Sjukdom hos katt - fel i köprättslig mening?

2020-02-07 i Köplagen
FRÅGA |Hej! En väninna till mig köpte i november 2019 en blandras katt från en person via blocket. I samband med att kattungen flyttar till x upptäcks öronskabb och katten får besöka veterinär och får behandling. Vidare tar Victoria kontakt med säljaren som medger att de som säljare inte upptäckt detta. Säljaren går efter många om och men med på att betala halva besöket samt behandlingen.Dessvärre försämras kattens allmäntillstånd som i efter fysisk kontakt med veterinär bedöms som öronskabb som skall läkas ut. Nu snart tre månader senare har Victoria med sin fortsatt sjuka kattunge besökt veterinär och igår 28/1 är katten så sjuk att djursjukhus behöver uppsökas.x har inte kunnat försäkra katten då hon vid tillfälle av köpet var sjuk, detta har åsamkat stora veterinär- och behandlingskostnader.Min fråga nu är:Vad säger konsumentköplagen angående "Säljares ansvar för fel/sjukdom vid köp av katt"? Finns det någon lag som skyddar x som köpare av katten?Tack på förhand!Med vänlig hälsning,
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När privatpersoner köper egendom av andra privatpersoner så regleras detta i Köplagen. Djur räknas enligt svensk lag som just egendom. Är katten behäftad med fel?För att säljaren ska ha ett rättsligt ansvar för kattungen krävs att den redan vid köpet var behäftad med fel. Sjukdom hos katten är något som din väninna verkligen inte förväntat sig med köpet, varför katten får anses vara behäftad med fel (17 § 2 stycket Köplagen). Av tidigare avgörande framgår en huvudregel att när det gäller köp av djur som efter leveransen har drabbats av en smittsam sjukdom skall det anses ha varit behäftat med fel i köplagens mening, alltså att det varit smittat redan vid leveranstillfälle. Eftersom kattungen var sjuk redan vid tidpunkten för köpet, även om det inte märkets av just då, så är säljaren ansvarig för detta (21 § Köplagen). Jag förutsätter att din vän inte hade någon aning om sjukdomen vid köptillfället, i sådana fall kan hon inte åberopa sjukdomen som ett fel (20 § Köplagen)Underrätta säljarenNär ett fel har upptäckt så måste köparen kontakta säljaren omedelbart, genom att göra det så reklamerar hon felet (32 § Köplagen). Din väninna underrättade säljaren om kattungens sjukdom direkt när hon blev varse om sjukdomen, vilket innebär att din väninna har gjort helt rätt. Vad kan din väninna kräva av säljaren?Din väninna kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § Köplagen). Påföljderna som kommer i första hand är avhjälpande eller omleverans (34 § Köplagen). Vill din vän kräva något utav dessa påföljderna så krävs även att hon säger detta i samband med att hon reklamerar till säljaren (35 § Köplagen). Avhjälpande innebär att säljaren betalar de veterinäravgifter som krävs för att katten ska bli frisk och därmed i avtalsenligt skick. Köparen kan dock inte kräva hur mycket pengar som helst utav säljaren, utan köparen kan bara kräva att få ersättning för, i detta fall veterinärkostnader, till den del det är "skäligt". Vad som anses vara skäligt beror ofta på, när det är djur som behöver avhjälpas är denna summa ofta större än när det är fråga om icke levande ting. Köparen har förvisso betalat en del veterinärkostnader men då sjukdomen inte gett sig utan snarare blivit värre så kan ytterligare avhjälpningsbetalningar komma på fråga. För att avhjälpning ytterligare en gång ska bli aktuellt för din vän så krävs att hon ännu en gång reklamerar och säger att hon vill ha skälig ersättning för veterinärkostnader (35 § Köplagen).Jag tänker inte förklara förutsättningarna för omleverans mer ingående då jag antar att din vän inte är särskilt intresserad av att få en ny kattunge av samma säljare. Men det är en möjlighet om säljaren har fler kullar med kattungar, din vän är dock inte skyldig att gå med på en omleverans. Sker inte avhjälpande så är även prisavdrag eller hävning ett alternativ, säljaren har dock alltid rätt till att först försöka avhjälpa felet (36 § och 37 § Köplagen). Prisavdrag innebär att prisskillnaden mellan katten i friskt tillstånd och katten i sjukt tillstånd betalas tillbaka, vilket kanske inte ger så mycket eftersom blandraskatter inte är särskilt dyra. Hävning innebär att katten går tillbaka till säljaren och att pengarna för katten går tillbaka till din vän. Observera att det inte går att kombinera samtliga påföljder, utan det är en i taget som blir aktuell plus eventuellt skadestånd. Säljaren är också skyldig att betala skadestånd vid tillfällen då felet på varan orsakat köparen direkt skada (40 § Köplagen). Att kattens sjukdom orsakat din väninna stora veterinärkostnader är en sådan direkt kostnad. Dock är säljaren inte skyldig att betala skadestånd om felet var utanför säljarens kontroll (40 § och 27 § Köplagen). Frågan är nu huruvida en kattsjukdom ligger utanför säljarens kontroll? Svaret är troligtvis ja i de flesta fallen. Undantag kan vara om sjukdomen är genetisk eller om sjukdomen är en vanlig kattsjukdom som ägaren hade kunnat förebygga med vaccin eller liknande. Slutligt rådJag skulle råda din vän att återigen kontakta säljaren för att underrätta hen om att katten blivit sjukare och att säljaren får lov att betala skäliga veterinärkostnader eftersom den inte blev inte frisk efter förra veterinärsbesöket. Det lättaste och billigaste sättet för din vän att försöka komma till en överenskommelse med köparen på tu man hand. Funkar inte detta så kan hon ta vidare det genom att lämna in en stämningsansökan i tingsrätten, hon bör då yrka på skadestånd för samtliga veterinärsbesök. Skadeståndet kan ersätta resor till och från veterinär, veterinärkostnader och behandling. Risken är då att rätten kan anse att sjukdomen var utanför säljarens kontroll och att skadestånd inte ska utdömas, detta skulle resultera i att din vän får betala både sina egna och säljarens rättegångskostnader vilket kan bli en dyr affär. Hävning är en åtgärd som jag tror få kattägare skulle vilja genomgå, men det är en möjlighet om din vän inte känner att hon har råd med framtida veterinärkostnader. Kort och gott är en överenskommelse mellan köpare och säljare det bästa alternativet. En skadeståndstalan är en möjlighet som även innebär en del risker. Hävning kan bli aktuellt som en sista utväg. Hoppas att du fått svar på din fråga. Hälsningar,

Köp av begagnad mobiltelefon

2020-02-05 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en iPhone XR 128 GB av en kille och det stod att den fungerade jättebra och att den inte hade några som helst problem på den, alltså att den var felfri. Men det stämmer inte, mobilens batteri är sämst, den stängs av när jag inte har i laddaren och så ska det ju inte behöva vara.. Den är ganska seg också. Jag hörde av mig till killen på Facebook där vi haft kontakt och förklarade det och jag frågade också om ångerrätten då men han blockerade mig istället och undvek att svara mig helt. Jag vet liksom inte vad jag ska göra och jag har ändå betalt egna pengar för mobilen och min fråga är om jag har ångerätt eller inte och om jag har det vad kan jag i såfall göra?? Behöver få det här löst för jag vill kunna ha en felfri mobil
Liv Stålhammar |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom både du och säljaren är privatpersoner är det Köplagen som gäller i detta fall. Ångerrätt gäller endast om du som privatperson har köpt en vara från en butik, inte en annan privatperson. Det finns dock andra sätt att hålla säljaren ansvarig vilket jag informerar dig om längre ned i texten. Fel i begagnad vara:För att du ska kunna hålla säljaren ansvarig behöver du visa på att det är fel på varan, trots att den sålts begagnad. Nedan går jag igenom vilka fel du kan säga finns. Säljaren har informerat dig om att telefonen fungerar jättebra vilket har lett dig till att vilja köpa mobiltelefonen. Därför överensstämmer inte varans egenskaper med den informationen du har fått. Eftersom den inte fungerar så bra som säljaren meddelat är mobiltelefonen felaktig. (19 § punkt 1 köplagen). Säljaren har skyldighet att berätta att mobiltelefonen endast fungerar när laddaren är i. Det är ett problem som säljaren kan anta skulle påverka om du ville köpa mobiltelefonen eller inte. Att han inte berättat gör att mobiltelefonen felaktig (19 § punkt 2 köplagen). Vad du ska göra för att hålla säljaren ansvarig:För att du ska kunna kontakta säljaren med invändningar mot köpet krävs också att du har undersökt varan innan köpet (20 § köplagen). Om du undersökte mobiltelefonen innan finns det inga hinder för att åberopa fel i varan genom att reklamera. Eftersom du redan har hört av dig till säljaren och informerat honom om dina önskemål har reklamation redan skett (32 § köplagen). I första hand har säljaren rätt att avhjälpa felet (34 § köplagen). I ditt fall skulle det antagligen innebära att säljaren betalar för reparationer och nytt mobilbatteri. Om det inte är möjligt kan du kräva att priset sänks eller hävning av köpet. (38-39 § köplagen). SammanfattningDu kan utöva det du kallar "ångerrätt" genom hävning om du har undersökt varan innan köpet och om säljaren först får en chans att reparera mobiltelefonen. Du skriver också att säljaren har blockerat dig och att du inte kan ta kontakt. Mitt råd är att du ansöker om stämning hos tingsrätten så att dem kan ta beslut i tvisten mellan dig och säljaren. Jag hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När gäller avtal med telefonförsäljare?

2020-01-21 i Köplagen
FRÅGA |HejTelefonsäljare ringde och vill ansluta avtal med mig. (byta teleoperatör) Telefonen tillhör företaget och nu vill jag ångra. Nya teleoperatören bindningstid 36 månader helt orimligt. Har inte signerat avtalet bara medgettper telefon. Jag är inte firmatecknare heller. Gäller avtalet ?MvhI---e R------nI---e.r------n@gmail.com
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.I din fråga anger du att du inte är firmatecknare, men det kan vara så att du är en behörig företrädare för ditt företag ändå pga. ägarskap, befattning, plats i styrelsen etc. Jag kommer i mitt svar utgå från att du är det. Om du inte var det är du personligen ansvarig för skadan som du förorsakat företaget (25 § Avtalslagen).Anbud och acceptAvtal ingås enl. avtalslagen när ett anbud har avgivits och en accept har meddelats av den anbudet riktats mot (1 § Avtalslagen). Det råder avtalsfrihet i Sverige, och det är ytterst få tillfällen som man kan tvingas in i avtal. Alla dessa situationer finns särskilt i lag. Det säger sig självt att detta inte är en av de situationerna.Anbud och accept vid telefonförsäljning regleras för privatpersoner av Distansavtalslagen, men den är inte tillämplig, eftersom detta gäller ditt företag. I detta fall gäller Köplagen och Avtalslagen. I dessa stadgas inga särskilda krav på hur avtalet ska ingås, eller ångerrätter.Tyvärr har du ingått ett giltigt avtal, under förutsättning att du är en behörig företrädare för företaget. Motiveringen för brist på köparskydd för företagare är att när lagen stiftades ansåg man att näringsidkare i regel gör sin rätt gällande utan hjälp av lagen i sådan grad att lagstiftning inte är nödvändigt.Lösningen är att lusläsa avtalet och se om det finns någon separationsklausul eller ångerrätt som du kan göra gällande. Alternativt kan du försöka hävda att du blivit lurad (33 § Avtalslagen). Då ligger bevisbördan på dig, dock.Jag beklagar att jag inte kunde ge positiva besked, men ifall du behöver hjälp igen är du välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret för fel i vara vid köp mellan två privatpersoner?

2020-01-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en bil på blocket av en privatperson i slutet av augusti i år. Volvo V50 från 2007. Skulle användas till att dra en häst med vilket säljaren sa skulle gå super då den var stark. Den skulle varit regelbundet servad och i fint skick. "Bara att köra!" Jag provkörde och tyckte det kändes bra så köpte den utan kontrakt för 27500kr. En månad senare startar inte bilen, fick byta hela startmotorn hos en verkstad. Kontaktade säljaren som sa att den aldrig gjort så innan. Efter lagningen fortsatte problemen, märktes inte i stadskörning men på motorvägen tog den inte gasen och fick åka till verkstaden igen. Där hittades en rad fel som de flesta enligt mekanikerna måste ha funnits där en längre tid. Bland annat fel på turbon, bromsar bak och bränslegivare. Det skulle kosta ca 20 000kr att laga enligt verkstaden och då med begagnade delar. Jag kontaktade säljaren för att häva köpet. Jag stog för den första reparationen men det här var verkligen inte vad som utlovats vid försäljningen. Han vägrar ta tillbaka den eller hjälpa till med fakturorna för reparation. Vad ska jag göra? Finns det chans att häva köpet eller får jag skylla mig själv som köpt en skrotbil? Med vänlig hälsning,
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Du har, som privatperson, köpt en bil av en annan privatperson, som är defekt. Denna typ av problem kallas inom juridiken för fel i vara och regleras i köplagen (KöpL) om inget annat avtalats (3 § KöpL). Frågan att ta ställning till är huruvida rätt att häva köpet föreligger.Vad innebär fel i vara?Bilen är bland annat att anses som felaktig om den inte stämmer överens med den kvalitet som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). Bilen är även att anses som defekt om den inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren har lämnat i samband med köpet (18 § 1 stycket KöpL).Fel vid köp av begagnade varorNär en begagnad vara säljs anses den säljas i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll. Detta innebär att varan säljs med brister, slitage och dylikt. En vara som sålts i befintligt skick kan trots detta vara felaktig om bilen avviker från det säljaren informerat dig om i samband med köpet eller potentiellt underlåtit att informera om ett känt fel (19 § 1 stycket 1 punkten respektive 2 punkten KöpL).Köparens undersökningspliktDu som köpare har en undersökningsplikt (20 § 1 stycket KöpL). Undersökningsplikten innebär att du som köpare inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § 2 stycket KöpL).Vad innebär detta för dig?Om säljaren kan hållas ansvarig har du rätt till bland annat prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § KöpL). Huruvida säljaren kan hållas ansvarig är en avvägning i bedömningen mellan din undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt, där säljaren potentiellt har dolt ett känt fel genom att försäkra dig om att allt var i sin ordning. Detta är en bedömning som jag inte kan utföra baserat på den information som du har lämnat i frågan. Jag råder dig att ta kontakt med säljaren igen med ovan nämnda argument.Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Vilka rättigheter har en säljare och vad omfattas av skadeståndet?

2020-02-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Ett företag har beställt 5 modeller väskor som jag i min tur har köpt från en svensk agent som har producerat dessa i Kina. 3 av 5 modeller blev återkallade pga av undermålig kvalité. Min köpare vill häva hela köpet men kan godta att få tillbaka full ersättning för de felaktiga 3 modellerna. Den enda ersättning min säljare erbjuder är vad jag betalat för väskorna. Jag förlorar alltså min marginal på dessa där designjobb och andra kostnader är inräknat, samt att jag har haft omkostnader i form av konsultarvode. Så för mig innebär detta en stor förlust om jag ska betala tillbaka alla pengar till min köpare. De kan i princip använda några samples de har för att tillverka själva någon annan stans.Vad har jag för rättigheter, jag har nämligen hittat en annan leverantör som jag kan producera väskorna hos. Enligt köplagen förstår jag att jag skulle ha rätt att erbjuda min kund omleverans.36 § Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Vad innebär sista raden i denna paragraf? Har jag rätt att erbjuda omleverans? Och har jag rätt att kräva mer från min säljare? Mitt varumärke är skadat och jag har haft omkostnader de inte vill täcka.Tack på förhand!
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån de angivna omständigheterna är min bedömning att du har rätt att erbjuda omleverans till köparen av dina varor. Gällande säljaren av dina varor finns det möjlighet att kräva mer från din säljare, beroende på vad det är för typ av utgifter som du kräver. Jag kommer nedan att förklara vad som gäller och redogöra vad jag grundar min bedömning påVilken lag är tillämplig?Regler gällande köp mellan två näringsidkare finns i Köplagen (KöpL)Har en säljare rätt att erbjuda avhjälpande?Om en vara som har sålts, i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning, inte stämmer överens med avtalet föreligger det ett fel i varan, 17 § KöpL. Om fel föreligger i varan innebär det att köparen har rätt att göra påföljder gällande, vilka är avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd, 30 § KöpL. För att få göra dessa påföljder gällande förutsätts det att köparen faktiskt reklamerar felet och även i rätt tid, 32 § KöpL. Vid fel i varan är det i första hand avhjälpande som gäller, om felet kan åtgärdas utan kostnad för köparen och utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, 34 § KöpL. I andra hand har säljaren rätt att på egen bekostnad företa omleverans om det kan ske utan olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren, 36 § KöpL. Med detta menas att säljaren ska stå för alla kostnader för omleverans eller avhjälpande, dessutom ska säljarens åtgärd inte innebära någon risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta.Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på tal eller inom skälig tid efter reklamationen från köparen, har köparen rätt till prisnedsättning eller hävning av köpet, 37 § KöpL. Hävning av köpet får endast ske om det är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde insett detta, 39 § KöpL. Vad som menas med väsentlig betydelse är upp till bedömning i varje enskilt fall. Har köpare rätt till ersättning för skadat varumärke och andra omkostnader?Om det föreligger fel i vara har köparen som nämnt ovan rätt till skadestånd, 30 § KöpL. Köparen har alltså rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, och det som ersätts är endast direkta skador, 40 § KöpL. Med direkt skada menas exempelvis utgifter för resor, telefonsamtal eller utredningsarbete som du haft på grund av att varan är felaktig. Med indirekta skador menas förluster som beror på att produktion eller näringsverksamhet bortfaller, minskar eller inte kan bedrivas som planerat på grund av felet. Indirekta skador ersätts endast om säljaren varit vårdslös eller handlat i strid mot god tro och heder, eller om säljaren varit försumlig eller har utfäst specifika avtalsvillkor, exempelvis garantier, 40 § tredje stycket KöpL.Sammanfattning och rådUtifrån din fråga har jag förstått att du (A) har köpt 5 väskor från en säljare (B), dessa väskor har du designat och sålt vidare till en köpare (C). Vidare har väskorna, 3 av 5 st., inte hållit den kvalité som avtalats mellan A och B samt A och C, därav har det ansetts föreligga fel i varorna. Din fråga i detta fall är då om du har rätt att erbjuda C omleverans eller avhjälpande istället för att häva köpet, och vilka krav du kan rikta mot B på grund av den undermåliga kvalitén på väskorna.Som nämnt ovan har du som säljare rätt att i första hand avhjälpa felet, om det kan åtgärdas utan kostnad för köparen och utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I andra hand har du som säljare rätt att på egen bekostnad företa omleverans om det kan ske utan olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren. Gällande kraven som du kan ställa mot B är som nämnt ovan endast omfattande direkta skador. Detta innebär att ditt skadade varumärke och omkostnader i form av bortfall av produktion och näringsverksamhet inte omfattas av B:s ersättningsskyldighet såvida inte B har agerat vårdslöst, handlat i strid mot god tro och heder, om säljaren varit försumlig eller har utfäst specifika avtalsvillkor, exempelvis garantier. De omkostnader som B kan bli skyldig att ersätta är som nämnt ovan, utgifter för resor, telefonsamtal eller utredningsarbete som du haft på grund av att varan är felaktig.Utifrån omständigheterna är mitt råd till dig att meddela C att du kan erbjuda avhjälpande av de felaktiga varorna eller omleverans beroende på vad som passar dig bäst och som kan göras utan olägenhet för köparen. I min mening är inte hävning av köpet den första åtgärden som bör vidtas, om felet inte är av väsentlig betydelse vilket detta inte anses vara. Gällande ersättning från B är mitt råd att istället begära avhjälpande, omleverans eller prisavdrag beroende på vad som passar dig bäst. Att kräva ersättning för skadat varumärke och andra omkostnader anser jag inte möjligt då dessa kostnader betraktas som indirekta kostnader. Om något är oklart eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkomna att återkomma till mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en köpare lämna tillbaka en vara för att den var för dyr?

2020-01-31 i Köplagen
FRÅGA |Vi sålde en FIAT begagnad på blocket. Köparen provkörde den 2 gånger och ringde även en vän som är mekaniker. Vi hade poängterat att växellåda hackade. Han köper bilen av oss. Efter några timmar ringer han och säger att han kände sig lurad då han pratat med en FIAT verkstad som uppger att bilen enligt dom skulle max kosta 30 000, vi sålde den för 70 000. Nu vill han antingen att vi köper tillbaka bilen eller att vi betalar 1 ny växellåda. Till grejen är att han har köpt den som ett företag och nnte som privatperson. Vad gäller måste vi betala eller köpa tillbaka bilen?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån de angivna omständigheterna är mitt kortfattade svar är att ni inte behöver köpa tillbaka bilen och inte heller betala för en ny växellåda. Jag kommer nedan att beskriva vilka regler som är tillämpliga och varför dessa regler är tillämpliga. Regler gällande köp mellan två näringsidkare (företagare) återfinns i Köplagen (1990:931) (KöpL). Köplagen är i detta fall tillämplig eftersom fallet berör ett köp av lös egendom mellan två stycken näringsidkare, 1 och 4 §§ KöpL. Vad gäller vid fel i vara? Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper, om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande. Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet.Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellerOm varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL.Sammanfattning och rådI detta fall utgår jag från att ni har sålt en bil på blocket om angivit att växellådan hackar. Personen som var intresserad har provkört bilen två gånger och även låtit en mekaniker undersöka bilen. Efter köpet har personen gått till en FIAT verkstad och fått besked om att bilen enligt de skulle kosta maximalt 30 000 kr, och av denna anledning vill personen att ni köper tillbaka bilen alternativt betalar för en ny växellåda. Min bedömning i detta fall är att ni varken behöver köpa tillbaka bilen eller köpa en ny växellåda. Kunden var medveten om att bilen hade en hackande växellåda och dessutom var hans mekaniker medveten om felet. På den grunden att FIAT verkstaden hade sålt bilen för maximalt 30 000 har ingen betydelse i detta hänseende då det råder fri prissättning i Sverige, samt att bilen inte är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Det som har hänt i detta fall enligt min mening är att köparen gjort en dålig affär, och det finns inget skydd mot dåliga affärer. Mitt slutliga råd är att bestrida köparens krav då det inte finns en grund för dennes talan.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Köpt vara kommer inte fram, vad gör jag?

2020-01-14 i Köplagen
FRÅGA |Köpte en mobil via tradera för 8500kr Säljaren påstår att han skickat mobilen och skickade även en video på när han lämnade in ett paket med min adress på osv! Har gått 2 veckor och ej fått mobilen Tradera hänvisar till polisanmälan! Är det lönt att polisanmäla?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. LagenDet du beskriver är ett s.k. transportköp. De regleras i Köplagens 7 § och 8 §. Regeln är att överlämnandet sker när varan överlämnas till transport av säljaren (7 § Köplagen). Om varan skadas eller försvinner efter detta är det köparen som står risken för detta, eftersom överlämnandet är då risken går över till köparen. 8 § utgör ett undantag för denna regel i de fall säljaren inte ordnar lämplig transport, t.ex. kylning för mjölk under transport.Vad kan göras nu?Polisanmälan är inte lönt, eftersom de utreder bara frågan om det finns misstanke om brott. Vid brottsutredningar är beviskravet mycket högt, och det uppfylls troligen inte här. I det här fallet är det fullt möjligt att paketet försvunnit i posten och säljaren inte försökt lura dig på något sätt. Motsatsen måste bevisas av åklagaren, vilket inte är lätt att göra. Därför brukar Polisen hänvisa till civilrättliga metoder för att få kompensation i fall som detta. Ett bra sätt att kontrollera om det är fråga om brott är att be om kollinummer eller liknande. Bristen på ett bevisar ingenting, men om det finns ett kan bedrägeri i stort sett uteslutas. Eventuella kvitton på portot kan vara värda att eftersöka också.Den bästa vägen att gå i detta fall är att hävda att säljaren inte har följt 8 § Köplagen, och har därmed orsakat skada för dig. I videon är det bra om du söker efter tecken på försumlighet. Exempel på detta kan vara fel adress eller postnummer, svårläslig adress eller postnummer, och dåliga paket som kan ha gått sönder under transporten. Vidare kan du också påstå att de som utförde transporten inte var lämpliga, och därför bör du få tillbaka dina pengar. Det är dock svårt att föra denna typ av argument ifall de, t.ex. Postnord, DHL, Schencker etc, som utför transporten kan antas utföra den som yrke. Det kan också vara värt att kontakta leveransföretaget för att se om det finns något de kan hjälpa dig med. Det kan vara möjligt att spåra paketet kanske.Om inte den civilrättsliga metoden funkar så kommer du tyvärr behöva ta skadan i det här fallet. I så fall är det värt att se om Tradera eller liknande erbjuder någon sorts försäkring eller garanti.Jag hoppas du har fått den hjälp du sökte.Med vänliga hälsningar,

Vem har att bevisa att en vara är felaktig i ett köp mellan två privatpersoner?

2019-12-31 i Köplagen
FRÅGA |Ja säljer en hel telefon som ni köparen säljer är trasig vem har rätt
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå jag förutsätter att du sålt mobilen i egenskap av privatperson till en annan privatperson, så kikar vi närmare på köplagen (KöpL).Köparen har en långtgående undersökningspliktEnligt köplagen är det köparen som ska visa att mobilen är felaktig. Det framgår inte av din fråga vad köparen påstår att det är för fel på mobilen, men som huvudregel kan sägas att köparen inte kan säga att varan är felaktig på grund av felet, om det är sådant att det skulle ha upptäckts vid köpet (20 § KöpL).Skulle felet vara dolt så att det inte kunnat upptäckas genom en enklare undersökning av mobilen och du som säljare inte gjort köparen uppmärksam på att varan avvek från vad köparen med fog har kunnat förvänta sig, så har köparen möjligtvis rätt (17 § KöpL).Du bär risken för alla fel som funnits innan dess att köparen fått mobilen, medan köparen bär risken för alla fel som uppkommer därefter (21 § KöpL).SlutsatsDet är omöjligt att säga vem som har rätt i det här fallet då jag hade behövt mer information angående felet, när det ska ha uppkommit, om köparen gavs möjlighet att undersöka mobilen före köpet osv. för att kunna besvara din fråga.Jag hoppas att detta svar åtminstone gav dig lite vägledning i ärendet och önskar dig ett gott nytt år!Med vänliga hälsningar