FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/03/2022

Vad är förutsättningarna för att häva vid försening av leverans?

Hej! Jag har beställt en bil och nu vet man inte när leveransen blir. Om man är näringsidkare vad gäller om man vill bryta kontraktet på grund av att dom inte kan leverera inom rimlig tid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga berör köp blir köplagens (KöpL) bestämmelser tillämpliga. Köplagens regler gäller enbart om inget annat har avtalats, om frågan är reglerad i avtalet mellan dig och säljaren kommer alltså avtalet att gälla i stället för lagen (3 § KöpL).

Är bilen försenad?

Av frågan verkar det som om säljaren är försenad med leveransen på grund av att dem inte kommer att kunna leverera inom den tid som ni har avtalat om. Om ni inte har avtalat om när leveransen ska ske ska den levereras inom skälig tid (9 § KöpL). Vad som avses med skälig tid varierar från fall till fall och beror på varans karaktär, vad som är brukligt och vad som har förekommit mellan parterna innan. Om det är så att ni inte har avtalat om en tid blir det svårt för mig att säga exakt när och ens om bilen är att anse som försenad eftersom det är så beroende av de enskilda omständigheterna.

En förutsättning för att en försening med varan ska föreligga är att den inte avlämnats inom den avtalade eller skäliga tidpunkten. Om man i ditt fall kan konstatera att säljaren inte har gjort detta, kan du åberopa vissa påföljder, varav en av dem är att bryta kontraktet (hävning) (22 § KöpL).

Har du rätt att bryta kontraktet?

Förutsättningen för hävning är att förseningen är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta (22 § KöpL). Vid bedömningen om väsentlig betydelse finns eller inte ska olika aspekter beaktas. Exempelvis tidsfaktorn – ju längre dröjsmålet varar, desto större är möjligheten att åberopa väsentlighet. Det spelar också stor roll vad du ska använda bilen till, t ex om du ska sälja vidare till en kund, använda den i företagets fortlöpande verksamhet eller om den behövs till ett visst evenemang. Som du säkert har förstått är det en bedömning som måste göras med beaktande av alla omständigheter i det enskilda fallet. För att avgöra om förseningen är väsentlig i just ditt fall hade jag därför behövt veta mer. Det krävs endast att säljaren borde ha insett att förseningen är av väsentlig betydelse för dig, och bedömningen grundas på vad en förståndig person i säljarens ställe skulle ha uppmärksammat. Av stor vikt är samtal som kan ha förts mellan dig och säljaren eller vad som har förekommit vid tidigare köp mellan dig och säljaren.

Slutsats

För det första krävs alltså att bilen är försenad, vilket den är om den inte har levererats på avtalad tidpunkt eller inom skälig tid. För att kunna avbryta kontraktet på grund av förseningen krävs därefter att förseningen är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde ha insett det.

Tyvärr blir mitt svar väldigt generellt, men jag hoppas ändå att du har fått lite vägledning om vilka rättigheter du har!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”