Kan jag begära att Ratsit och Hitta tar bort mina personuppgifter med stöd av GDPR?

FRÅGA
Kan man kräva att hemsidor såsom ratsit.se och hitta.se tar bort en ifrån deras sökmotor. Tänkte med tanke på GDPR.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ratsit, hitta och liknande hemsidor har i regel ett utgivningsbevis. Hemsidor som har utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att de får publicera personuppgifter så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. För att ett yttrandefrihetsbrott ska vara aktuellt krävs att det är särskilt angivet i grundlagen att det är förbjudet. Exempel på yttrandefrihetsbrott är t.ex. spioneri, hets mot folkgrupp och förtal (jfr 5 kap. 1 § YGL med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen). Att publicera personnummer, brottmålsdomar, adress m.m. (vilket är offentliga uppgifter) är inte ett yttrandefrihetsbrott och därmed tillåtet.

En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver något samtycke eller göra någon intresseavvägning för att publicera uppgifter om en enskild. Eftersom dataskyddsförordningen GDPR inte är tillämplig för den som publicerar något under utgivningsbevis kan du inte heller begära att få personuppgifter raderade.

Som svar på din fråga innebär det att du rent juridiskt inte kan begära borttagning av uppgifterna med stöd av GDPR. Du kan givetvis höra av dig till företaget och be att de tar bort dem. Däremot är de inte skyldiga att göra det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll