Måste jag gå med i facket?

2018-09-22 i Fackförening
FRÅGA
Hej! Jag är anställd hos Adecco (bemanningsföretag) men jobbar via dem på Volvo. Nu har jag fått en anställning hos Volvo men facket har invändningar mot att Volvo vill anställa mig eftersom jag inte är ansluten till Metalls fackförbund. Kan de göra så och vad kan jag göra? Måste jag gå med i facket?Med vänlig hälsning, David
SVAR

Hej David,

Tack för din fråga!

Föreningsrätten i Sverige är grundlagsskyddad (2 kap 1§ regeringsformen), samt skyddad genom arbetsrättslig lagstiftning (7-9§§ lag om medbestämmande i arbetslivet). Det som skyddas är den positiva föreningsrätten, det vill säga rätten att organisera sig fackligt. Den negativa föreningsrätten innebär att man har rätt att inte tvingas in i en facklig organisation (art. 11 europakonventionen).

Beträffande dina rättigheter som arbetstagare så har det ingen betydelse om du är medlem i facket eller inte, men det kan vara fördelaktigt eftersom facket kan vara behjälpligt med juridisk rådgivning eftersom de fackliga organisationerna är vana att hantera konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Jag råder dig att gå med i facket, men för att besvara din fråga så har du ingen skyldighet att göra det. Inte heller kan facket hindra att Volvo anställer dig eftersom arbetsgivaren har anställningsrätt. Skulle Volvo välja att inte anställa dig med anledning av att du inte är fackligt organiserad skulle detta kunna utgöra en diskriminerande åtgärd från Volvos sida. För att föreningsrättskränkning ska föreligga krävs att en konkret åtgärd företagits och att åtgärden haft till syfte att ingripa mot någon för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt eller för att förmå någon att inte nyttja denna rätt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Söderman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (74)
2019-02-13 Avtalsvillkor om förbud mot medlemskap i facket
2018-12-26 Tillsyn över facket
2018-12-04 Hjälp från sin fackförening vid arbetsrättsliga problem
2018-12-03 Vad gäller om arbetsgivaren är elak?

Alla besvarade frågor (68195)