Avvisa/avlägsna och porta personer

2019-03-08 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Kan man avvisas/avlägsnas av ordningsvakt eller polis och i samband med avvisningen/avlägsnande portas från ett "centrum" (en byggnad som har många olika affärer för allmänheten att handla i) om man fotograferar/filmar där även om det råder fotograferingsförbud?Notera: centrumet inte är ett skyddsobjekt med fotograferingsförbud.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det framgår inte av din fråga varför det rådde fotoförbud eller vad som föranledde ordningsvakternas beslut men jag ska ge mig på ett par möjliga förklaringar. Störande av allmän ordningOrdningsvakter (och självklart polis) har rätt att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna enligt polislagen 13 § (PL). Vad som utgör den allmänna ordningen kan variera beroende på platsen eller de ordningsregler som gäller där. Ett störande beteende på ett bibliotek behöver alltså inte utgöra detsamma på en rockkonsert. Detta är en bedömningssport och personen som beter sig normbrytande anser inte alltid att den är störande. En tumregel kan vara att ett avvisande föranleds av att personens beteende kan upplevas negativt störande för nog många personer.Avvärjande av straffbelagd handlingDetsamma som ovan gäller för att kunna avvärja en straffbelagd handling. Bedömer ordningsvakter att någon fotograferat i syfte att begå brott har de rätt till de ovan nämnda tvångsåtgärderna. Det finns fler anledningar till fotoförbud än att platsen är ett skyddsobjekt. Många butiker vill inte att man fotograferar varken varor, butiker eller personal på grund av säkerhetsskäl. Det kan till exempel handla om förberedelse till stöld eller rån enligt brottsbalken 8 kap. 12 § (BrB). Det skulle också kunna röra sig om ett ofredande enligt BrB 4 kap. 7 § eller om man i hemlighet fotograferat eller filmat en ovetande person i ett omklädningsrum eller liknande, alltså kränkande fotografering enligt BrB 4 kap. 6 a §. Porta personerNär det gäller frågan om att porta personer så är svaret nej. Man kan inte porta personer från allmänna platser. Däremot finns ett utrymme för näringsidkare att välja vilka de vill sälja varor till. Väljer butiken att inte sälja till en person så har man förstås i praktiken ingenting kvar där att göra. Man kan dock inte hindra en person från att försöka igen eller tvinga en butik att sälja varor till någon de inte vill sälja till.I detta ska nämnas att ett beslut att avvisa eller avlägsna en person oftast inte omprövas under samma dag utan återkommer personen till den plats hen blivit avvisad från finns risk att personen blir tillfälligt omhändertagen eftersom de tidigare åtgärderna som tagits inte fungerat. Hoppas du fått hjälp med din fråga!

Om personalen i en butik inte vill att en person ska vara i deras butik, får väktaren föra bort personen trots att personen inte begått något brott?

2018-12-06 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Om personalen i en butik inte vill att en person ska vara i deras butik, får väktaren föra bort personen trots att personen inte begått något brott?
Ajla Velic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ordningsvakter har samma kompetens att avvisa eller avlägsna personer från en plats som poliser. ( 13 § Polislagen). 13 § Polislagen lyder: Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme.Detta betyder att personen måste störa eller utgöra en omedelbar fara för den allmänna ordningen för att en ordningsvakt ska kunna avlägsna en person från en plats. Ordningsvakten har inte rätt att avlägsna en person om denna inte beter sig på ett ordningsstörande sätt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny! Med vänlig hälsning,

Hade ordningsvakten rätt att avlägsna mig?

2018-10-28 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Jag sitter på en stol i en galleria och det finns en restaurang där och jag har frågat om jag får sitta där och jag får det. Sen kommer en ordningsvakt och slänger ut mig och säger att jag får inte sitta där för dom. Men när jag säger att jag frågat om jag fått sitta här så bryr sig inte ordningsvakten och han slänger ut mig ändå och då får jag inte gå in fören dagen efter. Får dom göra så?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller att avvisa eller avlägsna personer från en plats har ordningsvakter samma befogenheter som poliser. Dessa befogenheter framgår av 13 § polislagen, som inleds så här:Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme.För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från en plats krävs alltså att personen stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Jag känner inte till vad som var orsaken till att ordningsvakten avlägsnade dig från gallerian, men att enbart sitta på en stol vid en restaurang är givetvis inte tillräckligt för att störa den allmänna ordningen. Om du exempelvis satt och sov i restaurangen, eller om du var högljudd och störde andra restauranggäster, så hade ordningsvakten troligtvis rätt att avlägsna dig. Om du däremot inte betedde dig på något särskilt ordningsstörande sätt, så har ordningsvakten överskridit sin befogenhet.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Får en entrévärd kroppsvisitera gäster?

2018-09-09 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |<p>En entrevärd (vakt) på en bar visiterade mig och tog händerna ner djupt i mina fickor på både jacka och jeans och fann nåt han inte ansåg lämpligt och tog detta. Är det okej rent lagmässigt då han inte ringde polis som såvitt jag vet är de enda som får visitera, istället så sa han "du är inte välkommen här, gå vidare."</p>
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Ordningsvakter får tillsättas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning vid bland annat barer, se 2 § 4 p. lagen om ordningsvakter. De utbildas och står under tillsyn av polisen. Ordningsvakter får använda tvångsmedel såsom kroppsvisitation; för att i samverkan med polisen förebygga brott och upprätthålla ordningen. Skulle ordningsvakten, vid visiteringen, finna att personen bär på sig ett farligt föremål eller något annat olämpligt får ordningsvakten ta saken i beslag, se 27 kap. 4 § 1 st. rättegångsbalken. Kroppsvisitering får inte ske slentrianmässigt. Har en ordningsvakt visiterat en krog-/restauranggäst samt tagit en sak i beslag måste ordningsvakten rapportera ingripandet till polisen, se 7 kap. 7 § 6 och 9 strecksatsen PMFS 2017:12 FAP 670-1. Ordningsvakterna utbildas som sagt av polisen och får under utbildningen lära sig i vilka situationer de får respektive inte får kroppsvisitera människor. Polisen upprättar också särskilda föreskrifter med en slags arbetsbeskrivning för ordningsvakter. I 7 kap. 6 § polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (PMFS 2017:12 FAP 670-1) står att 19 § i polislagen gäller också för ordningsvakter. I 19 § polislagen står att en polis vid ett ingripande får kroppsvisitera en person i syfte att t.ex. söka efter farliga föremål. Detsamma gäller för ordningsvakter. Huruvida en ordningsvakt måste höra av sig till polisen med ett telefonsamtal direkt efter en kroppsvisitering är en fråga jag inte kan besvara. Ordningsvaktens bedömning, efter kroppsvisitationen, som innebar att du inte var välkommen och att saken skulle tas i beslag är en bedömning varje ordningsvakt måste besluta i varje enskilt fall. Jag kan inte ta ställning till om bedömningen var riktig eller inte. En ordningsvakt har behörighet att avlägsna personer som kan störa ordningen på platsen, se 13 § och 29 § 3 st. polislagen.Hoppas du fått svar på din fråga!

Reglering offentliga tillställningar

2019-02-26 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |https://lagen.nu/1993:1617#K1Hej. Jag tittar på att arrangera en bröllopspicknick efter en vigsel i offentlig miljö. Jag tänkte t.ex en park eller naturområde som kan sägas vara en kommuns mark.Jag tänker att det kan finnas en del gråzoner här som är bra att reda ut. Jag tar upp dem i ordning och undrar vad som gäller:- Om man är kring 40 personer- Om man vill, tillsammans med egen köpt mat, äta picknick- Lägga ut filtar, kuddar, kanske ett bord på marken- Helst dricka egen medhavd alkohol...Alltså en typ av fest/picknick i offentlig miljö. Kan det variera från kommun till kommun? Behövs polistillstånd, eller var går gränsen? Kan man avhysas från platsen på grund av någon anledning?
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller den tänka arrangerade bröllopspicknicken, är den att anse som en tillställning i ordningslagens mening. Detta eftersom du planerar att hålla den i en offentlig miljö med festligheter (2 kap 3 § p3 OL.). Frågan om ditt arrangemang är att betrakta som offentligt är av betydelse eftersom det då krävs tillstånd (2 kap 4 § 1 st. OL). För att tillställningen ska ses som offentlig krävs som huvudregel att du arrangerar picknicken för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Eftersom du planerar att hålla arrangemanget för en mindre krets personer samt att den inte är öppen för allmänheten skulle jag bedöma den som privat tillställning i lagens mening. Du behöver alltså inte söka tillstånd för arrangemanget.Viss anmälningsplikt Du kan dock behöva anmäla detta trots att det inte krävs tillstånd enligt 2 kap 5 § OL. Jag rekommenderar dig därför att göra en anmälning till Polismyndigheten i god tid innan arrangemanget. Detta görs skriftligen till Polismyndigheten senast en vecka innan arrangemanget (2 kap 7 § OL). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är kroppskameror tillåtna för ordningsvakter?

2018-12-01 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hejsan jag har tänkt att utbilda mig som ordningsvakt. Det finns självklart brister i yrket, men det finns det i alla jobb. En stor brist som jag har fått höra är att du ska kunna bevisa det som har hänt. Vi hittar på en händelse, ett bråk. Jag griper denne enligt (BrB 3 kap. 5 §) . Och han senare nekar brott. Jag och min kollega har båda vittnat detta såklart i med att vi grep honom. Och såg hela händelsen. Som vi senare skriver en rapport på. Men vi har inga andra vittnen förutom offret eller andra runt omkring.Vi drar ett till exempel till. Vi säger att det är en vanlig dag på jobbet. Det börjar lugnt, kvällen rusar iväg och det börjar bli sent. Det är en lördag och klockan är 23:30 (hittar på en händelse) och folket är berusade och glada. Men från ingenstans hör man bråk, man kommer dit och vittnar och hör/ser att denne förolämpar den andra personen. Offret vill göra en anmälan och ordningsvakten tycker det är tillräckligt för att denne ska få böter. Eftersom förolämpningen var TILL en. Och inte förtal! Därför undrar jag, får en ordningsvakt gå med en procam (videokamera) på sin axel eller på bröstkorgen som sitter fast och filmar hela sitt arbetspass? Som man sen kan använda i rätten om det blir något? Vet att detta är en väldigt vanlig grej i poliskåren och ordningsvakter i andra länder. Men vet ej vad som gäller här. Självklart kan det vara provocerande men undrar! Vad gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar kameraövervakning är kamerabevakningslagen. Det krävs tillstånd till kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde (7 § KamerabevakningsL). Med kamerabevakning avses att en TV-kamera, annat optisk-elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning, utan att manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning (3 § KamerabevakningsL). Som exempel kan nämns att montera en övervakningskamera som filmar personer.En kroppskamera uppfyller inte rekvisiten för kameraövervakning och därmed krävs inte tillstånd enligt lagen. Kroppskameran i ditt fall är mer att jämföra att du tar upp din mobiltelefon och filmar, vilket även det är tillåtet.Hoppas du fått svar på din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

"Laglydnad" enligt lagen om ordningsvakter

2018-10-10 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej det är så att jag dömdes för ett brott när jag var 16år. I dags läge är jag 21. Jag skulle vilja utbilda mig till ordningsvakt. Jag har för mig att enligt 4§ lag om ordningsvakter så måste man vara laglydig. Min fråga är när anser man vara laglydig?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om ordningsvakter (LOV).Synen på laglydighet och övriga omständigheter (såsom alkoholmissbruk) att beakta är enligt min uppfattning i hög grad en bestämmelse om att bedöma varje fall för sig. Med detta i åtanke är det inte självklart att exempelvis en viss tidsgräns sedan senast begångna brott alltid kan användas. Trots detta kan vissa generella observationer göras.Bestämmelsen ifråga, 4 § LOV, behandlades i fallet RÅ 2003:40. I det fallet ansågs en person som gjort sig skyldig till tillgrepp av fortskaffningsmedel och urkundsförfalskning inte uppfylla kravet på laglydnad och övrig lämplighet trots att tre och ett halvt år gått sedan brotten begicks. I fallet bedömde domstolen att brottsligheten var av sådan art och planerade i sådan grad att gärningsmannen ansågs diskvalificerad för "en längre tid". Tydligen utgjorde inte tre och ett halvt år en längre tid. Den slutsats som rimligen kan dras från detta är, såsom berördes i stycket ovan, att omständigheter såsom brottets art och graden av planering av brottet inverkar på bedömningen.Enligt min uppfattning beror alltså utgången i ditt fall på vilket brott du begick för cirka fem år sedan. Allvarligare och mer överlagd brottslighet torde enligt min uppfattning med största sannolikhet innebär att du inte uppfyller kraven lagen ställer. Det faktum att du var underårig när brottet begicks borde enligt min uppfattning inte påverka denna slutsatsen eftersom det, när gärningsmannen är över 15 år, enbart inverkar på bedömningen av straffet och inte om ett brott i och för sig begåtts.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Ordningsvakter och tillfälligt omhändertagande

2018-07-19 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Hej,Jag blev idag med våld tvingad till marken av en ordningsvakt utanför en krog på Liseberg och därefter bortförd och frihetsberövad av flera vakter. Fick sitta i en cell i kanske en timma då man kallat på polis sa man. Blev dock sedan släppt utan att någon förklaring eller att ha träffat någon polis.Ingreppet i sig ifrågasätter jag starkt då mycket kraftigt våld användes mot mig och jag blev pressad till marken många upprörda människors ifrågasättande.Vad som hände var att jag frågat om jag fick komma in på en krog men blev upplyst om att de stoppat allt isläpp. Valde att ställa utanför en stolpe vid entren där det var lite tak, men ordningsvakten nöjde sig inte med det. Flera människor stod i entren fast han avvisade bara mig med anledning av att entren måste vara fri. När flera människor lämnade krogen frågade jag vakten om det nu fanns möjlighet att få komma in. Då brottade han ner mig med stort våld varefter jag blev bortförd till en lokal där jag fick sitta i kanske en timma. Fick veta att man kallat på polis och att de skulle få bestämma vad som skulle hända. Fick veta att jag nu inte hade några rättigheter, bara skyldigheter. Vägrades telefonsamtal. Blev sedan släppt utan förklaring och utan att ha träffat någon polis. Skall jag förvänta mig en sådan här behandling? Jag sa till vakten att jag lämnar parken frivilligt men det ville han inte lyssna på!Vad kan jag förvänta mig hända nu?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om en ordningsvakts befogenheter hittar vi i Lagen om ordningsvakter (LoO) samt Polislagen (PL).Ordningsvakters befogenheterDet är viktigt att skilja mellan poliser och ordningsvakter då poliser har större befogenheter att exempelvis använda våld än vad en ordningsvakt har. När det gäller poliser har de rätt att använda våld i olika situationer där det anses som försvarligt. Dessa olika tillfällen kan du läsa mer om i 10 § PL.Det är även så att ordningsvakter har en rätt att utöva mer våld än vad gemene man tillåts utöva. Han får exempelvis använda våld för att avvisa någon från en plats eller tillfälligt omhänderta den som stör den allmänna ordningen eller utgör en direkt fara för denna. Tillfälligt omhändertagande blir först aktuellt då avvisning från platsen inte ses som tillräcklig, 13 § PL. Viktigt är anföra att när det är en ordningsvakt som gör det tillfälliga omhändertagandet så gäller det att den omhändertagne skyndsamt lämnas över till en polisman, 29 § PL. Dock är det viktigt att en ordningsvakt ser våldet som den absolut sista utvägen och han ska därför försöka lösa konflikter med upplysningar och uppmaningar, 8 § LoO. Den som har omhändertagits på så sätt som du blev har rätt att direkt bli informerad varför omhändertagandet skedde och bli förhörd av polis så snart som möjligt. Som max får du sitta frihetsberövad i sex timmar på detta sätt utan vidare åtgärder, 15 och 16 §§ PL. Är det så att polisen eller ordningsvakten använder sig av mer våld än vad som är lämpligt och försvarbart enligt lagen så utgör detta självklart ett brott och han kan då göra sig skyldig till misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken.Har ordningsvakten handlat rätt?Utifrån vad du berättar har jag svårt att se varför ordningsvakten omhändertog dig, dessutom med sådant våld som han använde om det var så att du erbjöd dig att lämna parken på egen hand. Dock är omhändertaganden utanför krogar inte ovanliga då alkohol ofta är inblandat och hetsiga diskussioner kan uppstå. I och med att du med flera stod utanför ingången och inte lyssnade på vakten när han krävde fritt vid ingången måste han ha ansett att du med de andra störde den allmänna ordningen på ett sådant sätt som ger upphov till omhändertagande. Frågan är om det inte hade räckt med en avvisning från platsen istället för att tillfälligt omhänderta dig. Som jag sa innan måste avvisning vara uteslutet för att ett omhändertagande ens ska vara tillåtet och därför kan jag ifrågasätta hur ordningsvakten handlade.Vad kommer hända nu?Med tanke på att du aldrig blev förhörd av polisen när du var omhändertagen eller blev informerad om någon polisanmälan förmodar jag att det inte kommer hända något utöver det som redan hänt. Skulle det ändå vara så att polisen väljer att gå vidare med saken kommer du bli informerad i och med att du blir intagen på förhör, men som sagt tror jag inte det med tanke på att du blev släppt utan att förhör skett under omhändertagandet.AvslutningSammanfattningsvis kan jag säga att ordningsvakten på sätt och vis har överskridit sina befogenheter då en avvisning från platsen hade varit lämpligare utifrån vad du har berättat. Det finns självklart en möjlighet att anmäla ordningsvakten för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken eller möjligen misshandel om du upplevde honom som väldigt våldsam.Annars tror jag inte att det kommer ske något mer hädanefter i och med att du aldrig blev förhörd av polisen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och har du några följdfrågor så är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen