Får en hemsida publicera information om privatpersoner?

FRÅGA
Jag har hittat en site som heter mrkoll.se, där finns allt om alla svenska människor. Det är så väl skrivet om hela min person, om jag har begått brott, vilken bli jag har osv. Jag har hemligt mobilnummer, men med stora siffror jag jag läsa det på deras sida. Företaget går inte att nå, det verkar hemligt. Får man ge vem som helst upplysningar på ett sånt här sätt? Jag skrev till Datainspektionen och fick svaret:Datainspektionen har mottagit ett stort antal klagomål beträffande Nusvar AB:s webbplats www.mrkoll.se Datainspektionen har den 18 december 2018 inlett tillsyn mot Nusvar AB. I dagsläget kan vi därför inte svara på frågor om webbplatsen.När utredningen är färdig kommer Datainspektionen att fatta beslut i tillsynsärendet. Beslutet kommer att läggas upp på Datainspektionens webbplats. Vi kan inte ge något besked om när beslut kommer att fattas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella hemsidan publicerar information ur en databas med offentliga uppgifter. Offentliga uppgifter kan vara brottmålsdomar, adresser m.m. Hemsidan har ansökt om och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen. För att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige (1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen).

Om en hemsida har ett utgivningsbevis har man därför ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera uppgifter som dessa, förutsatt att man inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Ett sådant brott är aktuellt om det är särskilt angivet i grundlagen att något är förbjudet. Exempelvis är hets mot folkgrupp ett yttrandefrihetsbrott. Om det skulle röra sig om ett yttrandefrihetsbrott ska den ansvariga utgivaren åtalas.

En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av GDPR då förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR)

Sammanfattningsvis är det alltså lagligt för hemsidan att publicera uppgifterna om man har ett utgivningsbevis.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (55)
2020-03-10 Kan en internetplattform stänga av användare eller kan användare åberopa yttrandefrihet?
2020-03-04 Hur länge får sidor som Lexbase och Mr Koll ha kvar uppgifter om domar?
2020-02-15 Utgivningsbevis och personuppgifter
2019-12-28 Är hemsidor som Ratsit och Merinfo lagliga?

Alla besvarade frågor (80464)