Hur går man tillväga för ändring i vårdnad av barn?

2021-04-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min son är tillsammans med en tjej och de har ett barn på 3 år och ett på väg . Nu ska de seperera . Hon har enskild vårdnad om treåringen och har vägrat skriva på papperna . Min son har två barn innan och delad vårdnad . Han är duktig och tar hand om sina barn mycket bra . Nu vill han att hon ska skriva på vårdnaden men hon bråkar och vägrar . Min son har en chefsbefattning och hon har inte gjort ett handtag i hela sitt liv . Hur går han till vägar för att få delad vårdnad om sin treåring och även det ofödda barnet som föds i juli ? Hon gör detta bara för att hon skall kunna leva på bidragen . Om hon vägrar går det då till rättegång ? Hur går detta till ? Tacksam för svar Med vänlig hälsning
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt har föräldrarna delad vårdnad om barnen om föräldrarna är gifta vid barnens födsel 6:3 föräldrabalken. Föräldrarna kan gemensamt komma överens om att vårdnaden om den stått på ena av föräldrarna, ska bli gemensam om det upprättas ett skriftligt avtal som socialnämnden godkänner, 6:6 FB. Kommer de inte överens och din son vill få till delad vårdnad så krävs det att din son väcker talan om ändring av vårdnad i rätten, 6:5 1 st FB. Där kommer avgörande vikt läggas vid om föräldrarna kan samarbeta eller inte och först finns det möjlighet till att ha samarbetsavtal där föräldrarna får tillgång till en medlare för att hitta en gemensam lösning istället för slutlig prövning i rätten, 6:18a jämte 6:5 2st FB. Därför är det bra om han sparar t.ex. sms eller liknande på att mamman till 3-åringen inte vill samarbeta, att han framhäver att han har delad vårdnad av sina andra två andra barn osv. Det som är avgörande vid bedömningen är barnets bästa och det är så länge föräldrarna i någon utsträckning kan samarbeta, i svensk rätt delas vårdnad. Det finns ingen möjlighet för henne att vägra gå till rättegång om hon blir kallad, det finns möjlighet till hämtning av polis i sista hand och att vägra från hennes sida kommer endast vara till nackdel för hennes egen del om man ser till hennes inställning om att samarbeta med pappan till barnen då kanske det är lämpligare att han har ensam vårdnad. Detta är kort beskrivning om hur det i stora drag går till vid en vårdnadstvist, först ges som sagt möjlighet till samarbetsavtal eftersom vårdnadstvist är omtumlande för alla inblandade och en sista utväg. Vad som läggs vikt vid i rätten är beroende av den enskilda situationen men jag skulle ge er rådet att dokumentera allt som visar att mamman inte vill samarbeta för barnets bästa. Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsing,

Vad gör man om barnet kränks hos ena vårdnadshavaren?

2020-04-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min 16 åriga son vill inte bo hos sin pappa. Han säger att pappa kränker honom å straffar honom när han gjort något inte pappan tycker om. Han säger även att pappan tvingar honom att jobba på hans verkstad som straff. Jag vet inte vad jag ska göra .hur jag ska göraVad har jag rätt att göra för att hjälpa min son. Vi har gemensam vårdnad.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns några olika tillvägagångssätt som du kan välja för att skydda din son och försöka se till så att det aldrig upprepas att han kränks eller bestraffas. Det är en fördel om du försöker att skriva ner de vittnesmål din son ger och har gett, och beskriva vad som har hänt när han varit hos sin pappa och också om han fått några fysiska skador av hur pappan straffat honom genom att detta dokumenteras tex. via foto. Att kränka honom skulle dessutom utgöra ett brott enligt svensk lagstiftning och ni bör även överväga att polisanmäla händelserna.Jag skulle ge dig rådet att först försöka prata med din son och få en så klar bild av situationen som möjligt, på vilket sätt han blivit kränkt, på vilket sätt hans pappa straffat honom osv.I Sverige har vi ett starkt skyddsintresse i att alla beslut som rör vårdnad, umgänge och boende ska tas med hänsyn till barnets bästa. I Sverige ses barnets bästa som utgångspunkt i gemensam vårdnad, och vårdnadshavarnas möjlighet att samarbeta beaktas mycketoch rätten kan inte döma till gemensam vårdnad om en av vårdnadshavare motsätter sig det. Så motsätter du gemensam vårdnad vilket jag förmodar efter din frågeställning, så blir det upp till rätten att avgöra vem av du dig och barnets pappa som får ensam vårdnad, 6:5 2 st Föräldrabalken.Eftersom att din son är 16 år så kommer hans vilja, beroende på hans mognad, att tillmätas stor betydelse vid en eventuell tvist om ensam vårdnad, 6:2a 3 st FB. Skulle du göra en ansökan om ensam vårdnad så skulle rätten se till bland annat just din sons risk för att fara illa hos någon av sina vårdnadshavare vilket hans själv berättar att han gör hos sin pappa, 6:2a 2 st FB. Vad som också kommer att tala för en ändring av vårdnad från gemensam till ensam vårdnad för din del är om pappan till din son brister i omsorgen på ett sätt som medför bestående fara för sin sons hälsa eller utveckling vilket är fallet när han kränks, 6:7 1-2 st FBDu kan skydda din son omedelbart genom är att polisanmäla händelserna, mer långsiktigt skydd är att begära ensam vårdnad om din son.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får ena vårdnadshavaren ensam vårdnad om föräldrarna separerar?

2020-08-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, om jag och pappan till våra tvillingar flyttar isär, får jag som mamma vårdnaden om dom då? Jag menar att dom bor hos mig men får umgås regelbundet med sin pappa.Vi har skrivit på papper om gemensam vårdnad men dom är bara två månader gamla och jag ammar delvis.Tacksam för svar!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal om att du och pappan ska ha gemensam vårdnad ska upprättas skriftligen och godkännas av socialnämnden, 6:6 föräldrabalken. Om ni har fått avtalet godkänt och det därmed är giltigt innebär inte den gemensamma vårdnaden att barnen behöver bo växelvis hos er vårdnadshavare. Har ni inget giltigt avtal så är det och se om ni kan komma överens om ensam vårdnad, om det är vad du vill, då barnen är så unga annars är det att vända sig till socialnämnden i den kommun ni bor för samarbetsavtal för att försöka nå ett avtal. Växelvis boende är inte vad som rekommenderas för barn under 1 år. Socialstyrelsen och barnombudsmannen anser att det inte är lämpligt med växelvis boende från tidigast runt 3 års ålder då det innan dess är väldigt viktigt för barnen med kontinuitet och trygghet gällande ett varaktigt boende med rutiner de känner till. Ni kan alltså ha gemensam vårdnad fast att barnen bor hos dig men som du själv nämner, att barnen umgås regelbundet med sin pappa.Att ni flyttar isär innebär inte att du automatiskt får ensam vårdnad utan i så fall får du antingen prata med tvillingarnas pappa och se om ni kan komma överens om att det är för barnens bästa att du har ensam vårdnad. Eftersom barnen är så pass beroende av dig genom amning till exempel och att det förmodligen kommer dröja cirka 2 år innan växelvis boende skulle kunna bli aktuellt, men att han fortfarande har umgängesrätt och du värdesätter och vill att tvillingarna ska ha en bra relation till sin pappa. Kan ni inte nå denna överenskommelsen oavsett om ni har ett giltigt avtal sen innan eller inte, eftersom du vill få stånd en ändring, kan du som nämnt vända dig till socialnämnden för att boka samtal där de kan hjälpa till att medla mellan er, 6:17a FB.. Löser detta dock inget och du fortfarande vill ha ensam vårdnad, återstår det att lämna in en ansökan om ensam vårdnad till tingsrätten men då kommer du att behöva stå för dina egna rättegångskostnader och betala för ansökningsavgiften därför skulle jag råda dig att se detta som ett sista alternativ då relation er emellan ofta blir negativt påverkad dessutom. Vid en domstolsprövning kommer domstolen främst se till vad som är barnens bästa och då se till om ni kan samarbeta, vilket ofta blir en avgörande punkt. Hoppas detta var svar på din fråga!

Skilda åsikter om hur gemensam vårdnad ska utövas

2020-03-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:381#K6P3S1https://lagen.nu/1949:381#K6P3S1HejMin fru och jag skilde oss för drygt ett år sedan efter att hon varit otrogen och hittat en ny.Till saken hör att vi var med i en frikyrka som jag nu tagit avstånd ifrån. Jag har nu träffat en ny och vi har snart träffats i ett års tid. För någon månad sedan bjöd jag hem henne för första gången med barnen hos mig (vi har varannan veckas vårdnad) barnen tyckte att det var jättekul och ville att hon skulle sova över vilket hon också gjorde. Jag sa till barnen att det bara var en vän för att undvika dramatik. Veckan efter när exet får veta detta så sätter cirkusen igång och hon säger att barnen aldrig ska behöva vara hos mig om jag är med någon som inte tillber samma gud som hon och barnen gör.När jag veckan senare pratar med barnen om det och frågar varför de inte vill träffa henne igen så är det enda argumentet de har "för att hon inte tillber vår gud" . Sedan dess har vi bara träffats när jag är barnfri, men det är ju ohållbart i längden om vi ska ha en långsiktig relation. Kan hon använda barnen på detta vis för att kontrollera mitt liv? Barnen är 11 och 8.
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställer berör familjerättens område och vårdnad av barn. Eftersom att du och barnens mamma kommit överens om delad vårdnad, dvs varannan vecka så är det som är primära överenskommelsen. Har inte vårdnaden varit ett ärende för rätten och ni varit gifta så utgår man från att vårdnaden är gemensam, 6:3 föräldrabalken. Har ni gemensam vårdnad är ni fullt ut likställda och ena vårdnadshavarens åsikter har i regel inte företräde.I första hand skulle jag rekommendera er att sätta er ner och försöka nå en överenskommelse på egen hand för att få det att fungera och att se till barnens bästa. Skulle ni inte lyckas nå en överenskommelse blir det i sista hand att du får vända dig till domstolen för att avgöra frågan om hur vårdanden ska fördelas. 6:5 3 st FB I Sverige är utgångspunkten att delad vårdnad är det barnets bästa. Vid ett avgörande om vården ska vara fortsatt gemensam kommer domstolen se till hur ni kan samarbeta, motsätter ni er båda gemensam vårdnad så kan rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6:5 FB. Vad domstolen annars övrigt kommer att se till, är så att ingen av er gjort sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnen som riskerar att era barn utsätts för fara för bestående men i deras hälsa eller utveckling, 6:7 FB. Ni som vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma gällande barnens personliga angelägenheter, men desto äldre de blir desto mer hänsyn ska tas till era barns synpunkter och önskemål. Av den information som du delar om era skilda åsikter om trosuppfattning är det inget som domstolen beaktar utan så länge du inte brister i omsorgen av barnen och ni kan som föräldrar inte båda motsätter er gemensam vårdnad, kommer ni förmodligen ha fortsatt gemensam vårdnad. Domstolen kommer med andra ord att lägga viss vikt till vad barnen själva uttrycker men så länge du inte brister i omsorgen eller på annat sätt medför fara för barnens utveckling eller hälsa så ska du kunna ha barnen hos dig på dina villkor, 6:11 FB.Som sagt, jag rådgiver dig att i första hand att försöka samtala med barnens mamma för att komma överens om fortsatt delad vårdnad då det i de flesta fall är förenat med barnens bästa och lägga andra meningsskiljaktigheter bakom er. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning