Vart går gränsen för yttrandefriheten?

FRÅGA
Är detta en anklagande kommentar?- varför säger du att jag är dålig på ( på media)? Tycker det känns som en påhoppade kommentar. Undrar hur det är med yttrandefriheten på media? Får man svara för sig ifall man blir anklagad på falska grunder? Där man hänger ut den personen också. Får man försvara sig på något sätt?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Jag tolkar din fråga som att du undrar vart gränsen går för yttrandefrihet då du frågar om det är en anklagande kommentar, hur det är med yttrandefrihet i media och hur du kan uttrycka dig i media. I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om yttrandefriheten för att sedan förklara vad som är otillåtet att göra.

Inledningsvis ska påpekas att frågan om vart gränsen för yttrandefriheten går har alltid varit en mycket omdiskuterad fråga som det inte finns ett klart svar på. Det här är alltså ett ämne som man skulle kunna skriva väldigt mycket om, men jag ska försöka hålla mig så kortfattad som möjligt.

Vad innebär yttrandefrihet?
Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet som finns fastslagen i Sveriges grundlag. I regeringsformen definieras yttrandefrihet som en "frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor". Yttrandefriheten värderas högt och de allra flesta uttalanden är tillåtna trots att de ibland kan vara provocerande eller radikala.

Huvudregeln är alltså att du får uttrycka dina åsikter hur mycket du vill och i vilken form du vill. Du kan alltså försvara dig genom att berätta via media hur du känner, tänker eller tycker. Yttrandefriheten innebär troligtvis också att det är okej med kommentaren "varför säger du att jag är dålig". Det finns dock ett flertal regler gällande hur man får uttrycka sig, det är nämligen inte okej att säga vad som helst.

Vad är otillåtet att uttrycka?
Det finns en hel del lagregler som begränsar yttrandefriheten. Jag kommer inte kunna ta upp alla lagar och olika brott här, men några av de viktigaste ska ändå nämnas.

Det finns ett flertal yttrandefrihetsbrott som hittas i tryckfrihetsförordningens 7 kap 2-20 §§. Bland yttrandefrihetsbrotten hittas till exempel förbud mot:

Olaga hot, det är brottsligt att hota en person.

Hets mot folkgrupp, det är ett brott innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck Förtal, det är brottsligt att "sprida rykten" om en person som innebär att han/hon blir utpekad som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det är också förtal att sprida uppgifter med syfte att utsätta personen för andras missaktning.

Detta är bara några av de yttrandefrihetsbrott som finns, vill du läsa om flera kan du klicka här.

Till detta kan tilläggas (bland mycket annat) regleringen i GDPR (dataskyddsförordningen som reglerar hur man får hantera personuppgifter) och upphovsrättslagen (där finns bestämmelser som skyddar en persons texter, bilder och liknande)


Sammanfattning
Hur vidsträckt yttrandefriheten är i Sverige är alltså väldigt omdiskuterat. Svaret på frågan beror mycket på omständigheterna i varje enskilt fall, så att rent generellt svara på frågan om exakt vart gränsen för yttrandefriheten eller vad du kan säga och inte säga, är närmast omöjligt.

För att ändå försöka ge dig ett svar på din fråga kan sägas att yttrandefriheten ger dig rätten försvara dig genom att uttrycka dina egna tankar/känslor/åsikter. Du får dock inte uttrycka dig på ett sätt som är hotfullt, utgör förtal eller liknande.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (49)
2019-10-06 Får MrKoll och Lexbase ha kvar min dom sökbar även om den är gallrad från tingsrättens arkiv?
2019-10-06 Kan man be Eniro, Hitta m.fl. ta ner information om en själv?
2019-09-29 Får man gå ut med information om en politikers skulder i radio?
2019-08-01 Kommer det en lag som förbjuder att domar är offentliga handlingar?

Alla besvarade frågor (73715)