Får man kränka yttrandefriheten?

Vad gäller om man blir kränkt från att yttra sig fritt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

I mitt svar kommer det redogöras för vad yttrandefrihet innebär och i vilka situationer yttrandefriheten står tillbaka och därmed kränks. 

Rätten att yttra sig 

Yttrandefriheten är grundlagsfäst och återfinns i yttrandefrihetsgrundlagen där 1 § stadgar att var och en får "offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst". Som utgångspunkt har man därför alltid rätt att uttrycka sig och denna rättighet är långtgående. 

Får man kränka yttrandefriheten? 

Det finns däremot vissa situationer där yttrandefriheten begränsas. För att ge två vanligt förekommande exempel kan nämnas: 

- Hets mot folkgrupp, innebärande hot eller missaktning för en folkgrupp.

- Förtal, innebärande att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt beteende. 

Sammanfattningsvis för att besvara din fråga finns det alltså ett flertal situationer där yttrandefriheten får stå tillbaka och därmed kränks till följd av att andra rättigheter värderas högre, men det måste alltid göras en bedömning i varje enskild situation. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo