När har polisen rätt att omhänderta en person, samt tvinga en lämna ett urinprov?

2021-09-25 i Polis
FRÅGA
HejVar ute och drack lite för mycket efter jobbet. Är på väg hem och i trappuppgången står 4 poliser som, om jag minns rätt, säger att någon har varit här tidigare och dragit i dörrarna. Jag som är väldigt full och bara ska hissen upp till min våning hamnar istället i polisbilen trotts att jag säger att det inte är jag. Hamnar på häktet över natten och det tas också urinprov på mig vilket kommer visa noll. Är detta rent lagligt detta som hände?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga består av flera delar så kommer jag försöka ta det i ordning för att slutligen sammanfatta.

När får en polis omhänderta en person?

Det första som skedde dig var att du fick följa med i polisbilen. En polisman får omhänderta en person som är berusad, och då som huvudregel baserat på två olika grunder:

1. Att personen "genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". I sådana fall kan polisen, om vissa förutsättningar är uppfyllda, omhänderta en person genom att placera den i arrest i högst 6 timmar (polislagen 13 och 16 §)

2. Personen "anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan" (lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) 1 §. Då får personen placeras i arrest i upp till 8 timmer eller längre "om det är uppenbart att det är förenligt med hans eller hennes eget intresse" (LOB, 7§).

Du ska oavsett vilken av dessa två grunder, få veta anledningen till omhändertagandet så fort som möjligt. Dessutom ska du inte vara omhändertagen längre en nödvändigt. Om du blev omhändertagen enligt polislagen (alt. 1) ska du även ha blivit förhörd.

Som du skriver i frågan så var du "väldigt full", vilket kan ha varit grunden för polismännens omhändertagande. Om sådant var fallet så blev du högst troligtvis omhändertagen i enlighet med alternativ 2 ovan. Detta gör att de har haft rätt att omhänderta dig upp till 8 timmar (LOB, 7§). Exakt hur många timmar du befann dig i arrestet vet ej jag, men då du skriver "över natten" så är det troligtvis under 8 timmars gränsen.

Urinprovet

Du skriver även att du fick genomgå urinprovstagning vid tillfället. Enligt svensk grundlag så är var och en skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen (RF)) Dock får detta begränsas genom lag (2 kap. 20 § 1 stycket, 2 punkten. RF). Urinprovstagning är en form av kroppsbesktining och enligt Rättegångsbalken (RB) får den som är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa, kroppsbesiktigas för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet (28 kap. 12 § RB).

Utifrån informationen jag har tagit del av så finns det en chans att polismännen hade en skälig misstanke om att du var påverkad av något annat en alkohol, dvs. narkotika. Så om vi exempelvis säger att de sannolikt misstänkte dig för ringa narkotikabrott, så finns fängelse med på straffskalan som gör att de därmed har rätt till en kroppsbesiktning i enlighet med Rättegångsbalken 28 kap.12 § (Narkotikastrafflagen 2 §).

Att de får en skälig misstanke kan vara baserat på exempelvis ditt uppträdande. Dessutom ska proportionalitetsprincipen alltid beaktas, som menas att polisen agerande ska ske i proportion till misstanken och därmed inte ingripa mer än nödvändigt.

Sammanfattning

Utifrån den informationen som har angivits i frågan är det svårt för mig att säga om polisen har agerat felaktigt eller ej. Det fanns troligtvis en anledning till omhändertagande då du beskriver dig själv som "väldigt full" som kan ha gjort att polis inte ansåg att du kunde ta hand om dig själv (LOB 1 §). Detta leder i sin tur till att det troligtvis fanns anledning för polisen att hålla dig kvar över natten (LOB, 7§).

När det kommer till kroppsbesiktningen i form av urinprovstagning så vet jag ej vad de har skäligen misstänkt dig för, men troligtvis handlade det om ringa narkotikabrott som jag beskrivit ovan. Om deras agerande utifrån detta var proportionerligt eller ej är svårt att svara på. Dessutom är det värt att nämna att Justitieombudsmannen har uttalat sig om liknade fall. Där har det sagts att det ska finnas konkreta omständigheter med en viss styrka som pekar på att den misstänkte har begått gärningen, för att den ska vara att betrakta som skäligen misstänkt för brottet. Dock saknas det har tydliga riktlinjer som gör att man måste bedöma detta utifrån fallet som sådant.

Så därmed, om du känner dig orättvist behandlad så kan du vända dig till Justitieombudsmannen och göra en anmälan. Om det då inte fanns en skälig misstanke för exempelvis ringa narkotikabrott har polisen gjort fel och kan tilldelas kritik för det. En sådan anmälan kan göras på JO:s hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att skicka in en till fråga HÄR eller boka en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar
Beatrice Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?