Kan en säljare över Tradera häva ett köp?

2020-02-25 i Köplagen
FRÅGA |Köpt en vara på Tradera. Betalat. Idag fick jag pengarna tillbaka utan någon förklaring. Får det gå till så här?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att säljaren även hävt köpet, och att du inte kommer att få varan du köpt. Jag utgår även i svaret från att du köpt varan från en privat säljare på Tradera eftersom det är det vanligare scenariot, men om situationen är annorlunda, och säljaren är ett företag, är du välkommen att skicka in en ny fråga!Har säljaren rätt att häva köpet?Vid köp mellan två privatpersoner är köplagen (KöpL) tillämplig.Efter att ett juridiskt avtal ingåtts (som ett köp) är huvudregeln att det ska hållas. Säljaren får endast häva köp om det beror på ett avtalsbrott från köparens sida, som att dröja med betalningen. Eftersom du betalat i tid så har säljaren alltså ingen rätt att häva köpet.Eftersom säljaren felaktigt hävt köpet räknas det som ett dröjsmål med varans avlämnande, och det ger dig rätt till fullgörelse, alltså att köpet ändå genomförs (23 § KöpL). Denna rätt kan utgå om det är omöjligt eller orimligt för säljaren att fullgöra köpet.Du kan också på grund av dröjsmålet ha rätt till skadestånd om du lidit skada på grund av dröjsmålet (27 § KöpL). Detta kan exempelvis vara om du skulle använda varan i näringsverksamhet och gått miste om inkomst på grund av dröjsmålet, så länge det inte låg utom säljarens kontroll att förhindra dröjsmålet. Om det beror på säljarens försummelse så har du alltid rätt till ersättning.Får det gå till så här?Nej, det får inte gå till så här. Förutsatt att det är på grund av säljaren du inte fått varan kan du kräva ut dina rättigheter.Observera att Tradera kan ha egna avtalsvillkor, och att detta kan komplicera situationen ytterligare. Om Tradera ger säljaren en rätt att häva köp, och du också gått med på det villkoret genom att använda tjänsten, så är det godtagbart att köpet inte genomförts. Även i det fall köpet helt enkelt inte gått igenom på grund av ett fel hos Tradera kan svaret förändras. För att reda ut situationen, och se till att felet faktiskt beror på säljaren, rekommenderar jag att du kontaktar Tradera.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Köplagen om fel på moped

2020-02-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej snabb fråga ang köplagen:Jag sålde en moped till en man för ca 1 vecka sedanhan provkörde mopeden ock allt fungerar braSedan ringer han mej nu ock vill häva köpetAnledningen till det är att han enligt sej kört mopeden vid 2 tillfällen sedan vill den inte starta.Till saken hör att mopeden var i nära nyskick bara gått 180 mil ock aldrig skruvad medNär han ringde mej så berättar han att han gjort egna försök att laga mopeden.Med andra ord så har han varit o skruvat på den efter köp ock jag kan omöjligt veta om han är kompetent att laga mopeden?Mopeden såldes för 10.000 vilket är ett marknadsvärde på en sådan mopedDet skrevs inget kvitto utan bara ett ägarbyte.Jag är inte intresserad av att häva köpet men köparen hävdar att det är hans fulla rätt så vad gäller?det som får mej att undra är dels det finns väll inga garantier när man köper privat?Sedan tycker jag att han borde kontaktat mej innan han började skruva med den skälv?Sedan är felet lite av ett mysterium då mopeden som sagt är helt orörd sedan innan med mycket låga mil
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågorDet finns ytterst lite köparen har att gå på i det fallet du beskriver. Han har dels inte de rättigheter han hävdar att han har, dels har han genomfört sin eventuella undersökningsplikt genom att provköra mopeden. Vidare har han bevisbördan i frågan och sist så har han troligen orsakat felet själv.RättigheternaI Köplagen finns det inga paragrafer som ger ångerrätt, omvänd bevisbörda(s.k. presumptionsansvar), rätt till ersättning, etc. Dessa finns däremot i Konsumentköplagen, vilket troligen är anledningen till att han tror att han har rätigheter av denna typ. Konsumentköplagen är dock inte tillämplig eftersom du inte har sålt mopeden i egenskap av näringsidkare.Rättsvillfarelse (att man inte kan lagen och gör fel pga. detta) kan inte läggas tilll grund för eventuella påståenden om att ens motpart handlat i ond tro. Alla har en rätt att förutsätta att den andra kan lagen.UndersökningspliktenHan har genom att provköra mopeden utfört sin undersökningsplikt, vilket innebär att alla fel som hade kunnat uppstå då har han tagit på sig risken för. Dolda fel kan förekomma, och dessa har du ansvaret för. Han måste dock visa att dessa har förelegat vid köpet för att kunna åberopa dem. Vi återkommer till detta under sista rubriken.Undersökningsplikten föreligger endast om du har uppmanat honom i ord eller handling att testa varan, eller om det finns något som gör att detta hade förefallit naturligt (20 § Köplagen). Hans egna reparationsförsök och bevisbördanOavsett om felet förelåg innan mopeden gick sönder har han eliminerat alla bevis för att så var fallet. Han har vidare förverkat sina rättigheter som köpare genom att försöka reparera mopeden själv, istället för att begära sin rätt till avhjälpning, prisavdrag, etc. enl. 30-40 § Köplagen. Den som kräver något av en annan ska bevisa grunderna för sina krav. Han saknar bevis, eftersom han har försökt reparera mopeden.Sammanfattning och rådMitt råd är att du hjälper honom i den mån du upplever att din moraliska övertygelse kräver, men inte mer. Förneka inte själva köpet, men påpeka att han saknar bevis för att det blev fel på mopeden medan den var i din vård. Han har ytterst lite som grundar han krav, och han borde ha förstått bättre än att försöka laga mopeden själv, när han vill använda den som bevis för att kräva dig på pengar. Om han hävdar att han inte har försökt något med den innan det blev fel på den, har han fortfarande bevisbördan på att felet förelåg innan han köpte den. Påpeka skillnaden mellan 20a § Konsumentköplagen och 20 § Köplagen och att det inte står något om presumtionsansvar så som det står i Konsumentköplagen.Jag hoppas du har fått den hjälp du behöver,Med vänlig hälsning,

Häva köpet av en hund!

2020-02-15 i Köplagen
FRÅGA |HejKöpte en vuxen hund på 4 år och gjorde de vanliga kontrollerna genom svenska kennelklubben, allt ok. Frågade även ägaren grundligt då om ev sjukdomar och skador även mental hälsa hos hunden. Enligt dem hade hunden inga problem och var helt frisk. Enligt dem var hunden inköpt från uppfödaren vid 9 månaders ålder. När jag sedan gjorde efterforskningar hos bl a uppfödaren hade denna fått information om att hunden led av allergi och mentala problem en käke hade varit bruten och den var ilsken mot andra hundar och djur. De framkom även då att uppfödaren haft hunden hos dem på full foder för att kunna använda hunden upp till 5 år i avel. Då fodervärden meddelade att hunden inte var frisk tog uppfödaren hund ur avel och avbröt fodervärds kontrakt och fodervärden fick hunden gratis. Jag köpte hunden i syfte att avla och tävla med den. I stort all information jag fick om hunden visade sig felaktig och jag har fått det bekräftat i både mail och på telefon av uppfödaren. De jag köpte hunden av tar inget ansvar i detta. Svarar inte när jag kontaktar dem. Jag betalade 15 000kr för hunden och jag kan alltså inte använda den överhuvudtaget dessutom ger den mig problem med mina andra hundar och höga veterinär kostnader för behandling av allergin. Finns det något sätt att få tillbaka inköps summan och ställa dem tillsvars?
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Först och främst hundar räknas som en lös sak i lagens mening. Köp av en lös sak regleras antigen i köplagen eller konsumentköplagen beroende på partsförhållanden. Jag tolkar din fråga som att du köper hunden av en privat person och därmed är köplagen(köpL) tillämpligt. Jag kommer börja beskriva hur en sådan reklamation går till och förklara vilka möjligheter du har för att få tillbaka din köpesumma. Fel i varaDet föreligger fel i varan om det man har köpt inte överensstämmer med det som säljaren har sagt vid köpet och det har inverkat på köpet. Att säljaren har sagt att hunden är helt frisk och har inga problem kan jag tänka mig har påverkat dig som köpare. Du hade förmodligen inte köpt hunden om du hade fått veta att hunden hade alla dessa sjukdomar, 18 § köplagen. Undersökning av varaKöplagen ställer upp ett undersöknings krav på köparen. Det betyder att köparen inte kan åberopa fel som den borde ha upptäckt vid en undersökning före köpet. Av den informationen som du har skrivit ser det ut som du har uppfyllt kravet då du har gjort den vanliga kontrollen som man bör göra vid köp av en hund. Samtidigt säljaren har uttryckligen sagt att hunden är frist och därmed tolkar jag att det är alldeles för långt gående att begära av köparen att kontakta uppfödaren vid sin undersökning, 20 § 1–2 stycket köplagen.ReklamationFör att kunna åberopa att varan är felaktigt måste du som köparen reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter du har märkt felet borde ha märkt felet. Sker ingen reklamation eller sker det försent, kan felet inte åberopas, 32 § köplagen.PåföljderPåföljder vid fel i vara som du kan kräva av säljaren är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpetsamt kräva skadestånd, 30§ köplagen. Jag tolkar din fråga som att du är mest intresserad av att häva köpet. Att häva köpet innebär att man lämnar tillbaka varan och får tillbaka sina pengar. För att kunna få häva köpet så ska avtalsbrottet som säljaren har begått vara av väsentlig betydelse för dig som köparen och säljaren borde vetat om detta. Detta kan vara exempelvis att du berättar för säljaren att du köper hunden för att avla och tävla men det vederbörande hunden inte kan tävla eller avla. Det viktiga är att säljaren har vetat om vad ditt syfte med att köpa hunden var, 39 § 1 stycket köplagen. I ditt fallJag tycker du har goda chanser för att få häva köpet. Problemet i ditt fall är att nå säljaren och som du skriver är hen okontaktbar. I det fallet du lyckas ej nå säljaren, skulle du kunna stämma hen på en tingsrätt. Vid vidare frågor eller hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka . Med vänligen hälsningar,

Vad utgör fel i vara och vem ska stå för kostnaderna vid fel i vara - köplag?

2020-02-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en husbil av en privatperson på blocket. En avgörande faktor till köpet va att husbilen genomgått en godkänd fuktbesiktning med tillhörande protokoll. Nu visar det sig att alkoven ovan kupén är väldigt skadad av fukt och vatten. Säljaren säger sig inte känna till felet och hänvisar till fuktbesiktningen.1. Vad har besiktningsfirman för ansvar?2. Vem ska stå för kostnaderna för reparation?Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När två privatpersoner ingår ett köpeavtal om lös egendom gäller köplagen (KöpL). För att besvara din fråga tänker jag gå in på vad det innebär att lämna ett sådant villkor du gjort och vad det kan få för konsekvenser om det visar sig att det inte är uppfyllt. Därefter ska jag gå närmare in på dina två frågor. Inledningsvis bör konstateras att köplagen är dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort köplagens regler i sitt köpeavtal. I de fall man inte kommit överens om något särskilt gäller köplagens regler (3 § köpL). Detta innebär att vad ni kommit överens om vid köptillfället blir centralt, i mitt svar kommer jag utgå från att det inte föreligger några andra villkor än det du tar upp i din fråga. Vad får det för verkningar att lämna ett villkor och vad är konsekvensen om det bryts?Genom att villkora köpet på detta viset kan bedömning om det föreligger fel i vara väsentligen förenklas, det kan även medföra skadeståndsansvar för säljaren om det inte efterföljs. För att fel i vara ska föreligga krävs exempelvis att varan inte är av den beskaffenhet som framgår av avtalet (17 § första stycket köpL). Om varan avviker från vad som framgår av avtalet kan man aktualisera påföljderna i 30 § köpL, som jag går in närmare på under nästa rubrik. För att fel i varan ska föreligga måste felet ha upptäckts innan risken gick över på köparen (21 § första stycket köpL). Risken går över på köparen när varan har avlämnats. Huvudregeln är att vara är avlämnad när den har kommit i köparens besittning, dvs när varan fysiskt lämnats över till köparen (jfr 6 § andra stycket och 7 § första stycket köpL). Jag utgår från att din fråga rör ett s.k hämtningsköp, dvs att du hämtat varan hos säljaren (då detta är vanligt i dessa sammanhang) och att risken därmed gått över på dig (13 § köpL). Även om huvudregeln är att du inte får åberopa fel som du borde upptäckt vid riskens övergång så aktualiseras i detta sammanhanget undantaget till huvudregeln som säger att - "om en försämring uppkommer efter det att risken gått över på köparen, ska varan anses felaktig om försämringen är till följd av säljarens avtalsbrott" (21 § andra stycket köpL). Det krävs att du undersökt varan så fort du kunnat efter det att du mottagit den (31 § första stycket köpL). Det är även centralt att du reklamerar felet så fort så möjligt hos säljaren (32 § första stycket köpL). Ett avtalsbrott föreligger när en avtalspart inte uppfyller sin del av avtalet. I ditt fall är det att säljaren underlåtit att lämna över en husbil utan fuktskador. Det är alltså aktuellt att kolla på vilka påföljder du kan göra gällande gentemot säljaren. Däremot så måste du fortfarande ha undersökt varan själv innan risken gått över, om det är så att felet kunde upptäckts vid en sådan besiktning så kan du inte göra fel gällande. Även om ni avtalat om att det inte får förekomma några fuktskador upphör inte ditt ansvar att undersöka varan innan och efter avlämnandet. Vilka påföljder kan du aktualisera, och vem ska stå för kostnaden för reparationen?Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (...) (30 § köpL). I ditt fall är det avhjälpande, prisavdrag och i sista hand hävning som kan vara aktuellt. Säljaren har en rätt att på eget initiativ avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket köpL). Du kan även kräva avhjälpande av säljaren och säljaren kan avhjälpa om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket köpL). Du måste erbjuda säljaren att avhjälpa felet i samband med din reklamation innan det kan bli aktuellt med prisavdrag eller hävning (35 § köpL). Det är säljaren som bär kostnaderna för avhjälpandet. Om inte avhjälpande kommer på tal kan det bli aktuellt med prisavdrag beräknat enl. 38 § köpl eller hävning enl. 39 § köpL (37 § köpL). Kräver du prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § köpL). I stort sett betyder det att priset ska reduceras med kostnaden för en reparation. Om du vill häva avtalet krävs att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren måste insett detta eller borde insett detta, s.k väsentlighetsrekvisitet (39 § köpL). Du måste meddela om att du häver relativt snabbt efter det att du insett att något avhjälpande inte kommer ske, detta gäller inte om säljaren agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (39 § andra stycket köpL) - exempelvis om han förfalskat besiktningsprotokollet. Enligt min bedömning så är väsentlighetsrekvisitet uppfyllt då ni specifikt avtalet om fuktskador samt att säljaren intygat att det inte finns några fuktskador. Det tyder på att du varit rak i din kommunikation samt att säljaren förstått villkoret genom att intyga att det inte förekommer några fuktskador. Slutligen ska vi utreda om du kan erhålla något skadestånd. Skadestånd på grund av fel i vara enligt 40 § köpLKöparen har rätt till ersättning för den skada han lider till följd av att varan är felaktig. Den skada som som ersätts är huvudsakligen direkta förluster såsom utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust (67 § köpL). För att säljaren ska vara skyldig att utge skadestånd krävs att felet varit inom dennes s.k kontrollansvar. Det innebär att säljaren hindrats lämna ifrån sig en felfri vara på grund av ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I detta fall kan det vara så att skadestånd uteblir på grund av det att säljaren till synes haft fog för att anta att det inte fanns några fuktskador på grund av besiktningen. Däremot måste man ta hänsyn till omständigheterna, exempelvis när besiktningen företogs eller om fuktskadorna var synliga etc. Det hela landar i om säljaren enbart grundat sin inställning till fuktskadorna på besiktningsprotokollet eller om han själv faktiskt också sett till att det inte förekommer fukt. Det är inte helt självklart att skadestånd utgår i denna situationen. Vad har besiktningsfirman för ansvar?Inledningsvis bör konstateras att du inte har något avtalsförhållande med dessa och att de inte har något att göra med ditt reklamationsärende gentemot säljaren. Det är således säljaren som får tvista med besiktningsfirman om han anser att de utfört en undermålig besiktning eller liknande. Säljaren kan rikta ett s.k regress anspråk, det innebär att besiktningsfirman kan bli tvungna att betala den ersättning eller skadeståndet som säljaren har betalat till dig. Men som sagt så är det inget du behöver ta hänsyn till i ditt ärende. Slutsats och vad kan du göra nu?I och med att köplagen är dispositiv och att parterna är fria att avtala om vad som helst blir en stor del av utredningen huruvida du kan vidta några rättsmedel den kommunikation ni haft mellan varandra. Den kommunikationen ligger även till grund för huruvida vi kan aktualisera fel och skadestånd. Att säljaren hänvisar till besiktningsprotokollet för att undgå ansvar räcker alltså inte, säljaren själv måste även försäkra sig om att han avlämnar en felfri husbil. Det framkommer inte tillräckligt med information i din fråga för att konkret kunna säga hur utfallet blir. Min bedömning är däremot att du har goda möjligheter att få felet avhjälpt alternativt få ersättning för reparationskostnader. För att utreda dina möjligheter till skadestånd måste en grundligare utredning göras, men återigen, ser dina möjligheter goda ut. Det viktigaste är att du reklamerar till säljaren, det gör du lämpligast via skriftligt meddelande där du talar om varför du anser att varan är felaktig. Därefter ska du inledningsvis försöka komma fram till en lösning tillsammans med säljaren, ni är fria att reglera situationen precis så som passar er bäst. Skulle säljaren inte vara intresserad av en lösning kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och försöka kräva ut ditt anspråk i domstol. Om du önskar att komma i kontakt med en av våra jurister och få en grundligare bedömning av ditt ärende gör du det via länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Går en klausul i avtalet före vad som gäller enligt lagen?

2020-02-23 i Köplagen
FRÅGA |Om ett företag beställer in en produkt som säljaren har misstankar kring om hen kan tillverka sådan produkt men inte delar med sig av misstankarna/varnar köparen och sedan 24 innan leverans inser att produkten inte kan levereras pga så dålig kvalitet och hör av sig till köparen, men i avtalet finns en klasaul där det står "Ersättning för direkta förluster vid utebliven leverans ges enbart om säljaren inte meddelat om utebliven leverans 24 timmar innan den planerade leveransen." kan köparna fortfarande kräva skadestånd?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Jag förutsätter i mitt svar, utifrån hur du har formulerat omständigheterna, att det rör sig om ett köp mellan två stycken näringsidkare. Köplagen (KöpL) är alltså tillämplig i din situation (se 1 § KöpL och 4 § KöpL).Grundläggande för KöpL är att den är dispositiv. Det innebär att lagens bestämmelser inte ska tillämpas om något annat är avtalat mellan parterna (se vidare 3 § KöpL).Svaret på din fråga blir således att köparen i ditt fall inte kan kräva skadestånd. Det som är avtalat mellan köparen och säljaren sätter KöpL:s bestämmelser om skadestånd ur spel och det som är avtalat gäller istället. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Fuktskador i bostadsrätt, befintligt skick

2020-02-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt en bostadsrättslägenhet. Lägenheten är enligt kontraktet överlåten i befintligt skick. Lägenheten var något sliten och under köparens renoveringsarbeten upptäckte hen en gammal fuktskada på ett äldre golv, under kökets plastgolv. En första fråga gäller huruvida detta är ett "dolt fel" i lagens mening? Såvitt jag begriper är det köplagen som är tillämplig här (och där finns ju inte begreppet "dolt fel"). Hur ska man tolka den tredje punkten i 19 §? Där står: "Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om… 3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta"Om "varans pris" kan sägas att lägenheten värderades av två olika mäklarfirmor till 2,2-2,5 miljoner, utannonserades till 2,195 miljoner, men överläts till köparen mot 2,1 miljoner. Om "övriga omständigheter" att bostadsrätten ifråga är byggd år 1957 och att andra blottlagda originalgolv i den har synliga fläckar och andra skador. Är det exempel på vad som åsyftas? Finns andra övriga omständigheter som skulle kunna spela roll? Vilka?Om fuktskadan räknas som fel inställer sig en andra fråga, nämligen hur jag som säljare ska avhjälpa felet? Eller alternativt, vilka kostnader jag ska svara för? Bortforsling av det fuktskadade golvet? Sanering? Besiktning? Nytt golv? Prisnedsättning i efterskott? Köparen har omväxlande gjort dessa anspråk. Vilka är rimliga?
Binh Tran |Hejsan!Tillämplig lagstiftning: KöplagenFel i bostadsrätt?Det är sant att det inte finns en bestämmelse om "dolt fel" i köplagen. Begreppet används oftast vid köp av fastigheter där jordabalkens köparvänliga regler är tillämpliga. I detta fall är köplagen tillämplig och vi måste utgå från denna. Du har hittat rätt bestämmelse vilket är 19§ köplagen där saker säljs i befintligt skick samt tredje punkten där "väsentligt sämre skick" behandlas. Det finns inte direkt praxis i sammanhanget som kan svara direkt på din fråga om fuktskador men med hjälp av annan vägledande praxis så ska jag komma fram till en slutsats.- Väsentligt sämre skick? Lite praxis kring ämnet. Enligt motiven till bestämmelsen är denna avsedd att tillämpas endast i sådana fall då varans skick står i ett uppenbart missförhållande till varans pris och övriga omständigheter, fråga ska bedömas objektivt (se proposition 1988/89:76 sid 93).Det finns knapert med praxis inom just detta specifika området men något vägledande kan vara fallet NJA 1998 s.792 där en bostadsrätt var sålt i befintligt skick men att det senare upptäcktes ohyra (kackerlackor) i bostadsrätten. Där ansågs lägenheten vara i väsentligt sämre skick än vad fog kunna förutsätta. En del av anledning var att det fanns lagstiftning i bostadsrättslagen som behandlade ohyra och att det var av så väsentligt intresse att ohyra inte fanns att det ansågs vara oacceptabelt även om lägenheten var såld i befintligt skick.Ett annat fall från HD, NJA T 5778-18, så hade en person sålt en lägenhet för 7.5 miljoner kronor med klausulen i befintligt skick. Köparen hade senare märkt diverse fel i badrumsgolvet och under golvet efter en besiktning, bl.a fel på rör, tätskikt och dylikt. Köparen fick renovera om den som medförde en kostnad på 200 tusen kronor. HD resonerade att 200 tusen kronor av priset på 7.5 miljoner kronor var endast 3% av lägenhetens värde. HD förklarar vidare på följande sätt: "Förhållandet mellan varans pris och varans värde i bristfälligt skick ger en kvantitativ hållpunkt för väsentlighetsbedömningen. Värdet i bristfälligt skick kan i regel antas motsvara priset minskat med utgifterna för att avhjälpa bristerna. Om utgiften endast utgör några procent av priset rör det sig inte om ett uppenbart missförhållande sett enbart till priset och utgiften." ... " Ju mindre missförhållandet mellan pris och värde är, desto större tyngd måste övriga omständigheter ha för att varan ska kunna anses vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta".Man kan tolka detta som att, om bristen kan fixas för ungefär 3-5% av lägenhetens värde så är detta inte väsentligt sämre skick. Det kan dock föreligga även andra omständigheter som medför att bristerna ändå kan påtalas som fel, som t.ex att användning av lägenheten väsentligt förhindras. Det gjorde det i fallet ovan eftersom han inte kunde använda badrummet i flera månader. Detta ansågs ändå inte väsentligt fel, vilket är en fördel för dig eftersom i ditt fall rör det sig om golvet i köket som inte begränsar användningen alls.Slutsatsen angående fel i bostadsrättDet som är mest vägledande är det senaste fallet, i ditt fall kan sammanfattas på följande sätt. Om det inte kostar mer än ungefär 100 000 kr (5% av lägenhetens värd) att fixa golvet så är det inte fel i bostadsrätten. Omständigheter som du påpeka, att lägenheten är byggd 1957 samt att golvet har andra skador samt synliga fläcka spelar stor roll då det ger köparen ett större ansvar att undersöka innan köpet görs.Vad för konsekvenser kan komma att bli aktuella om det anses vara fel? Som nämnt ovan så tror inte jag att säljaren kommer ha någon framgång i domstol. Men som ren information så kan sägas att, om fel anses föreligga så är det först prisavdrag eller avhjälpning som blir aktuella. Prisavdrag är oftast smidigast. I det beloppet inkluderas vad det kostar att avhjälpa felet, t.ex sanering, byte av golv, besiktning etc. Säljaren har dock i dessa fall en skyldighet att hålla kostnader så låga som möjligt enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det är lättast i detta fallet att göra ett prisavdrag, dock bör säljaren presentera de fakturor och kostnader som denna har haft för att avhjälpa fuktskadorna innan man bestämmer prisavdraget.RekommendationerSom sagt ovan så är praxis i dessa fall oklara. Jag kan tyvärr därför inte garantera ett riktigt svar då Högsta domstolen har inte avgjort frågan om fuktskador ännu. Men jag gav min åsikt om sannolikheten för dig att vinna ovanför. Jag rekommenderar emellertid att du och säljaren kommer fram till en kompromiss, tvistemål i tingsrätten kan vara långdragen och väldigt dyr. Det kan därför vara värt att medge att göra prisavdrag för ett rimligt belopp (men absolut inte hela) för att slippa tvistemål i domstolen.Jag hoppas jag har kunnat besvara din frågor. Jag förstår att det kan vara otydligt, men det är på grund av att det inte finns praxis inom detta område som kan direkt avgöra din situation. Har du några fler funderingar som du inte tyckte att jag riktigt svara på så hör av dig till Binh.Tran@lawline.se.Med vänliga hälsningar.

Kan man skrota en bil som inte fungerar och ändå kräva att köpet hävs?

2020-02-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag ska göra en stämningsansökan mot en privat person som medvetet har lurat mig vid ett bilköp. Bilen startar inte och säljaren vägrar svara och häva köpet. Jag kan inte ha bilen ståendes på gatan där jag bor under processen utan att få en massa böter. Kan jag skrota bilen och ändå kräva att köpet hävs?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,AllmäntI fråga om köp av en vara (exempelvis en bil) mellan två fysiska personer blir köplagens (KöpL) regler tillämpliga. Här behöver vidare något sorts avtalsinnehåll fastställas. För det fall ett skriftligt köpeavtal saknas och den muntliga överenskommelsen inte kan tjäna som vägledning får lagstiftningen på köprättens område istället fylla ut avtalet. Svaren måste således sökas i köplagen. Även lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avtalslagen (AvtL), kan i viss mån också behöva studeras.Din frågaMin ambition var egentligen att besvara din fråga relativt utförligt och där redogöra för hur du praktiskt skulle kunna gå tillväga när det föreligger ett fel i en vara. Men jag misstänker att du inte är vidare intresserad av en mindre rättsutredning utan endast önskar få ett kort och koncist svar på din faktiska fråga. För ordningens skull kommer jag trots detta ändå att nämna följande: Att bilen inte startar menar jag är att betrakta som ett köprättsligt fel. I normalfallet ska säljaren beredas möjlighet till avhjälpande alternativt omleverans (34-36 §§ KöpL). Men jag tolkar din fråga som att det handlar om ett köp av en begagnad bil och att säljaren jämte detta inte går att få tag i. Det nu sagda verkar alltså inte genomförbart. Ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att på egen hand åtgärda felet hade eventuellt kunnat fungera som ett tänkbart tillvägagångssätt (38 § KöpL). Men eftersom du redan verkar ha bestämt dig för att väcka en talan i domstol med ett yrkande (krav) på att prestationerna ska gå åter (hävning, 39 § första stycket KöpL) med ett förmodat tillhörande skadeståndsanspråk (40 § första stycket KöpL) så utgår jag ifrån att inget av de ovanstående alternativen är aktuella. Notera dock att du som köpare har en lagstadgad undersökningsplikt, vilken inträdde i samband med varans avlämnande (alltså vid mottagandet/hämtningen av den ifrågavarande bilen, 31 § första stycket KöpL), och att vissa tidsfrister gäller för att kunna åberopa att varan (bilen) är felaktig. Reklamation till säljaren ska ske inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet i fråga (32 § första stycket KöpL). Notera också att du inte godtyckligt kan skicka iväg bilen till skroten om du har för avsikt att kräva hävning av avtalet i en kommande rättsprocess. Om ett köp hävs ska den ursprungliga utväxlingen av parternas prestationer (din betalning mot säljarens bil) återgå. Annorlunda uttryckt; Din rätt till återbetalning är villkorad med att säljaren i så fall får tillbaka sin bil. Du skriver vidare att säljaren medvetet har lurat dig. Om du vederhäftigt kan påvisa detta skulle avtalet eventuellt också kunna angripas och ogiltigförklaras med stöd av 30 § AvtL, vilken reglerar vad som händer vid ett så kallat svikligt förledande (svek, falskhet) på säljarens sida. Men det förutsätter även här att du fortfarande förfogar över bilen. Ytterligare frågor och/eller juridisk assistansOm du behöver hjälp med upprättande av eventuella kravbrev, ett författande av en stämningsansökan eller om du skulle vilja att någon företräder dig inför och vid en kommande tingsrättsförhandling är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag nås enklast på jacob.bjornberg@lawline.se och jag kan i så fall slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister. Om inte annat får jag passa på att önska trevlig helg!Vänligen,

Är hävning av köp möjligt vid köp av begagnad vara av privatperson?

2020-02-08 i Köplagen
FRÅGA |Sålt en vara på nätet till en annan privatperson. Informerat om skicket samt sänt bild på varan där ett litet märke finns och syns tydligt. Köparen vill fortfarande ha varan och vill pruta samt bestämma hur varan skall skickas. Vi packar köper frakten. Fotar även paket och skickar iväg. Köparen betalar. Köparen vill efter ett par veckor inte ha varan. Menar att märket/skadan var större än förväntat. Vill anmäla oss och är missnöjd.Är vi skyldiga att ta tillbaka varan?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Du har, som privatperson, sålt en begagnad vara till en annan privatperson. Privatpersonen påstår att varan är felaktig och vill följaktligen häva köpet. Denna typ av problem kallas inom juridiken för fel i vara och regleras i köplagen (KöpL) om inget annat avtalats (3 § KöpL). Frågan att ta ställning till är huruvida rätt att häva köpet föreligger.Vad innebär fel i vara?Den aktuella varan är bland annat att anses som felaktig om den inte stämmer överens med den kvalitet som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). Därutöver är den även att anses som defekt om den inte stämmer överens med sådana uppgifter som du som säljare har lämnat i samband med köpet (18 § 1 stycket KöpL).Fel vid köp av begagnade varorNär en begagnad vara säljs anses den säljas i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll. Detta innebär att varan säljs med brister, slitage och dylikt. En vara som sålts i befintligt skick kan trots detta vara felaktig om den avviker från det en säljare informerat om i samband med köpet eller potentiellt underlåtit att informera om ett känt fel (19 § 1 stycket 1 punkten respektive 2 punkten KöpL).Köparens undersökningspliktKöparen har en undersökningsplikt (20 § 1 stycket KöpL). Undersökningsplikten innebär att köparen inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 stycket KöpL).Vilka påföljder kan bli aktuella? Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag alternativt häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL).Kan köparen kräva att du tar tillbaka varan i detta fall? Att köparen vill att du ska ta tillbaka varan innebär att köparen vill genomföra en hävning av köpet. Omständigheterna som du har anfört i din fråga är inte tillräckliga för att jag ska kunna ge dig ett konkret svar på din fråga. Men med beaktande av det ovan anförda, ter det sig osannolikt att en hävning skulle vara genomförbar. Detta främst eftersom att du verkar ha informerat säljaren om varans skick samt av den anledning att slitage är något en köpare till viss del får räkna med vid köp av begagnade varor. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,