Får ordningsvakter kolla väska

FRÅGA
Hej jag blev för en tid sedan tillfrågad av en vakt som jobbar för ett helt köpcentrum.Jag hade varit med en vän där.min vän handlade livsmedel på Willys.Jag hade en ryggsäck med mig o jag köpte ingenting.Vakten följde efter mig då jag gick till en toalett och där ville han tittat i min väska.O jag lät honom göra det o fick visa kvitto.Jag sa till vakten att han ej har rätt o göra detta utan bara polis.Han sa att han hade den rätten.Han sa.att han tyckte det var konstigt att jag ej handla något o blev misstänksam.mm.Min fråga gjorde vakten fel då han bad o få titta i min väska o följde efter.mig.Jag har totalt rent samvete.Om vakten är anställd av Kommunen för ovakta köpcentret har de.då mer laglig rätt o visitera min väska än en privatanställda väktare?För.om jag vägrar nästa gång är.det ej då risk att det blir kallibalik o han kontaktar polisen mm o kvarhåller.mig.Alltså även om jag har lagen på min sida så kan det ju bli besvärligt o stå på min rätt mm.Alla efterföljare ej lagen utan gör lite som de vill.Tacksam för rådMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det var en ordningsvakt i det här fallet och inte en väktare så har de mer befogenheter än andra personer.

Ordningsvakters befogenheter

Det beskrivs i 1-3 §§ LOV att bland annat affärscentrum kan anställa ordningsvakter med särskilt förordnande att utöva viss ordningsuppehållande makt. Ordningsvakter är knutna till polisen, bland annat genom att deras utbildning i huvudsak bedrivs av polismyndigheten (6 § 3 st ordningsvaktsförordningen). Ordningsvakter förordnas och lyder under polismyndigheten enligt 5 – 6 §§ LOV. För att ordningsvakter ska kunna medverka till att upprätthålla allmän ordning så har ordningsvakter i begränsad utsträckning tilldelats samma befogenheter som polismän.

De kan exempelvis avvisa eller omhänderta ordningsstörande personer enligt 13 § polislagen. De kan även belägga någon med handfängsel enligt 10 a § och 29 § 3 st polislagen.

Men en ordningsvakt ska enligt 7 § LOV hålla polismyndigheten underrättade om förhållanden som myndigheten bör ha kännedom om.

Kolla någons väska

Att kolla någons väska klassas som kroppsvisitation enligt 28 kap 11 § 3 st RB. Detta får endast göras om det finns stöd i lag. Om det var en väktare i köpcentrumet så krävs det ditt samtycker för att väktaren ska få kolla din väska.

19 § polislagen förklarar att en polis får kroppsvisitera i samband med ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande, om det är av säkerhetsskäl för att vapen och andra farliga föremål ska kunna tas hand om eller för att fastställa någons identitet. Samma rätt tillfaller även ordningsvakter enligt 29 § 2 st polislagen. En ordningsvakt får alltså kroppsvisitera någon om det är av säkerhetsskäl. Men inte för att söka efter eventuellt stulet föremål. Syftet för kroppsvisiteringen får då betydelse. Så om ordningsvakten vill kolla någons väska i samband med att någon blir gripen avlägsnad eller omhändertagen så är det tillåtet.

Om du vägrar att visa vad som finns i väskan så kan ordningsvakten tillkalla polis. Polisen får då öppna väskan och kolla i den, om det finns skäl till det enligt reglerna om kroppsvisitering.

Hoppas jag lyckades besvara dig fråga!

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (80)
2021-09-30 Har ordningsvakter och nattklubbsägare en skyldighet att anmäla brott till polisen?
2021-09-30 Får ordningsvakter kolla väska
2021-09-29 Får ordningsvakter kontrollera legitimation
2021-09-11 Vad har en ordningsvakt för befogenheter?

Alla besvarade frågor (96515)