Kan jag kräva att Mr Koll tar bort uppgifter om mig?

FRÅGA
HejJag googlade på mitt namn och fick upp en ny upplysningstjänst "mr. Koll" där de lämnar ut uppgifter inte bara på mitt namn och telefonnummer utan också om jag är dömd för brott. Jag vet innebörden av offentlighetsprincipen och att domar är offentliga handlingar. DOCK så kanske jag inte behöver förklara vikten av vad det innebär för mig som har en dom att det kommer upp så enkelt. Det är ett gammalt bedrägeri-åtal jag fick böter för några år sedan. Jag hade lämnat in en felaktig hälsodeklaration, ett misstag för en privat sjukförsäkring. Jag hade lämnat uppgift att jag var frisk vid tiden för att jag skrev under den o sedan sökte jag vård för en skada de menade på jag redan haft. Även om det är offentligt så behöver ju företag som kräver utdrag ur belastningsregistret be mig göra det för att se. Så hur kan detta synas så lätt?! Det räcker ju för en arbetsgivare att se det så kommer de som är arbetssökande med domar inte vara intressant vid arbetsintervjuer. För att ta ett exempel. Samma sak om man träffar folk överlag. Det är under all kritik o jag undrar varför inte andra upplysningsföretag gjort detta. Det känns som att det är något de försöker gå runt. För detta drabbar mig som individ o jag vill veta om jag kan hävda något mot dem så de tar bort infon? Att det påverkar en livssituation? Det är inte förtal, men något liknande det? (Inte nu att man ljuger om någon för att smutskasta men att man skadar en person genom att det framgår så lätt)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hemsidan Mr Koll har ett utgivningsbevis. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen).

En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver något samtycke eller göra någon intresseavvägning för att publicera uppgifter om en enskild. Rent juridiskt kan du därför inte begära att företaget tar bort uppgiften med stöd av dataskyddsförordningen GDPR.

Förtal är ett målsägandebrott, innebärande att åklagaren endast driver det till åtal om det är angeläget ur allmän synpunkt. Driver åklagaren inte det själv till åtal har du möjlighet att själv väcka åtal, s.k. enskilt åtal. Då driver du ärendet själv och får stå risken för att betala rättegångskostnader om du förlorar. Även om brottet förtal anges som yttrandefrihetsbrott kommer det sannolikt inte att anses som förtal att publicera en brottmålsdom om dig. I ett rättsfall från 2015 (Stockholms Tingsrätt, Mål nr B 1560-14) prövades om det utgjorde förtal när hemsidan Lexbase (som är en tjänst liknande Mr Koll) publicerade brottmålsdomar i två fall. Utgången i målet blev att det inte utgjorde förtal eller grovt förtal att publicera sådana uppgifter.

Som svar på din fråga innebär det att du rent juridiskt inte kan begära borttagning av uppgifterna varken med stöd av GDPR eller någon annan lag. Du kan givetvis höra av dig till företaget och be att de tar bort dem. Däremot är de inte skyldiga att göra det. Sannolikt finns det inte heller tillräckligt för att du ska få ansvarig utgivare för Mr Koll dömd för förtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll