CSN:s föreskrifter

2014-10-29 i CSN
FRÅGA
Jag skall överklaga ett beslut ifrån CSN, där dem har hänvisat till mig att beslutet är grundat på studiestödslagen (1999:1395), studiestödsförordningen (2000:655) och Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS 2001:1). Min fråga är: enligt min efterforskning så är beslutet grundat på 6§ (CNFS 2008:2) ingår den pargrafen under (CSNFS 2001:1) ?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Grundförfattningen heter CSNFS 2001:1, den är ändrad genom bland annat CSNFS 2008:2. Vid hänvisning till den kommer "ursprungsbenämningen" CSNFS 2001:1 användas. 

Du hittar denna information här: http://www.csn.se/polopoly_fs/1.330!/2001-1.pdf (se första sidan)

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (97352)