Uppsägning utan saklig grund

2018-09-28 i Fackförening
FRÅGA |Hej, jag undrar hur jag kan anmäla en chef som har kränkt mig på arbetsplatsen och sparkade mig direkt när jag började varna om det. Kan man anonymt varna en sådan människa så att han inte fortsätter såra och skada andra människor?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Gällande regleringLagen om anställningkydd (LAS) omfattar så gott som alla arbetstagare. Oavsett anställningsform omfattas du som arbetstagare av LAS reglering. En uppsägning ska alltid vara sakligt grundad, det betyder att du inte kan bli uppsagd på grund av en konflikt du haft med din chef. En giltigt uppsägning handlar om du exempelvis grovt misskött dina arbetsuppgifter eller linkande. TillvägagångssättUtifrån de uppgifter de du har lämnat till mig så låter det som du blivit uppsagd utan saklig grund. Detta gör att du som arbetstagare kan kräva skadestånd enligt 38§ LAS. På så sätt kan även uppsägningen ogiltighetsförklaras och du blir ekonomisk kompenserad. Om du är medlem i en facklig organisation skulle jag rekommendera dig att kontakta dem så driver driva ditt fall vidare. Om du inte är medlem i en arbetstagarorganisation ska du vända dig till arbetsdomstolen, den domstol som prövar arbetsrättsliga tvister. Om du är medlem i facket tycker jag du ska informera dem om din förra chefs beteende så inte fler arbetstagare råkar ut för samma sak!Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen

När gäller regel i kollektivavtal?

2018-09-07 i Fackförening
FRÅGA |HejHittade följande text nedan på "https://www.hrf.net/nyheter/faq/vad-galler-som-timanstalld/"Om du jobbat på enstaka dagar minst 15 timmar per vecka i tolv månader måste din arbetsgivare erbjuda dig en annan anställningsform om du begär det.Har aldrig hört talas om den lagen?! Är det sant och vad kan den lagen heta i sådana fall. Gäller den enbast om arbgivare har kollektivavtal?mvh
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om du återgår till länken så står det, under det som du ovan kopierat in i din fråga, att "Det gäller om din arbetsgivare har kollektivavtal med HRF". Alltså gäller ovan regel endast om en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med HRF (Hotell- och Restaurangfacket). Det är inte fråga om någon bestämmelse i en lag. För att veta om din arbetsgivare har kollektivavtal med just HRF så är mitt råd att du kontaktar dom direkt här eller frågar din arbetsgivare.Hoppas du är nöjd med ditt svar och välkommen tillbaka om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Har jag rätt till kopia av ett lokalt kollektivavtal?

2018-09-01 i Fackförening
FRÅGA |Jag undrar om företag och fack har rätt att vägra dela ut ett lokalt kollektivavtal med hänvisning att det är en affärsuppgörelse. Vi får titta på det, men inte kopiera det. Fotnot det är ju det lokala avtalet som styr över våra arbetstider det är där man har gjort avsteg från huvudavtalet.
Michella Lina Said |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till kopia av det lokala kollektivavtalet, eller om arbetsgivaren och fackföreningen har rätt i att vägra utdela det. Avtalsparterna i ett kollektivavtal är en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. I kollektivavtalet regleras arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet utgör lägsta gräns för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen. Med ett centralt kollektivavtal som ram kan fackförbundet förhandla med din arbetsgivare om kompletterande villkor som ska gälla på arbetsplatsen, vilket utgör det lokala kollektivavtalet. Lokala kollektivavtal handlar oftast om att parterna förhandlar om extra förmåner för de anställda. Om det lokala kollektivavtalet skulle omfattas av offentlighetsprincipen så skulle din arbetsgivare och fackförbundets vägran att utdela det varit olagligt enligt grundlag. För att handlingen ska omfattas av offentlighetsprincipen krävs att den är allmän. Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos en myndighet. Då en fackförening inte är en myndighet är således deras kollektivavtal som förvaras hos dem inte offentliga. De har därmed rätt att vägra lämna ut handlingen. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad kan jag göra om chefen är elak?

2018-07-17 i Fackförening
FRÅGA |Hej. Min chef är jätteelak då han ofta skriker, säger elaka saker, förtrycker och kränker personalen. Han är ägaren på restaurangen jag jobbar på och även om jag personligen är på god fot med honom så lider jag med mina kollegor som ständigt tvingas ta denna skit. Finns det inte regler för hur man ska bete sig? Vart kan man vända sig om man vill ha hjälp? Han lyssnar inte på oss som jobbar här. Han har ju inte direkt en chef vi kan säga till. Kan man prata med facket? Men vad kommer dom göra egentligen?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om dina kollegor kan göra något åt att de känner sig orättvist behandlade av sin chef under arbetstid. Min rekommendation är: 1. Se om arbetsgivaren hör till någon arbetsgivarorganisation. (Se lista över arbetsgivarorganisationer). 2. Se vilken arbetstagarorganisation ni som arbetstagare ska höra av er till, eller om ni är medlemmar i samma organisation, som ni kan höra av er till. (Se lista över arbetstagarorganisationer). 3. Kontakta arbetsgivarorganisationen för vidare hjälp. De har en skyldighet att förhandla med din arbetsgivare när saker och ting inte är som de ska (10§ lag om medbestämmande i arbetslivet). Kom ihåg att arbetstagarorganisationen kämpar för att arbetstagare ska få sin rätt, så var inte rädda för att vara ärliga och uppriktiga. Både arbetsgivare och arbetstagare har föreningsrätt (rätt att tillhöra en arbetsgivar- /arbetstagarorganisation) och denna rätt ska lämnas okränkt. Man kan alltså inte "bestraffas" som arbetstagare för att man har hört av sig till Facket, exempelvis. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Måste jag gå med i facket?

2018-09-22 i Fackförening
FRÅGA |Hej! Jag är anställd hos Adecco (bemanningsföretag) men jobbar via dem på Volvo. Nu har jag fått en anställning hos Volvo men facket har invändningar mot att Volvo vill anställa mig eftersom jag inte är ansluten till Metalls fackförbund. Kan de göra så och vad kan jag göra? Måste jag gå med i facket?Med vänlig hälsning, David
Emelie Söderman |Hej David,Tack för din fråga! Föreningsrätten i Sverige är grundlagsskyddad (2 kap 1§ regeringsformen), samt skyddad genom arbetsrättslig lagstiftning (7-9§§ lag om medbestämmande i arbetslivet). Det som skyddas är den positiva föreningsrätten, det vill säga rätten att organisera sig fackligt. Den negativa föreningsrätten innebär att man har rätt att inte tvingas in i en facklig organisation (art. 11 europakonventionen). Beträffande dina rättigheter som arbetstagare så har det ingen betydelse om du är medlem i facket eller inte, men det kan vara fördelaktigt eftersom facket kan vara behjälpligt med juridisk rådgivning eftersom de fackliga organisationerna är vana att hantera konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jag råder dig att gå med i facket, men för att besvara din fråga så har du ingen skyldighet att göra det. Inte heller kan facket hindra att Volvo anställer dig eftersom arbetsgivaren har anställningsrätt. Skulle Volvo välja att inte anställa dig med anledning av att du inte är fackligt organiserad skulle detta kunna utgöra en diskriminerande åtgärd från Volvos sida. För att föreningsrättskränkning ska föreligga krävs att en konkret åtgärd företagits och att åtgärden haft till syfte att ingripa mot någon för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller för att förmå någon att inte nyttja denna rätt. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Personligt anställningsavtal avviker från kollektivavtal

2018-09-02 i Fackförening
FRÅGA |Hej Lawline!När jag blev anställd fick jag skriva på en så kallad "tränings-bond" på 220 000kr som skall skrivas av över 3 år. När jag sedan blev anställd fick jag reda på att den "tränings-bonden" som står beskriven i vårat kollektivavtal avviker avsevärt från avtalet jag skrev på. Jag har nu sagt upp min anställning och är i tvil vilket av avtalen jag borde förhålla mig till. Är det avtalet eller kollektivavtalet som gäller i mitt fall är organiserad genom facket.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Av 27 § medbestämmandelagen framgår att arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal inte kan träffa överenskommelse som strider mot avtalet. Sådan överenskommelse blir då ogiltigt.Kollektivavtal kan vara minimiavtal eller normerande avtal. Minimiavtal innebär att du och arbetsgivaren har möjlighet att avtala om bättre, men inte sämre avtalsvillkor. Normerande avtal innebär att avtalet eller en viss normerande regel i avtalet (om enbart vissa villkor är normerande) måste följas.De flesta kollektivavtal är minimiavtal. Ditt personliga anställningsavtal kan gå före kollektivavtalet, såvida det är ett minimiavtal och villkoret i ditt personliga anställningsavtal är ett bättre villkor för dig än det villkor som framgår av kollektivavtalet.Kontakta facket för att ta reda på om ditt kollektivavtal är ett minimiavtal eller ett normerande avtal.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Rätt att inte vara med i facket

2018-08-30 i Fackförening
FRÅGA |Hej.Jag jobbar 5 skift åt ett företag inom metall/gruv industrin sedan 28 år. för ca 15 år sedan gick jag ur IF metall. Efter detta har jag inte kunnat få någon högre befattning inom företaget. Facket och chefen ( fd vice orförande i IF Metall) har vald någon annan ist för mig trotts att jag har bättre utbildning... nu har vi en ny chef och han har erbjudit mig en tillfällig tjänst som ersättare åt skiftlagsledare(ej tjänsteman) . Denna roll har flera andra haft före mig, på mitt lag och andra lag.Skiftlagledaren kallas Försteman och ersättare kallas Andreman. Försteman väljer vilken andreman hen vill ha, fram tills nu när jag blev utsedd till andreman,,, då kräver facket MBL - förhandlingar. Detta har inte skett vid de andra valen av andremän,,, Jag röstar på Moderaterna och är inte medlem I IF Metall. Föreningsrätten gäller väl åt bade hållen ? Jag känner mig kränkt och diskriminerad,
Jenny Wärnerup |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Positiv och negativ föreningsrätt Positiv föreningsrätt innebär en rätt att tillhöra och verka för organisationer på arbetsmarknaden. Den negativa föreningsrätten innebär en rätt att inte tillhöra en förening alternativt en rätt att stå helt utanför organisationerna. Precis som du skriver i frågan är föreningsrätten en rättighet som gäller "åt båda hållen" det är en rättighet både för arbetsgivare och arbetstagare. I din fråga beskriver du en situation där din negativa föreningsrätt eventuellt skulle anses ha blivit kränkt. I lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) framgår ett lagstadgat skydd för föreningsrätten. Detta skydd tar dock endast sikte på den positiva föreningsrätten, se 7 § MBL. Den negativa föreningsrätten omfattas inte av MBL. Denna är istället reglerad av rättspraxis som har utvecklats av Europadomstolen kring Europakonventionen. Den negativa föreningsrätten är inte lika starkt skyddad som den positiva föreningsrätten. Det finns dock fortfarande situationer där parter har kunnat åberopa sin negativa föreningsfrihet vid tvister. Europakonventionen gäller som lag i Sverige var igenom den negativa föreningsfriheten blir skyddad. Vad gäller din situation är det svårt att ta ställning till om det kan ha inneburit en kränkning eller inte. Rättsläget är dock något osäkert vad gäller den negativa föreningsfriheten. Hur långtgående skydd som ges är oklart och håller på att utvecklats i rättspraxis. Vill du ha mer hjälp med hur du eventuellt skulle kunna gå vidare med fallet råder jag dig att boka en tid. https://lawline.se/boka Vänligen,

Ändring i schema utan förvarning

2018-04-22 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Jag jobbar inom åkeribranschen, när jag började min anställning för 12 år sedan jobbade jag skift både dag och natt. Dom senaste 8,5 åren har jag endast jobbat dag, vissa arbetspass jobbar jag fm och börjar strax före 5 och vissa pass jobbar jag längst till 18:15. Nu när det blir sommar vill dom sommaranpassa och då har jag fått en lapp med schema ändring som innebär att jag ska jobba natt i 6 veckor, har dom rätt genom sin arbetslednings rätt att ändra mitt schema från dagjobb till natt jobb utan att ens föra en dialog med mig? Har själv läst lite arbetsrätt och enligt min lärare då kan man inte göra en sådan stor förändring från dag till natt utan att förhandla med arbetstagaren, eller har jag missuppfattat min lärare?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Genom att göra en omfattande ändring i ditt schema kan likställas som en föreningsrättskränkning. Detta regelras i Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)Vilka omfattas av MBL?Lagen omfattar den som likställs som en arbetstagare hos en arbetsgivare, begreppet arbetstagare är ganska brett men i huvudsak gäller det att det arbete du utför ska vara för arbetsgivarens räkning (1§ MBL). Utifrån omständigheterna i din fråga verkar det som du har en arbetstagarroll hos din arbetsgivare och därför borde du då omfattas av MBL. FöreningsrättskränkningFöreningsrätten ska lämnas okränkt, detta innebär att din arbetsgivaren inte får vidta några åtgärder som innebär att du som arbetstagare lider skada för att din föreningsrätt som arbetstagare har inskränkt (8§ MBL). Skada i detta fall betyder att du som arbetstagare utsätts för en påtaglig olägenhet, som i ditt fall en omfattande schema ändring utan en förhandling om ändringar i ditt anställningsförhållande. ÅtgärdBevisbördan i tvister angående kränkning av föreningsrätten framgår av praxis från arbetsdomstolen. Arbetstagaren ska visa sannolika skäl att det har skett en kränkning av föreningsrätten medans arbetsgivaren ska styrka att det funnits skälig orsak till ändring i schemat utan en förhandling. Beviskravens innerbörd medför att du som arbetstagare har lägre beviskrav att visa att det har skett en kräkning av föreningsrätten än arbetsgivaren. Utifrån sakomständigheterna i din fråga har det troligtvis skett en inskränkning i din föreningsrätt vilket medför att du har rätt till skadestånd enligt MBL. Skadestånd kan ersättas på två olika nivåer, dels allmänt skadestånd enligt 54§ dels ekonomisk skadestånd enligt 55§ dock är det svårt att svara på rak arm vilket skadestånd du kan ha rätt till. SlutsatsOm du är medlem i en arbetstagarorganisation (facket) skulle jag rekommendera dig att kontakta dem för att få vidare råd hur man går till väga för att för att föra din talan vidare mot din arbetsgivare. Om du inte är medlem i facket skulle jag rekommendera dig att kontakta våra verksamma jurister här på Lawline för att få vidare råd om hur du ska föra talan vidare mot din arbetsgivare.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,