FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis08/11/2021

Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?

Hej! Undrar om man blir hemskjutsad utav polisen, kan det då räknas som en Lob??

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

LOB är en förkortning för Lagen om omhändertagande av berusade personer. Lagen ger polisen möjlighet att omhänderta personer som på grund av berusning av alkohol eller andra berusningsmedel inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för andra ( 1 § LOB). Att bli "lobbad" innebär därför att man blir omhändertagen av polis, exempelvis genom att bli hemskjutsad om det bäst motsvarar den omhändertagnas behov.

Att bli hemskjutsad av polisen kan därför räknas som en LOB. För att polisen ska kunna lobba någon måste dock personen i fråga vara höggradigt berusad. Om vederbörande inte är vad man brukar kalla redlöst berusad dvs. ur stånd att ta vård om sig själv, krävs det att han kan antas utgöra en fara för sig själv eller annan, t.ex. i trafiksammanhang. För att detta skall kunna konstateras måste berusningen framgå på ett påtagligt sätt såsom exempelvis genom att personen saknar förmåga att behärska sina kroppsrörelser ( Prop 1975/76:113 s 125)

Är det så att man blir omhändertagen genom LOB, ska man också bli underrättad om om anledningen så snart som möjligt (7 § LOB).

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin HedlundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo