FrågaARBETSRÄTTFackförening 26/12/2018

Tillsyn över facket

Hej !

Jag är tillsvidare anställd och är medlem i fackförbundet. De senaste månaderna hade jag problem med min arbetsgivare och anmälde detta till fackförbundet. I min anmälan gav jag en utförlig information om bristerna i förhållandet med arbetsgivare och bifogade även de nödvändiga pappren. Jag fick inget svar. Jag kontaktade flera gånger både företrädare för min arbetsplats och avdelningen som ansvarar för Stockholm men fick varken hjälp eller råd. Till sist kontaktade jag fackförbundets ombudsman och frågade direkt om de överhuvudtaget tänker hjälpa mig med något. Det endaste svaret som jag fick var att mitt ärende skulle skickas vidare till behörig ansvarig. Och fick på nytt INGENTING. Min fråga är om det finns möjlighet att klaga på fackförbundets beteende till någon tillsynsmyndighet eller organisation. Jag vill inte acceptera råd som t.ex. att jag måste på nytt kontakta fackförbundet och försöka hitta lösning på plats. Jag är trött på det. Min endaste fråga är om jag kan skicka klagomål till någon organisation eller myndighet avseende allvarliga brister i fackförbundets verksamhet. Tack på förhand !

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Du beskriver din situation som att du inte är nöjd med hur facket handlägger ditt ärende, och undrar om det finns någon tillsynsmyndighet eller organisation du kan anmäla detta till.

Att vara med i ett fackförbund, respektive att inte vara med, är helt frivilligt. Detta innebär att du alltid kan byta fackförbund om du inte är nöjd med din nuvarande situation. Viktigt att komma ihåg är dock att vissa fackförbund ställer krav på en viss medlemstid för att kunna få hjälp med diverse ärenden, och det är även viktigt att vara noga med datumen för utträde och inträde mellan fackförbunden om du skulle vilja byta.

Vad jag kan se - finns det ingen enskild myndighet eller organisation som utövar tillsyn mot facket. Däremot framgår det inte vad det är för problem du upplever att du har med din arbetsgivare, och det finns alltid de grundläggande rättigheterna som skyddar dig. Om det exempelvis handlar om diskriminering, ska du kunna söka hjälp hos Diskrimineringsombudsmannen (DO), om inte facket vill gå vidare med ditt ärende.

En annan utväg är att själv söka juridisk hjälp och eventuellt driva frågan till tingsrätten. Men detta bekostar du i sådana fall självt.

Som svar på din fråga finns det ingen myndighet som utövar tillsyn på de olika fackförbunden rent generellt, utan det får i sådana fall falla tillbaka på andra grunder så som diskriminering. Detta innebär alltså även om facket i sig diskriminerar dig.

Om du är missnöjd med förbundets bedömning och arbete finns det vanligen en funktion inom förbundets egen verksamhet som innebär att du kan lämna in ett besvärsärende. Detta föranleder en objektiv intern utredning angående frågan om förbundet har handlat felaktigt, vilket kan leda till ersättning till medlemmen. Jag hoppas jag har kunnat besvara din fråga.

Vänligen,

Azalea SafaeiRådgivare