Får man inneha skjutvapen i försvarssyfte?

2021-09-25 i Polis
FRÅGA
Hej! Kan man som privat bära en pistol i försvarsyfte? Dvs om man tidigare har varit med om saker och av den anledningen får bära en pistol? ( om det finns ett undantag för det?)Sen vill jag ju samtidigt fråga om vad konsekvenserna kan bli för en som påstår sig att ha jobbat som Interpol polis i 20 år? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som blir av relevans för din fråga är vapenlagen (1996:67). För att få inneha bl.a en pistol krävs tillstånd enligt 2 kap. 1 § vapenlagen, det är polismyndigheten som utfärdar sådant tillstånd enligt 2 kap. 2 § vapenlagen. Enskilda får beviljas tillstånd att inneha vapen enligt 2 kap. 3 § p.1 vapenlagen men måste enligt 2 kap. 4 § vapenlagen ha ett "godtagbart ändamål" med innehavandet av vapnet (detta kan t.ex innebära innehav för samlarändamål, prydnadsändamål el.dyl.), men en bedömning om vad som ska anses utgöra ett godtagbart ändamål prövas från fall till fall. Vidare ges tillstånd endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas vilket framgår av 2 kap. 5 § vapenlagen. Att inneha ett skjutvapen i försvarssyfte är alltså möjligt, men kräver att man kan bevisa att man har ett godtagbart skäl och ändamål för att få inneha vapnet, men det är som sagt en bedömning som polisen gör i den enskilda fallet. Missbrukar man tillståndet, t.ex genom att använda skjutvapnet för annat ändamål än vad man fick tillstånd för så riskerar man böter eller fängelse upp till sex månader enligt 9 kap. 2 § vapenlagen.

Till den andra delen av din fråga om det medför några konsekvenser för någon som påstår sig ha jobbat för intepol i 20 år beror helt och hållet på under vilka omständigheter detta påstående gjores, om påståendet är sant samt i vilket syfte påståendet gjordes. Men det finns inget generellt förbud mot att lämna felaktiga påstående (läs ljuga) och det medför heller inga rättsliga konsekvenser för denne.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?