Får ordningsvakter kontrollera legitimation

FRÅGA
Jag var på en natklubb i veckan och vid entren frågade en entrèvärd för min legitimation. Det var ett utlänskt (amerikansk) legg och de sa att det ville "undersöke det någrannare". Efter 5 minuter började jag bli obekväm och bad om att få tillbaka legget, då gav entrèvärden legget till en ordningsvakt som sa att han lagligt får behålla mitt legg hur länge han vill eller tills han undersökt det klart. Är detta sant eller kan jag enligt lag be om att få tillbaka mitt legg när jag vill? Tack i förhand svar upskattas enormt!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En ordningsvakt jobbar och lyder under polismyndigheten enligt 5 - 6 §§ LOV.

En ordningsvakts huvudsakliga uppgift är att sköta visst ordningsuppehållande och har därigenom i begränsad utsträckning tilldelats samma befogenheter som polismän (1 - 3 §§ LOV). En ordningsvakt kan också så länge det inte försummar ordningsvaktens ordnare uppgift, även utföra sidouppgifter som att exempelvis kontrollera id- handlingar enligt 7 kap 2 RPSFS 2012:17.

Så för att besvara din fråga så får en ordningsvakt alltså kontrollera din legitimation tills hen är klar. Men hade ordningsvakten velat behålla det under en lägre tid så kan de utgöra en besittningsrubbning och för detta krävs det att det finns stöd i lag. Ordningsvakter har lagstöd för detta genom 27 kap 4 § 1 st RB. De får alltså beslagta egendom om det är nödvändigt för att ordningen ska upprätthållas, eller beslagta bevismaterial i samband med envarsgripande.

I dessa fall så kräver det dock enligt 7 § LOV att ordningsvakten håller polismyndigheten underrättade om förhållanden som är av sådan art att de bör komma till myndighetens kännedom. Så en rapporteringsskyldighet finns om ordningsvakten tar något gods i beslag.

Hoppas jag lyckades besvara din fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (80)
2021-09-30 Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?
2021-09-30 Får ordningsvakter kolla väska
2021-09-29 Får ordningsvakter kontrollera legitimation
2021-09-11 Vad har en ordningsvakt för befogenheter?

Alla besvarade frågor (96481)