Ena vårdnadshavaren väljer att flytta till en annan kommun trots delad vårdnad om barnen.

Exmaken och jag har delad vårdnad över barnen. Han funderar på flytta till en annan kommun längre bort. Kan jag påverka det beslutet på något sätt? Dvs att han ej får flytta och rubba barnens rutiner och vardag. Resan till och från skolan och till hans nya hem blir väldigt lång.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan påverka beslutet i att din exmake ska flytta till en annan kommun med anledning av att ni har gemensamma barn under delad vårdnad. Vägledning finns att hämta i föräldrabalken (1949:381) (hädanefter FB).


Påverka makens beslut om att flytta

Rent generellt kan du inte hindra din exmake från att flytta till en annan kommun även om det blir olägligt för barnen. Dock kan frågan om att barnen endast ska bo hos en vårdnadshavare aktualiseras.


Var barnen ska bo

Om ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare, ska båda vårdnadshavarna ha rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6:13 och 6:11 FB). Det innebär att ni tillsammans ska besluta i frågor som var era barn ska gå i skolan eller var de ska bo. Ni kan skriftligt avtala om barnens boende om detta godkänns av socialnämnden (6:14a st.2 FB). Annars är det rätten som ska besluta i frågan (6:14a st.1 FB). Den förälder som barnen inte bor med har rätt till umgänge med barnen (6:15 FB).

Vid utredningar av frågor om vårdnad, boende och umgänge ska principen om barnets bästa vara avgörande (6:2a st.1 FB). Det innebär att det inte finns några andra intressen som ska gå före barnens. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Hänsyn tas till allt som rör barnens fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Här ska kortsiktiga och långsiktiga effekter för barnen beaktas. Utöver detta ska barnen även få komma till tals och dess åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad (6:2b FB).


Sammanfattning

Du har som en vårdnadshavare av era gemensamma barn inte möjlighet att begränsa din make på så sätt att du kan hindra honom från att flytta. Däremot, om din exmake väljer att flytta till en annan kommun, och era barn påverkas negativt av det långa avståndet mellan er som vårdnadshavare, är en lösning att besluta om att barnen ska bo med en av er. Vem det ska bli avgörs utifrån vad era barn önskar samt vad som är det bästa för dem enligt principen om barnets bästa.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000