Ersättning för rättegångskostnader i vårdnadsmål

2019-04-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och mitt ex har gemensam vårdnad om våra 2 barn. Nu tänkte jag söka om ensam vårdnad men har inte råd med ett juridiskt ombud själv. Hur gör jag då? Jag vet att man kan få hjälp via sin hemförsäkring, rättsskydd eller nåt sånt, men då måste man ha haft försäkringen i 1 år o det har inte jag, så där får jag ingen hjälp. Har även kollat med soc men dom kunde inte heller hjälpa mig. Jag pratade med tingsrätten och hon sa att jag kan driva processen själv, men som jag fattar det så är det rätt krångligt och jag kan ingenting om lagar o sånt. Vart kan jag vända mig?
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din hemförsäkring inte kan gå in och hjälpa dig med rättegångskostnaderna (rättsskydd) kan du ansöka om s.k. rättshjälp. Det är en social skyddslagstiftning som innebär att du kan få hjälp att betala vissa kostnader, exempelvis för ombudet. För att du ska bli beviljad rättshjälp behöver ett par förutsättningar vara uppfyllda. Inledningsvis ska du som huvudregel fått minst en och högst två timmars juridisk rådgivning. I många fall kan det räcka med rådgivningen för att du ska få en inblick i huruvida du kan bedriva processen själv. Du får inte heller ha ett ekonomiskt underlag på mer än 260 000 kr per år (dvs summan av inkomster, förmögenhet, försörjningsbörda och skulder). Du ska även i övrigt vara i behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. På rättshjälpsmyndighetens hemsida finns all nödvändig information om hur du vill gå tillväga om du vill ansöka om rättshjälp. Skulle du inte bli beviljad sådan hjälp är mitt råd att du väntar tills du haft hemförsäkringen i ett år så att du kan utnyttja den. Har du inte möjlighet att vänta så länge kan det vara aktuellt att driva processen själv utan ett ombud. I vårdnadstvister betalar respektive parter som utgångspunkt sina egna rättegångskostnader, vilket innebär att processen inte blir speciellt dyr oavsett om du vinner eller förlorar målet. Avslutningsvis bör jag nämna att det inte är nödvändigt för dig att ha koll på lagen i det fall att du driver ärendet själv. En grundläggande princip inom processrätten är jura novit curia – "rätten kan lagen". Du behöver med andra ord inte stå och hänvisa till lagtext eller liknande, utan domstolen tar alla omständigheter du lägger fram i betraktande och gör en bedömning utifrån gällande rätt.Rättshjälpslagen (1996:1619) hittar du här. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till! Vänligen,

Vi har gemensam vårdnad och barnets mamma ligger på psyk, får jag ha barnet?

2019-04-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om man har ett gemensamt barn(4mån), skrivet faderskap och bestämt gemensam vårdnad. Om mamman själv lägger in sig på psyket. Vad händer med barnet? Varför får inte pappan ha barnet då?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och barnets mamma har som vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för barnets personliga förhållanden, och se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet etc. blir tillgodosett (FB 6 kap. 1 §, FB 6 kap. 2 § andra stycket). Ni har alltså båda delat ansvar över barnet, det finns inget hinder för dig som vårdnadshavare att ta hand om barnet om barnets mamma inte kan ta hand om barnet under den tid hon vistas hos vården. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om jag har ensam vårdnad, ska jag bidra till den andra föräldern?

2019-04-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag har två frågor. Jag har ensam vårdnad om våran son och han bor hos mig men har umgänge med sin pappa. Ska jag betala hälften för saker som pappan ska ha hemma hos sig som till exempel säng och bilstol eller ska han stå för det själv?Och hur blir det med dagisavgiften då han går 15-timmars under dom dagar då pappan inte har umgänge? Jag har endast föräldrapenning på ca 5000kr/mån och sonens pappa får lön på ca 25000kr/mån. Hur blir det då?
Sean Persson |Hej och tack för att du ställer din fråga till lawline!Vårdnadsfrågor behandlas i föräldrabalken. (FB)När det gäller ensam vårdnad som du har så ska den andra föräldern betala underhållsbidrag, detta kan antingen bestämmas genom avtal mellan er två föräldrar eller genom dom från domstol. (Kap. 7 1-2 § FB)Så i detta fall skulle pappan behöva betala underhållsbidrag till dig. Du kan beräkna detta på försäkringskassan hemsida här!Så för att sammanfatta. Det är du som har ensam vårdnad, alltså du som är berättigad till underhåll och du har ingen skyldighet att betala för säng eller liknande hos pappans ställe. Detta bidrag ska då täcka dagisavgiften också.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad kan jag göra som vårdnadshavare om den andra vårdnadshavaren hindrar kontakt mellan mig och min son?

2019-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejMamman har ensam vårdnadJa undrar om hon kan neka min son att ringa till mej har på gått i flera årVi bor 8 mil från varandra enkel resa .Hon till låter inte heller att han åker buss han är 13 år han vill åka buss. Står inget om de i Tingsrätten rätten . Har min son varannan helgPluss en del lov. Föräldrars har inte rätt till sina barnen de är bar som har rätt till sina föräldrar
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag uttrycka att situationen du befinner dig i, är svår att hantera. När föräldrar inte kommer överens om umgänge, eller att någon av föräldrarna inte följer umgängesplanen, påverkas barnet mycket negativt. Det är beklagligt.Bestämmelser i föräldrabalkenNär det gäller umgängesrätt till sitt barn blir bestämmelser i Föräldrabalken (1949:381) (FB) aktuella. Enligt 6 kap 2a § ska barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid avgörande av barnets bästa ska särskilt vikt läggas på barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Enligt 6 kap 5 § 2 st ska det vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna fästas avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om någon av vårdnadshavarna på något sätt hämmar samarbetet vid flertalet tillfällen, kan det röra sig om umgängessabotage. Det innebär att en föräldrar medvetet försöker försvåra eller förhindra umgänget genom att exempelvis resa bort med barnet, baktala barnets förälder eller, som i det här fallet, inte samarbeta vid överlämning.Det verkar som att sonens moder försvårar umgänget mellan dig och dig och din son. Din son har självfallet rätt till att ringa till sin pappa. Han uttrycker en egen vilja att uppehålla kontakten med dig. Bedömning om barnets bästa innebär i sig också rätten till två vårdnadshavare. Att som vårdnadshavare hindra umgänge och kontakt med den andre vårdnadshavare är att inte beakta barnets bästa.Vad kan du göra i denna situation?Just i denna konkreta situation är det svårt att ge råd, men eftersom modern vid upprepade tillfällen hindrat umgänget mellan dig och din son kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten med motivering att umgängesplanen inte följs eller att modern på annat sätt hindrar kontakt mellan dig och din son. Innan dess bör du dock samtala med ett juridiskt ombud. När tingsrätten får in en ansökan om stämning kallar man först till ett möte för att samtala med föräldrarna i frågan. Därefter ger man i uppdrag åt socialtjänsten att utföra en umgängesutredning.Vid en umgängesutredning gör socialtjänsten intervjuer med föräldrarna och andra närstående för att få en klar bild över hur umgängessituationen ser ut.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vem står för rättegångskostnaderna i ett vårdnadsmål?

2019-04-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad om mina 2 pojkar sedan skillsmässan ifrån pappan 2009.Nu vill pappa ha gemensam vårdnad om min äldsta på 15 år då han provbor hos sin pappa då han blivit en smula "tonårig" och det fungerar inte här hemma. Hos pappa har han inte samma regler och krav och han vågar inte bråka där. Nu vill pappan åt underhåll via försäkringskassan trots att jag erbjudit mig att reglera/betala samma summa till honom privat för kostnader. Nu hotar han med Tingsrätt och att det kommer att kosta mig en massa pengar om jag inte skriver på papper för gemensam vårdnad och skickar min son som budbärare och påtryckare för att jag ska skriva på. Jag vill inte släppa in honom i gemensam vårdnad så att han ska kunna ställa till i beslutsfrågor. Nu till frågorna..Om pappan går till Tingsträtten för att söka gemensam vårdnad, kostar detta mig något? Om han blir "godkänd" för gemensam vårdnad? Kostar processen mig något?Och om han inte blir tilldömd gemensam vårdnad, kostar processen mig något? Med vänliga hälsningar
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I familjemål är huvudregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader och inte den andres – oavsett om man vinner eller förlorar målet. Kostnaden för stämningsansökan betalar alltså din ex-make oavsett utgång, om han skulle besluta sig för att lämna in en sådan. Skulle en part däremot utebli att närvara på rättegången eller på annat vis "sabotera" huvudförhandlingen kan rätten döma att denna får ersätta även motpartens rättegångskostnader. Ofta finns ett så kallat rättsskydd i hemförsäkringen, vilket innebär att försäkringsbolaget täcker merparten av de kostnader som en rättegång innebär, t.ex. kostnader för ombud, vittnen eller eventuell experthjälp. Försäkringsbolagen har däremot normalt sett vissa förbehåll för att du som försäkringstagare ska kunna använda dig av rättshjälpen, exempelvis att en viss lång tid passerat mellan skilsmässan och vårdnadstvisten. Självrisken, d.v.s. det belopp du betalar själv, uppgår normalt sett till 20 – 25 % av den totala kostnaden. Mitt råd är att du vänder dig till ditt försäkringsbolag och undersöker vad som gäller i just ditt fall.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

2019-04-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Efter ett interimistiskt beslut, beslutades att jag (mamman) skulle få boende om dottern 3år och pappan har umgänge 2 ggr i månaden från tors till sön! Jag misstänker att pappan hjärntvättar dottern och uppmanar henne att hata mig. Varje gång vid lämning har hon sedan ett par ggr gråtit. Hon lugnar inte ner sig och han spelar då den omsorgsfulla pappan. Även när jag ringer henne när hon är med honom så kan hon helt plötsligt säga: jag tycker inte om dig mamma. Eller: jag är pappas prinsessa inte mammas. Några gånger har hon gråtit under samtalet för att hon inte velat prata. Han har då flinat och sagt: jo prata med mamma, du måste tycka om henne. Han manipulerar henne för att sen när jag pratar med henne försöka framstå som bra. Eftersom jag är boende föräldern går hon även på dagis här. Jag har inte haft några som helt problem vid hämtning och lämning där. Hon springer till mig och kramar mig när jag hämtar henne. Visar stolt sina kompisar sin mamma. Dottern är väldigt social och har inte haft några problem vid inskolningen, vilket han såklart ifrågasatte? Hur kunde det gå så bra, hur kunde hon vara utan dig? Hmm? Jag vet inte hur jag ska förklara detta till huvudförhandlingen. Detta är saker som jag inte kan bevisa! Snälla hjälp mig! Jag känner att dottern har förändrats mycket. Med vänliga hälsningar
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din situation som att du fått ett interimistiskt beslut om att din dotter ska bo hos dig i väntan på huvudförhandling och kommer besvara frågan utifrån det. Din fråga verkar handla om hur dotterns uttalanden och beteende kommer påverka själva huvudförhandlingen. Jag vet inte om det är vårdnaden, boendet eller umgänget frågan handlar om och kommer därför svara på frågan allmänt utifrån gemensamma utgångspunkter för dessa frågor. Frågan är av familjerättslig karaktär och regleras till allra största del i föräldrabalken (FB). Barnets bästa är utgångspunktenFör alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB ). Man ska även ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Även vid interimistiska beslut ska barnets bästa vara avgörande. Eftersom din dotter endast är 3 år gammal kommer antagligen domstolen vid en huvudförhandling inte fästa särskilt mycket vikt vid hennes vilja eftersom hon är såpass ung. Hur bedöms barnets bästa?När man bedömer vad som är barnets bästa tittar man på kontinuitet och om det föreligger umgängessabotage från något håll. Kontinuitetsprincipen innebär att man vill att barnet ska få växa upp i en trygg miljö som den är van vid. Om man exempelvis fått boendet vid ett interimistiskt beslut är detta något som talar för att man kommer få boendet även vid en huvudförhandling eftersom det är bäst för barnet sett till kontinuitetsprincipen.Umgängessabotage är när den ena föräldern på något sätt försvårar umgänget med den andra föräldern. Typexemplet är att ena föräldern åker iväg med barnet eller säger att barnet är sjukt hela tiden och därför inte kan träffa den andra föräldern. Att baktala den andra föräldern till den grad att barnet får en negativ syn på föräldern är också en form av umgängessabotage. Om man håller på med umgängessabotage är det något som talar emot att den föräldern får vårdnaden/boendet osv. Avslutande rådMina råd till dig är att berätta precis det du upplevt, oavsett om du kan bevisa något eller inte. Om du har ytterligare funderingar rekommenderar jag att du vänder dig till vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Fråga om vårdnad

2019-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag undrar om jag kan stämma min sons mamma för att hon hindrar mig från att träffa min son, pga falska anklagelser mm. Vi har gemensam vårdnad. Ärendet är på väg till Tingsrätten.
Hanna Mustafa |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din sons mamma kan inte hindra dig från att träffa din son om ni både har vårdnaden. Enligt 6 kap 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Vidare i 6 kap 2 § andra stycket kan utläsas att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Det är alltså en vårdnadshavares skyldighet att se till att barnet får den trygghet och omsorg som denne har rätt till. Barnet har i det här fallet rätt till gemensam vårdnad, vilket innebär att både du och fadern har lika mycket rätt att vårda över barnet.En vårdnadshavare kan således inte hindra den andre vårdnadshavaren från att träffa barnet då detta skulle innebära en brist i vårdnadsskyldighet som nämnts ovan. Att hindra barnet från att träffa dig innebär att barnets behov av omsorg inte tillgodoses.Hoppas du fick svar på din fråga. Vänligen,

Pappan till min dotter är hotfull- kan han ändå få rätt till umgänge?

2019-03-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga. Min dotters pappa drog när jag var gravid, Hon är nu 7,5, han har alltså struntat i henne i 8 år om man räknar med graviditeten. Plötsligt har han börjat höra av sig, trakasserar och hotar att han ska vända henne mot mig och att han snart kommer att träffa henne så jag är rädd att han plötsligt dyker upp på hennes skola eller liknande. Han skrev bara för drygt 3 veckor sedan att han inte vill ha "med min jävla unge" att göra så jag vet ju att han skiter i henne, han vill bara komma åt mig. Frågan är, om han tar detta till rätten i stället ihopp om umgängesrätt. Och jag strider imot detta. Hur stor är risken att han får umgängesrätt? Om jag kan bevisa sms där han åtskilliga ånger skriver hemska saker, hotar och kallar mig för både det ena och det andra. Vad har han för rättigheter. Finns det chans att jag vinner i detta och att han inte får umgängesrätt?
Ceda Imranova |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om umgänge hittar du i Föräldrabalken (FB).Umgänge Utgångspunkten är alltid barnets bästa (FB 21 kap 1 §). Det ska även understrykas att det är er dotter som har rätt till umgänge med sin pappa snarare än att pappan har rätt till umgänge med dottern. Man utgår alltså inte från vad hans önskemål utan det handlar om vad som är er dotters bästa. Ni som föräldrar har ansvar att barnets behov till umgänge uppfylls i enlighet med FB 6 kap 15 §. Första lösningen behöver inte vara att vända sig till domstol då man även kan vända sig till familjerätten i sin kommun och inleda samarbetssamtal för att komma fram till en lösning. Utifrån det du har berättat lär det inte bli aktuellt. Pappan till din dotter kan väcka talan i domstol (FB 6 kap 15a §). Hur stor är risken att han får umgängesrätt? Som jag skrivit ovan så är barnets bästa i fokus och man ska ta hänsyn till er dotters vilja, FB 6 kap 2a §. Det är väldigt svårt att säga hur domstolen hade resonerat i ditt fall. Det är dock oerhört viktigt att det inte föreligger fara för att barnet råkar illa ut och du beskriver även att du har flera sms där han hotar dig och skriver hemska saker. Detta kan påverka bedömningen och det är bra att du sparar sms:en han har skickat till dig. Hoten du har fått är bevis på att er dotter kan fara illa och det innebär en större chans att du vinner i tvistemålet. Några rådDet är svårt att ge ett rakt svar på din fråga men om du har fler ingående frågor gällande umgänge tycker jag att du ska vända dig till familjerätten i din kommun eller återkomma till oss på Lawline. Jag vill också betona att det inte är acceptabelt att pappan hotar dig och skriver hemska saker. Detta är brottsligt och ska polisanmälas. Nu vet jag inte exakt vad han har skrivit men han kan exempelvis ha gjort sig skyldig till olaga hot enligt BrB 4 kap 5 §.Sammanfattningsvis tar domstolen hänsyn till flera omständigheter såsom barnets bästa, barnet ålder, mognad, vilja och även behov av stabilitet och kontinuitet. Oftast utgår man från att barnet mår bäst av att få träffa båda sina föräldrar men då ska det inte finnas risk för att barnet far illa. Du har bevis på att pappan kan bli hotfull och detta kan påverka domstolens bedömning. Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga! Du får jättegärna återkomma annars.All lycka till dig och din dotter!Vänligen,