På vilket sätt får man kritisera transpersoner/transrörelsen?

Hej!

Jag undrar var gränsen går för att vara kritisk mot transpersoner? Är det ett brott att säga att "om en person identifierar sig som en sjöjungfru får den hjälp, men om en man identifierar sig som en kvinna anses det normalt. Det är ett tillstånd av sinnesförvirring likt schizofreni"?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga kan variera beroende på om man riktar uttalandet mot en grupp eller mot en enskild person.

Vad kan hända om man riktar citatet i din fråga mot en enskild person?

Att kalla en enskild person "sinnesförvirrad likt någon med schizofreni" kan (men behöver inte nödvändigtvis) klassas som förolämpning ifall syftet är att kränka personens självkänsla eller värdighet, se 5 kap. 3 § brottsbalken (brb).

Vad kan hända om man riktar citatet i din fråga mot en grupp (transpersoner i allmänhet)?

Att kalla transpersoner i allmänhet för "sinnesförvirrade likt personer med schizofreni" kan (men behöver inte nödvändigtvis) klassas som hets mot folkgrupp, se 16 kap. 8 § brb.

Konflikten mellan ovan nämnda brott och den enskildas yttrandefrihet

Förolämpning i relation till yttrandefrihet:

Man kan undgå straff för att ha förolämpat någon om detta påkallas av hänsyn till de intressen som den allmänna yttrandefriheten ska skydda. Högsta domstolen har klargjort att politiska uttalanden är extra skyddsvärda. Även väldigt grovt förolämpande uttryck kan tolereras rent juridiskt, se NJA 1994 s. 637. Detta motiveras av att ett demokratiskt samhällsskick alltid kännetecknas av en långtgående möjlighet att kritisera omvärlden.

Straff aktualiseras inte om man förolämpar någon med uttalanden som i en separat bedömning kan klassas som tryckfrihetsrättsligt skyddsvärda. Kritik mot synen på att kön är en identitet får betraktas som tryckfrihetsrättsligt skyddsvärd.

Det ska samtidigt betonas att man t.ex via upprepade uttalanden som riktas mot en och samma person kan göra sig skyldig till ofredande(/förolämpning), se 4 kap. 7 § brb och 5 kap. 3 § brb.

I detta läge kan nämligen syftet med att inte straffa någon (yttrandefrihet, kritikrätt) anses vara möjligt att tillgodose på andra sätt. Den enskilda kan förslagsvis rikta kritiken mot rörelsen istället för mot en och samma transperson.

Det ska dessutom vara rimligt att hänvisa till syftet med att inte döma en person för förolämpning. Om det är uppenbart i det enskilda fallet att någons enda syfte är att kränka en annan människas självkänsla, kan förolämpningen resultera i ett straff.

Hets mot folkgrupp i relation till yttrandefrihet:

Som ovan nämns kan den enskilda rikta sin kritik mot en rörelse istället för mot en specifik person. Genom detta kan hans eller hennes yttrandefrihet fortfarande skyddas.

Detta motiverar varför det finns utrymme att utsätta en grupp för tämligen sträng kritik, så länge formuleringarna som används och påståendena som görs inte klart överskrider gränsen för en saklig diskussion rörande den aktuella gruppen.

Bestämmelsen om hets mot folkgrupp ska tolkas restriktivt (med ett betydande mått av återhållsamhet). Ett sammanfattat svar på din fråga blir dock att både hets mot folkgrupp och förolämpning är bestämmelser som skulle kunna tillämpas på situationen du beskriver. En bedömning ska göras i det enskilda fallet med hänsyn bland annat till vilket motiv den som uttalat sig haft, och på vilket sätt kritiken lagts fram/i vilket sammanhang.

Nedan anges 2 exempel:

Exempel 1:

En person betraktar kön som en materiell verklighet. Personen vill diskutera och förklara sin syn med schizofreni/sjöjungfru-jämförelsen i din fråga. Detta är okej. Att inte vara konstruktiv i sin kritik är juridiskt tillåtet.

Exempel 2:

En person som hamnat i bråk med en annan, skriker "du är en sinnesförvirrad människa likt någon med schizofreni". Personen gör sig skyldig till förolämpning och kan dömas till straff (ett politiskt syfte kan uteslutas).

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

anahita harati


Anahita HaratiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”