett tillsyn mot Nusvar AB. I dagsläget kan vi därför inte svara på frågor om webbplatsen.När utredningen är färdig kommer Datainspektionen att fatta beslut i tillsynsärendet. Beslutet kommer att läggas upp på Datainspektionens webbplats. Vi kan inte ge något besked om när beslut kommer att fattas.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den aktuella hemsidan publicerar information ur en databas med offentliga uppgifter. Offentliga uppgifter kan vara brottmålsdomar, adresser m.m. Hemsidan har ansökt om och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen. För att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen).Om en hemsida har ett utgivningsbevis har man därför ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera uppgifter som dessa, förutsatt att man inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Ett sådant brott är aktuellt om det är särskilt angivet i grundlagen att något är förbjudet. Exempelvis är hets mot folkgrupp ett yttrandefrihetsbrott. Om det skulle röra sig om ett yttrandefrihetsbrott ska den ansvariga utgivaren åtalas. En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av GDPR då förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR)Sammanfattningsvis är det alltså lagligt för hemsidan att publicera uppgifterna om man har ett utgivningsbevis. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Går det att förbjuda hemsidor som publicerar personuppgifter?

2019-03-25 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hej!Jag har mer en allmän fråga. Det skapas fler och fler sådana här hemsidor som lägger upp väldigt mycket personinformation om Sveriges befolkning. En sådan sida som startades nyligen är den som heter mrkoll.se. Där syns till och med information om ifall du bor ensam och vilken dörr i lägenhetshuset som leder till dig. Min första tanke när jag såg all information om mig själv var vilken säkerhetsrisk det är för mig, jag är en ung kvinna som bor själv på första våningen med en rätt så bra årsinkomst. Sedan började jag istället tänka på vilken risk det är för våra äldre. Där anges ålder, vilken lägenhet de bor i, ungefärlig förmögenhet och framförallt om de bor själva. Det ger en sannolikhet att sådana här "hembesök" ökar bland rånare hos pensionärer. Det vägrar jag acceptera.Jag och en vän kontaktade hemsidan med GDPR som anledning och ville då få vår information borttagen. Vi fick då till svar att företaget sitter på en licens som ger de all rätt att öppet publicera all den här informationen. Min fråga är då, stämmer det verkligen? Vad kan man göra för att få bort sådana h hemsidor? Jag tänker framförallt på all rånrisk mm som ökar mer och mer i Sverige idag...Tack på förhand för hjälpen!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hemsidan du hänvisar till publicerar information som är offentliga uppgifter. Offentliga uppgifter är t.ex. eventuella brottmålsdomar, adress, personuppgifter m.m. Det har för hemsidan ansökts om och beviljats ett s.k. utgivningsbevis för företagets databas. För ett utgivningsbevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL).Vad innebär ett utgivningsbevis?Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera uppgifter som dessa så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Om ett yttrandefrihetsbrott blir aktuellt är det den ansvariga utgivaren som åtalas. Att publicera personnummer, adress m.m. (vilket är offentliga uppgifter) är inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed tillåtet.Hemsidor med utgivningsbevis omfattas inte av GDPREn hemsida med utgivningsbevis omfattas heller inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver ditt samtycke för att publicera ditt personnummer.Svaret på din fråga är att det är lagligt för hemsidan att publicera såväl personuppgifter (namn, adress m.m.) som information om brottmålsdomar då uppgifterna är offentliga, det finns en ansvarig utgivare och ett beviljat utgivningsbevis. I nuläget går det dessvärre inte att förbjuda hemsidorna.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Får Lexbase publicera mitt personnummer?

2019-03-17 i Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)
FRÅGA |Hur kan lexbase ha mitt fullständiga personnummer ute för vem som helst att se? Jag är sjuksköterska
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hemsidan du hänvisar till publicerar information ur en databas med offentliga uppgifter. Offentliga uppgifter är t.ex. eventuella brottmålsdomar, adress, personuppgifter, personnummer m.m. Det har för hemsidan ansökts om och beviljats ett s.k. utgivningsbevis för databasen. För ett utgivningsbevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL).Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera uppgifter som dessa så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Om ett yttrandefrihetsbrott blir aktuellt är det den ansvariga utgivaren som åtalas.En hemsida med utgivningsbevis omfattas heller inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR).Svaret på din fråga är att det är lagligt att publicera uppgifter såsom bland annat personnummer för hemsidan då det finns ett utgivningsbevis och en ansvarig utgivare.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,