Får ordningsvakter verkställa avvisning enligt 5 § andra stycket lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik?

(1977:67) Om man läser paragraf 5 andra stycket i denna lag så tolkar jag det som att ordningsvakter har rätt att avlägsna folk som inte har biljett som har avvisats av trafiktjänsteman. Jag menar att handräckning av polismyndigheten för verkställande av avvisningen kan bli en avlägsning av ordningsvakter om personen vägrar lyssna för att ordningsvakter lyder under polismyndigheten. Har jag tolkat denna lag rätt eller fel?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida polishandräckning för att verkställa avisning av resande som vägrar lösa biljett eller betala tilläggsavgift, även kan utföras av ordningsvakter (se 5 § andra stycket lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (KptL)). Ditt antagande är korrekt - ordningsvakter har en rätt att att efter polishandräckning verkställa avisning enligt 5 § första stycket KptL. Detta följer av reglerna om ordning och säkerhet i viss kollektiv persontrafik, vilket omfattar tunnelbane- och spårvägstrafik samt buss- och taxitrafik (se 4 kap. 1 § ordningslagen (OL)). Både en polisman eller ordningsvakt har rätt att avvisa den person som


- skaffat sig tillträde till område innanför ingångsspärren till tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis (4 kap. 6 § punkt 4 OL) eller

- som underlåtit att följa en anvisning eller tillsägelse av en trafiktjänsteman som behövs för att ordningen eller säkerheten i trafiken skall upprätthållas (4 kap. 3 § OL). Rätten att avvisa under dessa omständigheter följer av 4 kap. 8 och 9 § OL. Vill du läsa mer om vem som får vidta åtgärder i samband med sådan avvisning, se Ds 2016:9 s.39-42.


Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!


Med vänlig hälsning,


Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo