Har ordningsvakt rätt att avvisa mig från exempelvis ett bibliotek?

Hej, Vad kan gör om man blivid behandlad illa av vakterna, till vem ska klaga eller vände man sig för att få sin rattigheter, och om en vakt sa till mig du ska inte handla på en särskild affär, och du ska inte sita på biblioteket för att plugga utan anledning, hur ska hindra detta och vad ska jag göra på sån här situationen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du anser att en vakt trakasserat dig genom att, som jag förstår det, alldeles oprovocerat dels sagt till dig att inte handla i en viss affär men dels också sagt att du inte ska sitta på ett bibliotek. Det du nu undrar över är vad du nu kan göra på grund av detta.

En grundläggande princip för den offentliga makten och däribland ordningsvakter är att den utövas endast under lagar (1 kap. 1 § RF). Vad det kort förklarat innebär är att varje ingripande åtgärd som vidtas av en ordningsvakt måste ha författningsstöd dvs. den rätten måste kunna uttolkas ur lag eller annan föreskrift. Om en ordningsvakt vidtar en ingripande åtgärd trots att ingripandet inte har författningsstöd kan ingripandet rent teoretiskt utgöra tjänstefel och således vara brottsligt (20 kap. 1 § BrB). Det avgörande i ditt fall blir således om ordningsvakten mot bakgrund av detta kan när denne visat ut dig från affären respektive biblioteket haft legitima skäl för det.

För att en ordningsvakt ska få avvisa en person från en plats så krävs det att någon av följande situationer är för handen (29 § PolisL):

  1. Förekomsten av ordningsstörning som orsakats av den som avvisas,
  2. Omedelbar fara för ordningsstörning föreligger,
  3. Den avvisade har begått ett brott, eller
  4. Den avvisade befaras att begå brott om denne inte avvisas

Då ingen av dessa situationer är, utifrån vad du berättat, för handen så har ordningsvakten således inte haft rätt att avvisa dig från varken affären eller biblioteket. Då ordningsvakten tycks alldeles obefogat ha avvisat dig så skulle jag rekomenderat att du vänder dig till polisen och polisanmäler ordningsvakten för sitt agerande gentemot dig. Det är nämligen polisen som utreder ifall vakten kan anses ha agerat felaktigt och begått tjänstefel.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo