Behöver poliser legitimera sig och bära uniform?

2020-11-02 i Polis
FRÅGA |Hejsan, blev för några dagar sedan stoppad av en polis på vägen (med påslagna blåljus), en civilbil och i civila kläder. Jag stannade, och där kommer en man fram och säger att jag har kört 15 km/h över tillåtna hastighet. Han visade mig på mobil vad böter ligger på och att jag körde 15 km/h över. Han vill ha mitt tel.nummer så jag gav honom, och sen så sa han att han kommer ringa mig och s släppta han mig. En dag senare så inger han (ej dold nummer) där han säger att han inte tänker att anmäla mig för fortkörning och allt var bra.Nu känner jag mig oroad om det verkligen var en polis som stoppade mig. De gånger som polisen har stoppat mig så har de aldrig gjort såhär som denna man. Vet ni om man kan få reda på om det var verkligen en polis eller inte tex ringa till polismyndigheten? Vad tycker ni, snälla hjälp!
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara din fråga kommer jag använda mig av polisförordningen och polisens egna föreskrifter i enlighet med polisförordningen (20 § polisförordningen). Jag kommer även använda mig av polislagen.Polisens legitimeringDet som inledningsvis kan sägas är att en polisman under tjänstgöring ska kunna legitimera sig med polislegitimation om inte särskilda skäl talar emot det (11 § polisförordningen). Eftersom bestämmelsens formulering enbart stadgar att en polisman "ska kunna legitimera sig" innebär detta inget tvång för polismannen att göra vid kontakter med allmänheten. En polis som däremot är civilklädd och ska utföra en handling i sin tjänsteutövning där någon form av legitimation bör användas för att minska allmänhetens misstankar, är just husrannsakan. Då skulle det vara klokt av polisen att ta med sig legitimation alternativt ha på sig uniform för att minska allmänhetens tvivel.Vidare ska anställda vid Polismyndigheten i kontakt med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende (10 § polisförordningen). Värt att här tillägga är att en polisman får stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott (22 § punkt 1 polislagen). Fortkörning är ett trafikbrott varför en polis har rätt att stoppa ett fordon där föraren kört över hastighetsgränsen, vilket har skett i ditt fall.Polisens uniformVad gäller just polisuniformer så stadgas det i 3 kap. 1 § polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisens uniformer, att personal som tilldelats uniform ska bära uniform i tjänsten, om inte civil klädsel är lämpligare med hänsyn till arbetsuppgiften. En civilpolis som arbetar med trafikbrott, i synnerhet fortkörningar, torde av ovanstående bestämmelse ha en legitim grund att kunna bära civilkläder för att inte bli "upptäckt" av trafikanter.SammanfattningDet som sammanfattningsvis kan sägas är att du högst troligt har blivit stannad av en polis. Polisen kan nämligen ringa från ett synligt nummer och ringer inte alltid från ett dolt sådant. Eftersom det just var en civilpolis som du blev stoppad av så torde det vara legitimt för polisen att bära civila kläder istället för uniform.Är du däremot fortsatt osäker skulle jag råda dig att kontakta 114 14 och i samtalet ange det telefonnummer som polisen ringde dig ifrån för att kontrollera om det verkligen var polisen eller inte. Jag kan dock inte med säkerhet lova att de kommer kunna ge dig ett korrekt svar. Polisen utfärdade heller ingen bot till dig, vilket gör att du har än mindre anledning att oroa dig.Jag hoppas dock detta gav svar på dina funderingar. Du är välkommen att höra av dig igenom du skulle ha ytterligare frågor.Vänligen,

Vad händer efter att en polisanmälan upprättas?

2020-10-31 i Polis
FRÅGA |hej! Jag undrar vad som händer med en polisanmälan efter den upprättas?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som sker med en polisanmälan, steg för steg, efter att den upprättas. Finns det tillräckliga utredningsmöjligheter?Efter det att en polisanmälan upprättas ska polis eller åklagare bedöma möjligheterna för att utreda brottet. Anser man att det finns tillräckliga utredningsmöjligheter beslutar man om att inleda en förundersökning, detta innebär att polisen utreder polisen vad som har hänt och vem som kan vara skyldig En förundersökning inleds dock bara om det bedöms finnas möjligheter att klara upp brottet. I de fall det saknas tillräcklig bevisning eller om det är uppenbart att brottet inte går att utreda kan förundersökningen läggas ned, 23 kap. 1 § RB. Förundersökningen ska bedrivas objektivt, och förundersökningsledaren ska ta till vara och beakta omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. Det framgår även att förundersökningen ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger, 23 kap. 4 § RB. Förundersökning inledsFörundersökningen leds av en förundersökningsledare, det kan antingen vara en polis eller åklagare, som till sin hjälp har brottsutredare från polisen.Efter det att en förundersökning inleds ska förhör hållas med de personer som kan antas lämna upplysning som har betydelse för utredningen, 23 kap. 6 § RB. Detta kan vara alltifrån misstänkta gärningsmän, den som blivit utsatt för brott, eventuella vittnen osv. Allt som har relevans för att driva utredningen framåt.Det kan, under utredningens gång, visa sig att brott inte har begåtts eller att brottet inte kommer kunna bevisas. I sådana fall läggs förundersökningen ned. I annat fall utreds brottet tills förundersökningsledaren insamlat all bevisning och bedrivit förhör.När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte. Om åtal väcks innebär det att en domstol kommer att pröva målet vid en rättegångDet här är en övergripande bild av vad som sker efter att en polisanmälan upprättas.Med vänliga hälsningar,

Vad sker efter att polisanmälan har gjorts?

2020-10-27 i Polis
FRÅGA |Hej!Har skrivit till en kvinna på en dejting chatt och vi har både pratat i telefon och haft en djup relation om att vi ska träffas osv. Ålderskillnad mellan oss är också ganska stor.. Ialla fall vi skulle träffas men blev aldrig av och vi slutade ta kontakt. Saknade henne lite och skrev till henne på chatten igen. Fick svar Vad håller jag på med!! Och sen klockan 23.00 ringer hon mig och säger att jag har kontaktat hennes vännina och båda dom ska polisanmäla mig. Jag har inte kontaktat hennes vännina och vet inget om det. Borde jag vara orolig om en polisanmälan även om detta känns löjligt?
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framkommer inte i frågan exakt vad kvinnan och hennes väninna skulle polisanmäla dig för så det är svårt för mig att få ett grepp om vad situationen handlar om mer exakt, men jag försöker så gott det går. Vad som händer efter en polisanmälanEn person har alltid rätt att göra en polisanmälan. När polisanmälan har gjorts ska polisen eller en åklagare bedöma möjligheterna för att utreda brottet. Anser polisen/åklagaren att det finns tillräckliga utredningsmöjligheter beslutas det om att en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Detta görs dock bara om det bedöms finnas möjligheter att klara upp brottet. I de fall det saknas tillräckliga bevis kring brottet kan en förundersökning läggas ned (23 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). En förundersökning behöver inte heller inledas om utredningen exempelvis skulle kräva oproportionerliga kostnader i förhållande till sakens betydelse (23 kap. 4a § första stycket rättegångsbalken).Om förundersökning inledsOm polisen eller åklagaren tycker att det finns tillräckliga möjligheter för att klara upp brottet inleds en förundersökning. Detta leder till att du i sådana fall kan kallas till förhör (23 kap. 6 § rättegångsbalken). Kallas man till förhör är man skyldig att infinna sig, annars riskerar man hämtning och böter (23 kap. 6a § och 7 § rättegångsbalken). Under förhöret får du berätta din version av händelsen, vilket kan vara av stor vikt för att polisen ska kunna utreda händelsen. Om det under utredningen visar sig att brott inte har begåtts eller att brottet inte kommer att kunna bevisas läggs förundersökningen ned.Sammanfattningsvis kan alltså kvinnan och hennes väninna göra en polisanmälan, men om du inte har gjort något brottsligt kommer utredningen troligtvis att läggas ned.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Får polisen basera misstanke om brott på tidigare belastning?

2020-10-19 i Polis
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall tidigare domar som finns i brottsregistret är tillräckligt för att polisen ska kunna misstänka mig för brott enbart på grund av domen i brottsregistret? Mer specifikt om jag är dömd för ringa narkotikabrott för 1,5 år sedan och polisen ser detta i brottsregistret, kan de då misstänka mig för narkotikabrott igen bara på grund av att de ser den tidigare domen?Tack för eventuellt svar.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget kort svar på din fråga egentligen. Polisen arbetar utifrån olika misstankegrader, och den lägsta är anledning att anta att brott har begåtts. Polisen är skyldig att inleda en förundersökning så fort det på angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Dock ska förundersökning inte inledas om det är uppenbart att det inte går att utreda brottet. En förundersökning får alltså inledas för att ta reda på om brott har begåtts. Justitieombudsmannen har uttalat att denna misstankegrad "anledning att anta", är väldigt låg, och det räcker att det är svaga, men rent objektiva misstankar om att brott begåtts. Misstankegraden "skäligen misstänkt" är misstankegraden ovanför, som krävs för de flesta tvångsmässiga åtgärderna, så som kroppsvisitation och liknande. Med detta sagt har dock Justitieombudsmannen gjort ett flertal uttalanden om vad polisen grundar sina misstankegrader på, och påtalat att det är problematiskt att misstänka någon enbart på grund av tidigare belastning i belastningsregistret. Det ska finnas mer objektiva och konkreta grunder för detta (se exempelvis JO protokoll Dnr 7079-2019). Man kan hitta flera av deras inspektionsprotokoll på deras hemsida. Dock kan dessa grunder förekomma utan att de framstår som tydliga för den som blir misstänkt. Det kan finnas andra grunder till att polisen fattar misstanke om brott, och som sagt ovan är detta väldigt lågt ställda krav. Det kan finnas spaningsuppgifter, uppgifter från vittnen eller bara en persons beteende som kan verka misstänksamt kan ibland räcka för polisen att fatta misstanke. Vad som kan ligga bakom ingripandet i ett enskilt fall kan jag tyvärr inte säga eller gissa kring. Du kan alltid fråga ingripande polis om detta, men på grund av förundersökningssekretess är det inte säkert att de kan ge dig ett svar undertiden förundersökningen bedrivs. Jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar än detta då jag inte vet alla omständigheter kring händelsen.Om du känner dig orättvist behandlad av en polis eller misstänker att polisen gjort fel, kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida. Hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor!

Kan en utländsk person anmäla ett brott som börjat i utlandet med fortsätter när personen befinner sig i Sverige?

2020-10-31 i Polis
FRÅGA |Om en utländsk person trakasseras av svensk medborgare via mail och fortsätter att trakasseras när hen kommer till Sverige, kan brotten då polisanmälas i Sverige eller kan man enbart göra det landet där brottet påbörjades?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som hindrar en utländsk person från att anmäla ett brott som sker mot hen i Sverige. Det spelar ingen roll när och i vilket land trakasserierna började, sker det i Sverige då personen befinner sig här kan hen polisanmäla. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste poliser omedelbart berätta varför de stoppat någon?

2020-10-28 i Polis
FRÅGA |Hej,Min pappa körde i 93 km/h på en 60 väg in på en rondell. Han blev stoppad av polispatrull då deras hastighetsmätare kunde se att han överskred den tillåtna hastigheten. Hur troligt är det att han får sitt körkort indraget? Även en till fråga, när poliserna stoppade min pappa så körde han in vid sidan av vägen och stannade. De kommer fram, berättar inte varför de har stoppat honom utan säger åt honom att han inte får stanna där. Vidare så ber de honom att hitta en annan plats men nöjde sig ändå inte och ber honom följa efter dem istället. De kör 8-9 minuter bort från där de stoppade honom och stannar på en tom, mörk parkeringsplats där inga vittnen finns. Därefter talar de om varför han har stoppats och säger att han har överskridit den tillåtna hastigheten och ger honom en bot på 3600 kr. Min fråga är då, få de göra så? Behöver de inte tala om orsaken till varför de stoppat honom innan de går vidare? Vad kan man göra i framtiden om en liknande händelse uppstår?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Återkallat körkortEtt körkort kan dras in, återkallas med juridiska termer, bland annat om man har kört för fort. (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Det är transportstyrelsen som gör en bedömning om körkortet ska återkallas efter en hastighetsöverträdelse. Alternativt kan man få en varning. (5 kap. 1 § körkortslagen) Transportstyrelsen gör en individuell bedömning från fall till fall men lite vägledning kan hämtas från praxis, det vill säga hur bedömningarna gjorts i tidigare fall. På vägar med en tillåten hastighet över 40km/h får man oftast en varning om man har kört upp till 30km/h för fort. Kör man fortare än så återkallas ofta körkortet. Eftersom din pappa kört 33 km/h för fort talar det alltså för att körkortet kommer att återkallas, men Transportstyrelsen gör som nämnt en individuell bedömning utifrån din pappas situation och hans behov av körkortet. Några av polisens förhållningsregler Det finns ingen uttrycklig regel som säger att poliser omedelbart efter att de stoppat någon måste berätta varför de stoppat denne. Däremot finns det en del principer som poliser bör följa i sitt arbete: Polisverksamhetens ändamål är att främja trygghet och rättvisa samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet. (1 § polislagen) En polis ska i sitt arbete beakta behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. (8 § polislagen) Behovsprincipen innebär att poliser endast får ingripa när det är nödvändigt. Proportionalitetsprincipen innebär att poliser ska välja den lindrigaste åtgärden (om valmöjlighet finns) för att uppnå målet med sitt ingripande. När poliser har kontakt med allmänheten ska de kunna identifiera sig med sin polislegitimation om det inte föreligger särskilda skäl emot det. (11 § polisförordningen) De ska även, så långt det är möjligt, uppträda hänsynsfullt och på ett sätt som inger förtroende. (10 § polisförordningen) Poliser måste alltså inte omedelbart berätta varför de stoppat någon. Om de till exempel ansåg att din pappa stannat på en plats där det fanns en säkerhetsrisk gjorde de inte fel när de bad honom följa med till en bättre plats. Du undrar även vad man kan göra om man blir stoppad i framtiden. Det bästa är troligtvis att fråga polisen. Att besvara allmänhetens frågor borde ligga i linje med att agera hänsynsfullt och förtroendeskapande. Med vänliga hälsningar,

Vad händer efter en anmälan?

2020-10-20 i Polis
FRÅGA |En mamma anmäler en farmor till sossialen för att vara pedofil, en polisanmälan görs av farmor för förtal, vad händer sedan.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer efter en orosanmälan till socialen?När socialtjänsten får en orosanmälan om att ett barn far illa kommer de att undersöka de anmälda uppgifterna och se om de behöver inleda en utredning eller inte. Du kan läsa mer om socialtjänstens tillvägagångssätt vid orosanmälningar här.Vad händer efter en polisanmälan?När en polisanmälan inkommer till Polismyndigheten bedömer polisen vilka möjligheter det finns för att utreda brottet. Därefter beslutar de om en förundersökning ska inledas för att utreda brottet. En förundersökning inleds bara om det anses finnas möjlighet att klara upp brottet. Om det inte finns tillräcklig bevis kan förundersökningen läggas ned. Du kan läsa mer om polisens arbete efter en anmälan här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om jag blivit felbehandlad av polisen?

2020-10-18 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag och min vän blev knivhotade i mitt hem. Vi ringde polisen och då de tillslut dök upp var personen som knivhotat oss borta. Min vän räckte över ett cigarettpaket till poliserna som ägdes utav personen som knivhotat oss och det paketet innehöll en joint med cannabis. Polisen tog ingen anmälan på plats, jag och min vän åkte dagen därpå till polisstationen och såg till att en anmälan gjordes. Dagen efter vi gjort anmälan ringer socialen till min mor (vi båda är 16 år) och säger att polisen har hört av sig för att både jag och min vän regelbundet brukar cannabis. Polisen hade också sagt till socialen att både jag och min vän erkänt i förhöret att vi brukar cannabis, men de ställde inte ens en enda fråga om det, så polisen ljög för soc.Polisen tog inte något slags drogtest på oss utan grundar allt på det påhittade erkännandet. Nu vill socialen boka in ett möte med mig och min mamma pga bruk av cannabis. Jag gjorde idag (2 dagar efter knivhotet) ett urintest för THC och det var såklart negativ då jag senast testade cannabis för 3 år sedan.Kan jag anmäla polisen för tjänstefel? Och finns det något mer jag kan göra då polisen uppenbart ljuger.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Det är tråkigt att det du beskrivit har hänt dig. I första hand hade jag kontaktat utredande polis i ärendet och försökt få en förklaring till tillvägagångssättet, och även begärt att få en offentlig försvarare vilket ni sannolikt kommer få om du är under 18 år. En offentlig försvarare begär du lättast genom polisen, som skickar detta vidare till tingsrätten som tar beslutet. En offentlig försvarare företräder dig i en rättegång och hjälper dig genom utredningen när du är misstänkt för brott. Du kan även anmäla poliserna för tjänstefel, antingen genom att ringa 114 14, via deras hemsida eller på polisstationen. Det är då en särskild utredning som tillsätts, och det är inte poliserna som är aktuella i ert ärende som utreder detta brott. Du behöver då inte veta att det polisen gjort är tjänstefel, eller vad det är, utan det räcker att du berättar vad som har hänt så sköter den särskilda utredaren resten. Du kan läsa mer om att anmäla en polis, på deras hemsida här. Du kan slutligen också göra en anmälan hos Justitieombudsmannen om du känner dig felbehandlad av polisen. Det kan du göra på deras hemsida, här. Slutligen kan jag ju säga att det är polisen och åklagaren som ska bevisa att ni begått ett brott, och inte tvärtom ni som ska bevisa att ni är oskyldiga. Det är domstolen i slutänden som avgör vad som är bevisat, och detta ska vara bortom rimlig tvivel. Det är ett högt krav. Så finns det inget blodprov eller liknande som stödjer att ni har brukat cannabis, kommer ni sannolikt inte kunna bli dömda för det. Då kommer förundersökningen läggas ned. Polisen ska då bevisa att ni uppsåtligen innehavt jointen i paktet, vilket ni ju har en förklaring till varför. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,