Måste man vara fackligt ansluten på en arbetsplats med kollektivavtal?

Hej! Måste ett skyddsombud vara fackligt ansluten? Detta gäller på en arbetsplats som är en kommun (dvs kollektivavtal finns). Eller kan en arbetsgrupp välja ett skyddsombud som saknar facklig tillhörighet? Tack på förhand. Mvh

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Bestämmelser kring fackförbund och kollektivavtal finns framförallt att hitta i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).


Rätt att tillhöra en fackförening

Alla arbetstagare har rätt att tillhöra en arbetstagarorganisation (7 § MBL). En arbetstagarorganisation kan även kallas för fackförening. Denna rätt tar grund i föreningsrätten. Det är inte tillåtet för arbetsgivare att vidta några åtgärder som ligger till skada för den som utnyttjat sin föreningsrätt (8 § MBL). Det innebär att en arbetsgrupp inte får lov att välja bort ett skyddsombud som har facklig tillhörighet på grund av det faktum att denna har facklig tillhörighet.


Rätt att inte tillhöra en fackförening

När man inte vill tillhöra någon arbetstagarorganisation kallas det istället för negativ föreningsrätt. Denna rätt är inte direkt lagstadgad men följer ändå till viss del av Europakonventionen som inkorporerats i svensk rätt genom lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En arbetsgrupp får då inte välja bort ett skyddsombud som saknar facklig tillhörighet på grund av det faktum att denna saknar facklig tillhörighet. Man får alltså lov att vara en utanförstående arbetstagare (alltså inte tillhöra en fackförening) om man vill det. Vidare kommer man som utanförstående arbetstagare med stor sannolikhet att omfattas av kollektivavtalet i fråga ändå eftersom arbetsgivaren tillämpar kollektivavtalet på samtliga arbetstagare med samma befattning på arbetsplatsen. Denna princip har i skrivande stund inget uttryckligt lagstöd utan är snarare uttryckt som en möjlighet för arbetsgivaren (2d § lagen om anställningsskydd (LAS)). Vidare följer principen framförallt av rättspraxis.


Slutsats

Avslutningsvis så har man som arbetstagare rätt att välja om man vill vara fackligt ansluten eller inte, utan att ens val ska påverka ens möjligheter att landa en viss anställning. Med det sagt kan det vara så att man ändå kommer omfattas av kollektivavtalets villkor eftersom de i regel tillämpas på alla med samma befattning på arbetsplatsen.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo