Gäller arbetsgivarens kollektivavtal för mig även om jag inte är medlem i facket?

Hej, När jag anställdes för ca 6 år sedan hade min arbetsgivare inget kollektivavtal. I mitt anställningsavtal står följande: ” För Bolaget gäller vid varje tillfälle reglerna enligt Lag om anställningsskydd. Den Anställde har under provanställningen en uppsägningstid om 1 månad. Uppsägning skall ske skriftligt och gäller från det datum då uppsägningen inkommer till närmaste chef” dvs det står inget om uppsägningstid från den anställdes håll när anställningen övergått till tillsvidare. Under senare tid har kollektivavtal tecknats, men mitt avtal har inte ändrats och jag har inte skrivit under något kompletterande avtal och jag är inte fackligt ansluten. Vad gäller för min del om jag säger upp mig?

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och allmänna arbetsrättsliga principer som har utvecklats av Arbetsdomstolen. 

Det framgår av din fråga att ditt anställningsavtal inte reglerar uppsägningstid för din tillsvidareanställning. I första hand får man då kolla på vad som står i LAS, som gäller om anställningsavtalet inte reglerar en viss fråga. Enligt lagen är den uppsägningstid som arbetsgivaren har rätt till, om du skulle säga upp dig, 1 månad (11 § LAS). Av din fråga framgår att din arbetsgivare numera är bunden av kollektivavtal, vilket kan föreskriva en annan uppsägningstid. Frågan är därför om du omfattas av kollektivavtalet.

Omfattas du av kollektivavtalet?

I först hand gäller kollektivavtalets bestämmelser endast mot anställda som är medlemmar i den kollektivavtalsslutande fackföreningen (26 § MBL). I vissa fall har dock kollektivavtalet s.k. utfyllande verkan för utanförstående arbetstagare (dvs. arbetstagare som inte är medlem i den fackförening som arbetsgivaren har kollektivavtal med). Det innebär att kollektivavtalets bestämmelser gäller även för den utanförstående arbetstagaren där dennes enskilda anställningsavtal saknar eller har bristfälliga bestämmelser. Detta gäller även om ditt anställningsavtal är äldre än kollektivavtalet. Det är dock inte alla kollektivavtalsbestämmelser som har utfyllande verkan utan enbart de regler som: 

1. Har generell karaktär

2. Är anställningsvillkor

3. Faktiskt har tillämpats på arbetsplatsen 

Bestämmelser om uppsägningstid har generell karaktär då de gäller för samtliga arbetstagare, och avser även anställningsvillkor. Om kollektivavtalets bestämmelser om uppsägningstid faktiskt har tillämpats på din arbetsplats innebär det därför att kollektivavtalets uppsägningstid även gäller för dig. Det är alltså kollektivavtalets uppsägningstid som gäller för dig i händelse av att du skulle säga upp dig själv. 

Vid tvist måste dessvärre talan om detta föras av den utanförstående arbetstagaren själv, dvs. fackförbundet kommer inte att föra talan åt dig så länge du inte är medlem.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo