Hur mycket får jag tjäna?

2012-10-24 i CSN
FRÅGA
Hej! Jag har förnärvarande tjänstledigt för studier, från mitt arbete på skopunkten som butikssäljare. Jag undrar om jag får söka och jobba extra under mina studier. Jag är anställd på 20 timmar och anser själv att jag därför borde få detta då jag inte är heltidsarbetande..
SVAR
Hej Kendra,

tack för din fråga.

Du har absolut rätt att arbeta under dina studier. Dock är det viktigt att vara medveten om att du enbart får ha inkomster upp till ett visst belopp under ett kalenderhalvår, utan att dina studiemedel minskas. Detta belopp kallas fribelopp. Fribeloppet varierar beroende på hur många veckor du har studiemedel under ett kalenderhalvår. Fribeloppet blir även högre ju kortare studietid du har dvs. om du studerar på heltid eller deltid.

Studerar du exempelvis heltid under 20 veckor är ditt fribelopp 70 400 kr.
Utifrån de uppgifter du har angett kan jag dessvärre inte ge dig ett utförligare svar. Har du fortfarande funderingar skulle jag råda dig att kontakta CSN.

Med vänliga hälsningar


Josefin Ajemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (97352)