Hyresvärds och hyresgästs förpliktelser

2020-12-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyresrätt angående avlopp.Är det hyresgästens ansvar att hålla vattenlås i handfat-golvbrunn-toalett rena för att undvika stopp.Om hyresvärd ombeds att göra rent i vattenlås kan han kräva ersättning ?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vilka förpliktelsen som finns för en hyresvärd respektive en hyresgäst. I enlighet med 12 kap 24 § Jordabalken måste hyresgästen beakta en s.k. vårdnadsplikt. Detta innebär att hyresgästen måste iaktta viss aktsamhet och rengöring. Som hyresgäst kan man bli ersättningsskyldig för de skador som uppkommit under hyrestiden. Hyresvärden måste dock under hyrestiden hålla lägenheten i ett fullt brukbart skick för det avsedda ändamålet. Hyresvärden ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk (12 kap 9 och 15 §§ Jordabalken). Detta innebär att det är hyresgästen som ska ombesörja rengöring av vattenlås. Om det skulle bli stopp i avloppet kan hyresgästen bli ersättningsskyldig om denne inte beaktat sin vårdnadsplikt. Om det däremot skulle vara så att stopp i avloppet uppstår på grund av att exempelvis avloppsrören är gamla så ska hyresvärden svara för den skadan och hyresgästen är då inte ersättningsskyldig. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,