Påminnelseavgift från CSN

2015-05-17 i CSN
FRÅGA |Hej! Får CSN ta ut förseningsavgift på 450kr, av studenter då detta bara ska ske mellan näringsidkare och myndighet???mvh
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör studiestöd som lämnas av staten och handhas av Centrala studiestödsnämnden (CSN), varför studiestödslagen (se https://lagen.nu/1999:1395) och studiestödsförordningen (se https://lagen.nu/2000:655) aktualiseras.Studiemedel består av såväl studiebidrag som studielån (se https://lagen.nu/1999:1395#K3P1S1) och får lämnas till studerande (se https://lagen.nu/1999:1395#K3P2S1). Av lagen framgår att den som har fått lånet också ska betala tillbaka det. Det framgår även att personen i fråga ska betala ränta och sådana avgifter som härrör sig från de administrativa kostnader som CSN har i samband med bland annat återbetalning av studiemedel (se https://lagen.nu/1999:1395#K4P1S1) (se https://lagen.nu/1999:1395#K6P4S1). En av CSNs uppgifter är att bevaka statens fordran på bland annat påminnelseavgifter (se https://lagen.nu/2000:655#K4P13S1). Av förordningen framgår även att avgifter för administrativa kostnader ska tas ut vid påminnelse om förfallna årsbelopp och att denna avgift är 450 kronor för varje påminnelse (se https://lagen.nu/2000:655#K6P5S1). CSN kan alltså ta ut en påminnelseavgift på 450 kronor av studenter vid en påminnelse om förfallet årsbelopp.Med vänliga hälsningar,

Studerar på distans får inget CSN

2014-12-05 i CSN
FRÅGA |Hejsan!Det är såhär att jag går på yrkesgymnasiet i Örebro, jag har varit sjuk sedan lovet. Så jag sjukanmälde mig i söndags, halv tre på natten. Vilket kanske var sent att ringa men jag tänkte bara lämna ett meddelande så att de var medvetna om det. Idag så ringde min rektor upp mig och sa att jag blivit av med mitt CSN bidrag. Jag studerar på distans så jag får uppgifter via nätet på en sida, nu kommer jag inte in på det. Jag har en misstanke på att dem stängt av det kontot. Jag ringde till hotellet där jag har min praktik plats idag och förklarade att det inte var min mening att ringa så sent. Då svarar personen med; "Ja, vi är inte direkt glada på dig för att du ringde och väckte oss. Vi arbetar faktiskt här!". Så min fråga är bryter det här mot skollagen? Och får de som jobbar på hotellet verkligen sova under arbetstid? Kanske ska tillägga att det handlar om två dagar jag varit därifrån. Jag har inte fått någon information om när och hur jag ska sjukanmäla mig heller. Vad ska jag göra?!?!
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.För att förlora sitt CSN krävs det att du ska vara borta från skolan utan anledning. Enligt CSN måste du plugga på heltid för att ha rätt till bidrag.  Ditt program omfattas troligen av 16 kap. 11 § Skollagen https://lagen.nu/2010:800#K15. Eftersom att din situation är speciell, du läser på distans på ett yrkesgymnasium skulle jag ringa din skolas rektor för att fråga vad du behöver göra för att få tillbaka ditt CSN om du fortfarande inte har fått det. Att du inte kommer in på ditt inlogg för att göra dina uppgifter kan bero på något tekniskt fel. Skolan tar inte bort dina uppgifter för att ditt bidrag försvinner. Om du skulle ha problem att logga in så ring till skolan då. Skolan har givetvis ett ansvar för sina elever och deras vision är att du som elev ska klara dig igenom utbildningen. De finns där för att hjälpa dig. Studenter på distansutbildning har rätt till en mentor så hör av dig till din mentor. Personen som svarade kanske hade rast eller vilade eftersom att du ringde mitt i natten. Det är möjligt att de vilade i skift. För att få lön krävs det givetvis att man ska jobba. Detta i sig säger att det inte är tillåtet att sova/vila under arbetstid. Rasten är tid personen inte får betalt och då kan en person vila om den vill. På ett hotell har personalen ansvar för sina gäster och för att erbjuda en viss service som endast kan ges om receptionen m.m. är bemannad. Vad som gäller för sjukanmälan beror på arbetsplatsen. Varje arbetsplats har olika rutiner för hur de vill att deras anställda ska sjukanmäla sig. Jag förstår att du ville vara ute i "god tid" när du sjukanmälde dig. Normalt sätt ringer man inte mitt i natten utan skickar ett mejl eller ringer dit på morgonen. Detta kan bero på vilken arbetsplats man jobbar på. Hotell har öppet dygnet runt och därmed kan deras tillgänglighet förväntas vara större. Med andra ord är det bra att fråga hur man sjukanmäler sig när man är ny på en arbetsplats. Kommentera gärna frågan om du har ytterligare frågor. Jag svarar så fort jag ser det. 

Omprövning/överklagan av beslut (CSN)

2014-07-12 i CSN
FRÅGA |Hej San Ar det mojlgt att fa CSN att ta tillbaka sitt beslut om omedelbar betalning pa natt satt? Jag vill betala tillbaka min skuld men kan inte betala hela skulden och kan daremot betala manadsvis. CSN bryr sig inte mycket om mitt fall och vill att jag betalar orimmliga summor. Vad kan man gora? Var snall och emaila. Tack sa mycket for hjalpen
|Hej och tack för din fråga!Det är möjligt för en förvaltningsmyndighet att ompröva ett beslut den tidigare meddelat, om det kan ske utan att det blir till nackdel för någon enskild part, i det här fallet du. Detta framgår av förvaltningslagen (1986:223) 27 § 1 st. Antingen kan myndigheten ex officio (på egen hand) ompröva beslutet eller så kan du begära att så ska ske.Du har också möjligheten att överklaga beslutet. I korthet innebär detta att du till beslutsmyndigheten (här CSN) skickar en skrivelse som anger vilket beslut som du vill ska ändras och hur du vill att ändringen ska se ut (förvaltningslagen 23 § 1 st.). Vad överklagandet mer precist ska innehålla och vart exakt det ska skickas ska framgå av beslutet du fått. Om CSN av ditt överklagande finner att beslutet var oriktigt kommer det att ändras. Om inte, vidarebefordras överklagandet till förvaltningsrätten som då kommer att pröva det.Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!MVH

Hur mycket får jag tjäna?

2012-10-24 i CSN
FRÅGA |Hej! Jag har förnärvarande tjänstledigt för studier, från mitt arbete på skopunkten som butikssäljare. Jag undrar om jag får söka och jobba extra under mina studier. Jag är anställd på 20 timmar och anser själv att jag därför borde få detta då jag inte är heltidsarbetande..
Josefin Ajemark |Hej Kendra, tack för din fråga. Du har absolut rätt att arbeta under dina studier. Dock är det viktigt att vara medveten om att du enbart får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår, utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp. Fribeloppet varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir även högre ju kortare studietid du har dvs. om du studerar på heltid eller deltid. Studerar du exempelvis heltid under 20 veckor är ditt fribelopp 70 400 kr. Utifrån de uppgifter du har angett kan jag dessvärre inte ge dig ett utförligare svar. Har du fortfarande funderingar skulle jag råda dig att kontakta CSN. Med vänliga hälsningar

Återbetalning av studielån och utlandsboende

2015-02-04 i CSN
FRÅGA |Hej,Jag har tidigare bott i Sverige i 10 år och tog CSN studielån (4 år) när jag studerade på högskolan. Jag är Thailändsk medborgare och hade svensk uppehållstillstånd. Nu har jag flyttat utomlands och inte bott i Sverige under dom senaste 10 åren. Migrations verket har beslutat att återkalla mitt uppehållstillstånd vilket betyder att jag nu inte har något som helst anknytning till Sverige. Frågan är om CSN lagen om återbetalning gäller. Kan jag sluta betala tillbaka?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du har fått studielån så ska du betala tillbaka det, vilket framgår av Studiestödslag (1999:1395) 4:1 första stycket. Även om du inte är bosatt i Sverige och därför inte taxeras för din huvudsakliga inkomst i Sverige så skall du betala tillbaka studielånet på samma sätt som andra låntagare (Studiestödsförordning (2000:655) 4:4 första stycket). Att notera är också att CSN:s fordran som avser återbetalning av studielån preskriberas först 25 år efter utbetalningen (Studiestödslag 6:12). Eftersom du erhöll studielån för mellan 10 och 20 år sedan så är fordringarna med andra ord inte preskriberade och CSN har därför fortfarande rätt att kräva betalning.Under vissa omständigheter så kan du begära en nedsättning av årsbeloppet, det vill säga vad som ska betalas varje kalenderår i fråga om amortering och ränta (Studiestödslag 4:12). Ett exempel på en omständighet som medför att årsbeloppet kan nedsättas är synnerliga skäl i form av att du är varaktigt beroende av socialt stöd eller har tillfälligt begränsad betalningsförmåga på grund av oförutsedda händelser (Studiestödslag 4:13 punkt 3). Med vänlig hälsning

CSN:s föreskrifter

2014-10-29 i CSN
FRÅGA |Jag skall överklaga ett beslut ifrån CSN, där dem har hänvisat till mig att beslutet är grundat på studiestödslagen (1999:1395), studiestödsförordningen (2000:655) och Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS 2001:1). Min fråga är: enligt min efterforskning så är beslutet grundat på 6§ (CNFS 2008:2) ingår den pargrafen under (CSNFS 2001:1) ?
|Hej och tack för din fråga,Grundförfattningen heter CSNFS 2001:1, den är ändrad genom bland annat CSNFS 2008:2. Vid hänvisning till den kommer "ursprungsbenämningen" CSNFS 2001:1 användas. Du hittar denna information här: http://www.csn.se/polopoly_fs/1.330!/2001-1.pdf (se första sidan)Vänliga hälsningar,

Bosättningkrav utomlandsstudier

2014-03-23 i CSN
FRÅGA |Hej,jag vill söka studiestöd för heltidsstudier utomlands. Utbildningen jag sökt uppfyller alla CSNs krav och jag personligen uppfyller alla krav, förutom ett som jag är lite orolig inför.Bosättningskravet säger att man måste ha bott i Sverige under 2 sammanhängande år de senaste 2 åren. De senaste 5 åren har jag varit ute och rest, volontärarbetet, studerat osv och "bott" i ett land utanför EU. Jag har varit hemma i Sverige 21 månader de senaste 5 åren sammanlangt men inte sammanhängande.Jag skulle behöva er hjälp att definiera vad de menar med att "bo". Syftar det på tiden mas vistats i Sverige, eller att man är skriven i Sverige? Eftersom jag aldrig haft ett permanent visum eller haft en bestämd bostadsadress, har jag under hela tiden varit skriven i Sverige. Jag är 20 nu men räknar de fem åren från att utbildningen börjar den 20 Januari 2015 och 5 år bakåt.Skulle verkligen uppskatta lite hjälp, CSN svarar bara att de inte kan ge information innan jag sökt och kommit in, men jag kan inte söka utan att veta om jag kvalicerar för CSN.Tack! MVH Karin
Jennifer Rönnerhed |Hej!För att studier utomlands ska vara CSN-berättigande finns det i 3 kap. 23 § studiestödslagen https://lagen.nu/1999:1395 ett bosättningskrav som säger att den studerande under en sammanhängande period varit bosatt i Sverige om minst två år under de senaste fem åren. Utav CSNFS 2010:9 framgår det att en studerande bör anses vara bosatt i Sverige om kraven i 5 kap. 2 eller 3 § i socialförsäkringsbalken (SFB) https://lagen.nu/2010:110 är uppfyllda.5 kap. 2§ SFB en person anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. Bosättningskravet i 5 kap. 2§ motsvarar folkbokföring enligt folkbokföringslagen https://lagen.nu/1991:481. Vid en bedömning utifrån folkbokföring ser man till vart den normala vistelseorten är. 

CSN - återkrav av pengar som använts till en handpenning.

2012-04-08 i CSN
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med en mycket enkel fråga. Det är så att jag fått hemskickad kontrolluppgift för inkomståret 2010. CSN anser att jag har tjänat för mycket pengar som jag inte meddelat dem om. Under 2010 sålde jag värdepapper som jag 4 dagar senare la på en handpenning i samband med ett bostadsköp jag var tvungen att göra för att på så sätt kunna bo kvar på min studieort där köerna för studentbostäder är flera år långa. Då jag väljer att skaffa mig ett hem så skall jag alltså betala tillbaka allt studiebidrag som jag levde av efter det att jag flyttade in? Om detta är fallet förstår jag inte logiken! Vill någon vara snäll och bekräfta hur detta egentligen ligger till! Tack för hjälpen!
Johan Wahlbom |Hej, tack för din fråga! Jag lider verkligen med dig eftersom jag har varit med om samma sak men CSN har rätt. CSN bryr sig inte om vad du har gjort med pengarna du fick från försäljningen av dina värdepapper. CSN använder sig av Skatteverkets uppgifter och om du enligt dessa har deklarerat en inkomst som överstiger CSN:s så kallade fribelopp kommer CSN skicka återkrav till dig oavsett vad pengarna använts till. Det som framgår av din deklaration är det som avgör. Detta ingick inte i din fråga men jag känner mig mer eller mindre tvungen att påpeka det följande. När du senare säljer lägenheten och deklarerar för vinsten kommer du, förutsatt att försäljningen skedde under en termin då du får studiemedel samt att likviden var tillräckligt stor, riskera att få återkrav från CSN. Om du däremot begär uppskov med vinstbeskattningen hos Skatteverket och inom uppskovstiden köper en dyrare ersättningsbostad bör CSN inte märka något. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom