Vad kan man göra när en bil visar sig ha gått betydligt fler mil än vad som framgick innan köpet?

2019-10-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Jag har en bekant (kvinnlig) hon är inte kunnig i bilar utan har litat på bilfirman som hon köpte bilen av (Hästlastbil) bilfirman uppgav att bilen gått 16400 mil för en 2005 års villket i sig inte är anmärkningsvärt.Men vid senare kontroll visar det sig att bilen kommer från Danmark och vid kontroll med Dansk biltillsyn viar det sig att bilen vid sista kontrollen vid Dansk biltillsyn gått 50600 mil vilket är en väsentlig skillnad.(Grovt bedrägeri) ? vad bör hon göra för att få rätsida på köpet, Tilläggas kan att det fins 100% bevis.Med vänlig hälsning
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en person, som jag antar, i egenskap av privatperson har köpt en bil av en näringsidkare så är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen). Är bilen felaktig? En vara ska överensstämma med avtalet, och i begreppet "avtal" innefattas enligt praxis även omständigheter som framkommit under förhandlingar och marknadsföring (16 § första stycket konsumentköplagen). Eftersom bilen nu avviker från vad parterna har avtalat om så är den att betrakta som felaktig (16 § tredje stycket 1 punkten konsumentköplagen). Dessutom avviker bilen från uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen/ innan köpet, och är även på den grunden att betrakta som felaktig (19 § första stycket konsumentköplagen). Frågan om en vara är att betrakta som felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas (20 § konsumentköplagen). I ert fall är det inga tvivel om att "felet" fanns där redan vid den tidpunkten, särskilt med tanke på bevisningen.Vad har hon rätt att kräva? För att få göra felpåföljder gällande krävs det hon reklamerar till säljaren inom skälig tid efter att hon märkte eller borde ha märkt felet (22 och 23 § konsumentköplagen). Ett meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkte felet anses alltid vara i rätt tid, och utöver det ges man som konsument i allmänhet en längre tid än vad en näringsidkare får, helt enkelt för att kunna söka hjälp och råd (23 § konsumentköplagen). Först och främst har man rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller omlevererar varan (26 § konsumentköplagen). I ert fall blir avhjälpande i princip omöjligt, eftersom antalet mil inte är något som går att åtgärda eller "laga". Omleverans kan även det bli svårt, eftersom jag utgår ifrån att säljaren inte har flera likadana exemplar av exakt samma begagnade bil. Istället kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt (28 § konsumentköplagen). För att få häva köpet, det vill säga att prestationerna ska återgå, krävs det att felet är av väsentlig betydelse (29 och 43 § konsumentköplagen). "Av väsentlig betydelse" brukar formuleras som så att köparen ska ha gått miste om den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. I ert fall är det tveksamt om hon har gått miste om den huvudsakliga nyttan, eftersom bilen fortfarande kan användas. För att vinna framgång med en eventuell hävningstalan kan det därför vara bra att tänka på hur hon formulerar sitt anspråk. Förslagsvis skulle det väsentliga kunna ligga i en tro om att kunna köra bilen under en lång tid framöver. Sammanfattning Bilen är att betrakta som felaktig, vilket gör att hon kan kräva prisavdrag eller häva köpet. För att inte gå miste om denna möjlighet så krävs det att hon reklamerar till säljaren så fort som möjligt. Mitt råd till henne/ er är därför att ni omgående vänder er till säljaren och framställer era krav. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan jag ångra ett köp om jag inte är nöjd med varan?

2019-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |jag har köpt en gräsklippare idag,jag har provat den, men jag är inte nöjd med varan, har jag rätt att lämna tillbaka?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av köprättslig karaktär och regleras framförallt i konsumentköplagen (KKL) och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Bytesrätt, öppet köp och reklamationMånga butiker erbjuder konsumenter att köpa varor med bytesrätt eller öppet köp ett visst antal lagar. Detta är mer än vad lagen kräver och det står alltså säljaren fritt att välja detta, det är inget man som konsument har lagstadgad rätt till. Oftast gäller öppet köp och bytesrätt bara om man inte använt varan. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel och går inte att avtala bort (3 § KKL). Det du enligt konsumentköplagen har rätt till är avhjälpande av brister i varan, en ny likadan vara, prisavdrag och i vissa fall hävning (22 § KKL) om varan du köpt är felaktig. En vara är felaktig bl.a. om den inte stämmer överens med avtalet (16 § KKL). Varor köpt på distansHar du köpt gräsklipparen över internet eller utanför säljarens affärslokaler på annat sätt, exempelvis över telefon, har du dock rätt till 14 dagars ångerrätt från den dag du får varan i din besittning (10 och 12 § distansavtalslagen). Om manutövar denna ångerrätt ska konsumenten på egen bekostnad skicka tillbaka varan och få pengar tillbaka (13 § och 14 § distansavtalslagen). Har konsumenten använt varan i större omfattning än vad som krävs för att avgöra dess funktion ska denne ersätta säljaren för värdeminskning (15 § distansavtalslagen). SammanfattningHar du köpt gräsklipparen på distans, exempelvis över internet, har du 14 dagars ångerfrist men kan behöva ersätta säljaren för eventuell värdeminskning. Har du inte köpt på distans har du endast en lagstadgad reklamationsrätt om det skulle föreligga fel i varan. Öppet köp och bytesrätt erbjuds av många säljare, men det brukar förutsätta att man inte använt produkten. Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här. Vill du veta mer om de rättigheter du har som konsument rekommenderar jag även konsumentverkets hemsida "hallå konsument", jag länkar till den här.

När anses en vara avlämnad vid konsumentköp?

2019-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en parfym från en hemsida. Dom levererar med postnord varuberg. Enligt postnord har dom lagt paketet i min brevlådan men jag har inte fått något paket. Shopping4net som hemsidan jag har beställt ifrån heter vägrar hjälpa mig och säger bara att jag ska göra en reklamation till postnord. Men postnord säger att jag som mottagare inte kan göra en reklamation utan det måste den som har beställt leveransen göra. Vem bär ansvaret och vad kan jag göra?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag förutsätter i mitt svar att du har gjort köpet i form av privatperson/konsument. I så fall är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (se 1 § första stycket KKL). Risken för varan Den centrala frågan i fall som dessa är vem som bär risken för varan. Om köparen bär risken för varan är hen skyldig att betala för den även om den förstörts eller kommit bort (se 8 § första stycket KKL). Risken för varan går över på köparen när varan har avlämnats (se 8 § andra stycket KKL). Det framgår vidare att varan anses vara avlämnad när den kommit i köparens besittning (se 6 § KKL). BesittningVad som exakt avses med besittning varierar beroende på vilken typ av köp det rör sig om. I ditt fall rör det sig om ett transportköp, då du ska få varan levererad till dig. Det framgår då av lagens förarbeten att varan ska anses vara avlämnad när den har tagits hand om av köparen eller på annat sätt överlämnats till denne. Det nämns också uttryckligen att en vara som lagts i köparens brevlåda normalt anses ha kommit i dennes besittning även om hen inte är hemma vid tillfället (se prop. 1989/90:89 s. 69 f.). Av vikt för frågan blir således i detta fall vem som har bevisbördan när säljaren påstår att varan är avlämnad och köparen påstår att hen inte har fått varan. Intressant nog framgår detta ingenstans i själva lagen, och inte heller i dess förarbeten eller i den juridiska litteraturen. HD har dock i ett relativt nytt rättsfall, som i och för sig inte handlade om en exakt likadan situation, sagt att i allmänhet gäller att den som påstår sig ha fullgjort en prestation har bevisbördan för detta (se NJA 2018 s. 617). Utgångspunkten i ditt fall är alltså att hemsidan du beställde parfymen från måste visa att de, via PostNord, faktiskt avlämnat varan till digDå parfymen i ditt fall inte ska anses ha kommit i din besittning är den inte avlämnad och du står således inte risken för den. Hemsidan du beställt parfymen från kan alltså inte hävda att de fullgjort sin del av förpliktelsen när de lämnade över parfymen till PostNord, de står risken för parfymen tills du fått den i din besittning.Påföljder vid dröjsmålI ditt fall föreligger ett dröjsmål då varan inte avlämnats alls (se vidare 9 § KKL). En rad påföljder ställs då till ditt förfogande, bland annat kan du kräva att säljaren ska fullgöra köpet, häva köpet, samt kräva skadestånd (se 10 § KKL). När det gäller fullgörelse finns ett krav på att du inte väntar orimlig länge med att framställa kravet (se 12 § tredje stycket KKL). När det gäller hävning av köpet, alltså att prestationerna ska återgå och du ska få tillbaka vad du eventuellt har betalat, kan du vidta denna åtgärd om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (se vidare 13 § KKL). Du måste i ett sådant fall kunna bevisa att dröjsmålet är väsentligt för dig.Slutsats Hemsidan du beställde från bär ansvaret för att du får varan levererad till dig. Ditt avtal är med hemsidan och inte med PostNord. Man kan säga att hemsidans del av avtalet med dig är uppfyllt när du har fått varan i din besittning. Med utgångspunkt i ny praxis från HD måste hemsidan kunna visa att parfymen faktiskt lämnades i din brevlåda.Närmast till hands för dig skulle jag säga är att du helt enkelt reklamerar hos hemsidan och kräver att de fullgör köpet, alltså att de levererar en ny parfym till dig. Du kan även säga till dem att du vill häva köpet, men i så fall måste du visa att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Beställda öronproppar visade sig vara för små för köparen

2019-09-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag beställde ett par öronproppar som var till för sömn, får hem dessa och dom är alldeles för små, vilket gör att dom faller ut och fungerar inte alls. Får tillbaka att det handlar om hygien och inte kan lämna tillbaka dessa alltså kan jag inte ta del av ångerrätten i detta fall.Kan jag kräva prisavdrag eller dylikt?Mvh, Rebecca
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ångerrätt gäller inte för använda öronpropparHuvudregeln för köp av varor på distans är att konsumenten har ångerrätt i fjorton dagar från det att konsumenen tar emot varan (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Denna rätt att ångra köpet gäller inte i alla situationer utan vissa typer av köp är undantagna. Till dessa undantag hör varor som av hygienskäl är förseglade och förseglingen har brutits av konsumenten (2 kap. 11 § distansavtalslagen).Det sagda innebär att ångerrätten inte gäller för öronproppar, som är sådana kroppsnära produkter, om förseglingen är bruten.Observera dock att säljaren måste informera köparen att ångerrätten inte gäller. Sådan information ska ges innan avtalet ingås (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen).Det kan vara fel på varanDen enda möjligheten att annars få pengarna åter är om det skulle vara ett fel på varan. Att det är ett fel på varan behöver inte innebära att den måste vara trasig, utan det kan också vara att varan inte stämmer överens med vad som har avtalats eller inte är lämpad för det ändamål varan i allmänhet ska användas för. En vara kan också vara felaktig om säljaren inte har upplyst köparen om något rörande egenskaper köparen kunde räknat med att ha blivit upplyst om, ifall det har haft inverkan på köpet. En sista möjlighet är ifall varan avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet (16 § konsumentköplagen).Att en vara du har köpt visar sig vara för liten när du väl har provat den, kan i allmänhet inte sägas innebära att det nödvändigtvis rör sig om ett fel på varan. Det skulle snarare krävas att öronpropparna är så små att de inte rimligen kan användas som öronproppar av någon. Det kan vara ett fel på varan om du inte på något sätt blev upplyst om en egenskap som kan betyda att de inte skulle passa i dina öron. Det kan t.ex. vara om det inte fanns någon uppgift om öronpropparnas storlek eller om det fanns en utfästelse om att öronpropparna skulle passa alla människor.Om det skulle vara att se som ett fel på varan har du vissa rättigheter. Om du reklamerar varan kan säljaren i första hand välja att ge dig andra öronproppar i större storlek, om sådana finns. Annars har du rätt att häva köpet, eftersom felet är väsentligt för dig (22 § konsumentköplagen).SammanfattningÅngerrätten gäller av hygienskäl inte för öronproppar om de har använts, så länge du har fått information innan köpet att ångerrätten inte skulle gälla. Den enda möjligheten för dig att annars få pengarna åter är då om det är fel på varan. Att en beställd vara, när köparen använt den, visar sig vara för liten för köparen innebär i allmänhet inte att det är fel på varan. Varan kan dock vara att betrakta som felaktig om de är så små att de inte rimligen kan användas för sitt ändamål av någon, eller om du inte har fått tillräcklig information om öronpropparnas storlek.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Konsument - Vilka förutsättningar krävs för att få häva köpavtal?

2019-10-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en begagnad bil för 80tkr hos en bilhandlare. Det vi märkte var att hjullagren fram var dåliga och kom överens om att bilhandlaren skulle åtgärda detta (står även på köpekontraktet). Dom skulle boka in oss inom kort för en tid på deras verkstad.Efter ca 1 vecka ringde jag dom och då bad dom mig komma förbi med bilen. Jag trodde då att de skulle åtgärda felen på bilen, men istället meddelade dom mig att dom skulle kontakta mig inom kort. (Jag bor ca 6mil från bilhandlaren).Det har nu gått över två veckor efter köpet och fortfarande ingen respons från bilhandlaren. När jag ringer låter dom mest besvärade.Hur går jag till väga nu? Kan jag häva köpet? Kan jag kräva ersättning? Hur lång tid borde en sådant avhjälpande av fel ta? Jag är i behov av bilen.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i konsumentköplagen (kkL). Det har redan konstaterats att bilen är behäftad med fel vilket gör att vi kan göra påföljderna i 22 § kkL gällande, däribland att häva köpet enl. 29 § kkL. För att få häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för dig. Detta rekvisitet är utifrån din fråga styrk. Du är i behov av bilen och säljaren agerar på ett sätt som inte kan sägas vara i linje med god kundservice. Således kan du få häva. Vidare kan du kräva ersättning för de skador du lider på grund av felet i varan (30 § kkL). Förutsättningarna för skadestånd är att felet ligger inom säljarens kontrollansvar dvs - säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Av det du beskriver så har säljaren haft god tid på sig att avhjälpa felet och har inte presenterat någon anledning till sin avvikande hållning. Således presumerar jag att detta troligtvis ligger inom kontrollansvaret. Det du kan få ersättning för är primärt utgifter, inkomstförlust samt annan förlust. Vad som ska förstås med annan förlust är alla tänkbara utgifter du har haft som blivit onyttiga tillföljd av att du inte kan bruka bilen - ex om du bokat en färjebiljett du inte kan nyttja nu när du inte har bilen (32 § kkL) Allt detta förutsätter förstås att du reklamerar inom skälig tid från det du märkt felet, i ditt fall är du medveten om problemet och borde därför reklamera rätt snart om du önskar att inte vänta ut säljaren (23 § kkL). Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Är prisavdrag vid en reklamation av en vara okej?

2019-09-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Köpte en vinterjacka förra året i en butik och nu när jag skulle plocka fram jackan för att det blivit lite kyligare morgnar upptäckte jag att dragkedjan var sönder, så letade upp mitt kvitto och begav mig till butiken. Då fick jag svaret att det va en reklamation men att de hade rätt att göra ett avdrag för att jag använt varan under en säsong (tror de kallade ett nyttoavdrag) , jackan kostade 1500 kr och de var kunde ge mig 750 kr tillbaka ( alltså ett avdrag på 50%) har det rätt att göra så? Tack på Förhand
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga förutsätter jag att handlade jackan i egenskap som privatperson och konsument. Därmed blir konsumentköplagen tillämplig.För att som konsument kunna åberopa sina rättigheter enligt konsumentköplagen är det viktigt att man reklamerar sin vara. I vårat fall har du reklamerat den felaktiga jackan hos säljaren enligt 23 § konsumentköplagen (KKL). Frågan blir då om säljaren kan ge dig ett prisavdrag som reklamation?Inledningsvis så kan jag säga att om du hade krävt omleverans eller reparation av jackan så är butiken tvingande att reparera varan utan kostnad. Det förutsätter att det kan ske utan oskälig kostnad för butiken. (26 § KKL). Men det finns också en möjlighet att reklamationen görs genom ett prisavdrag (27 § KKL). Exakt hur stort felet är och vilken summa som är accepterad, skiljer sig mycket såklart från fall till fall. Godkänner dock kunden detta och tar emot pengarna så får reklamationen anses vara okej. SammanfattningDu har rätt att få felet på din jacka fixat från säljaren. Exakt när det anses vara fixat beror på från fall till fall. Det finns lite spelrum för säljaren och dig att komma fram till en lösning där ni båda blir nöjda. Om du accepterade 750 kr så får nog reklamationen anses vara avhjälpt enligt lagen. Du hade säkert kunna krävt att butiken skulle reparera eller ge dig en ny jacka i första hand.Hoppas det svarade på din fråga!

Vad gäller när säljaren dröjer med avhjälpande?

2019-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Mina hörapparater är inlämnade för andra gången för garantireparationer. Första gången åtgärdades felet på en vecka. Sedan gick döm sönder igen och nu har det gått över fyra veckor och jag har ännu inte fått tillbaka dem. Kan jag kräva att köpet hävs, eller vad ska jag göra? Som förklaring till dröjsmålet skyller man på att deras it-system havererat.Vore tacksam för era synpunkter.Med vänlig hälsning.
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så är du en privatperson alltså en konsument som köpt hörapparater av ett företag. När jag besvarar din fråga så kommer jag använda mig av konsumentköplagens bestämmelser. Vad gäller vid fel i vara som en konsument köpt?När det föreligger ett fel på en vara så får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 § KköpL).I ditt fall så verkar det som att du fått ett fel åtgärdat och sedan fått tillbaks apparaten. Säljaren har rätt att avhjälpa felet innan köparen kan kräva någon annan åtgärd. Det framgår inte om det är samma fel eller om det rör sig om ett annat fel. Eftersom det rör sig om två avhjälpanden så kan säljaren avhjälpa felet igen om det är samma. Säljaren har rätt att laga samma fel tre gånger innan en annan påföljd kan krävas (26 § KköpL). Säljaren har mottagit hörapparaterna för att laga dem och avhjälpandet ska genomföras inom skälig tid från dess att du framställde ditt krav. Säljaren har antagit sig avhjälpandet men en fördröjning har skett på grund av ett it-fel. Eftersom avhjälpandet inte sker inom skälig tid och det även är en väsentlig olägenhet för dig som behöver hörapparaten så kan du häva köpet (28 § och 29 § KköpL).SammanfattningJag skulle råda dig att ta kontakt med säljaren. Du har rätt att häva köpet eftersom avhjälpandet inte skett inom skälig tid och det är en väsentlig olägenhet för dig att vara utan hörapparat under 4 veckors tid. Ett annat alternativ skulle kunna vara att kräva en hörapparat som du kan använda under tiden fram till att din är lagad. På så sätt blir det inte längre någon olägenhet för dig. Hoppas du fått din fråga besvarad och att det kan vara till hjälp. Du får gärna skriva till oss på Lawline igen om du har andra frågor. Allt gott,

Får jag reklamera en vara som köpts online även om nätbutiken har skrivit "ej returrätt"?

2019-09-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag funderar på att köpa två soffor från en nätbutik. Det står i liten skrift "ej returrätt". Vad betyder det i praktiken? Om sofforna kommer skadade etc och behöver bytas.Tacksam för svar.
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från konsumentköplagen (KköpL) och distansavtalslagen. Jag utgår från att du tänker köpa sofforna i egenskap av konsument och inte t.ex. i ett företags namn.Konsumentköplagen och distansavtalslagen är tvingande till konsumentens fördelBåde konsumentköplagen och distansavtalslagen är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att ett villkor i samband ett köp som är till din nackdel inte är gällande (3 § KköpL, 1 kap. 4 § distansavtalslagen).En konsument har alltid tre års reklamationsrättSom konsument har du alltid tre års reklamationsrätt (23 § tredje stycket KköpL). Det gäller även köp som har gjorts på internet. Om sofforna skulle levereras till dig och det visar sig att de är skadade har du rätt att reklamera dessa. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att du märkte felet eller borde ha märkt det. Om du reklamerar inom två månader anses det alltid vara inom skälig tid (23 § KköpL).Vid köp på internet har konsumenten alltid 14 dagars ångerrättDen som gör ett köp online har dessutom alltid 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det kallas för kundens ångerfrist. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att du tagit emot varan. Om du ångrar ditt köp ska du meddela butiken om detta innan ångerfristen löpt ut. Sen har du ytterligare 14 dagar på dig att returnera varan. Du har alltså också rätt att ångra köpet av sofforna, även om de inte är skadade.Ångerrätten gäller inte specialtillverkade varor Värt att veta är att ångerrätten inte gäller varor som är specialtillverkade och har tillverkats efter konsumentens önskemål (2 kap. 11 § distansavtalslagen). Är sofforna tillverkade efter dina önskemål kan du inte ångra köpet med stöd av distansavtalslagen.SammanfattningOm sofforna skulle vara skadade när du tar emot dem så har du rätt att reklamera dessa även om nätbutiken har skrivit "ej returrätt". Även om sofforna inte skulle vara skadade har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du har tagit emot dem. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawlines erfarna jurister!