Vem står för rättegångskostnaden?

2019-09-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag och min sambo har hamnat i en vårdnadstvist , han har tagit mitt barn i från mig och låter mig inte träffa barnet. Jag har varit kontakt med advokat då min rättskydd inte täcker pga att vi bodde tillsammans tills nå vecka sen så ska vi ansöka om rätts hjälp nu! Jag undrar hur blir om jag förlorar mot min sambo ? Är det jag som ska stå hans kostnader?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Hur vårdnadstvister behandlas i Föräldrabalken (1949:381). Grundregeln är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, vilket då omfattar juridiskt ombud (6 kap. 22 § Föräldrabalken). Har man en hemförsäkring brukar den innefatta rättsskydd upp till en viss nivå, du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad som gäller i ditt fall.SammanfattningHuvudregeln är som beskrivits ovan att vardera part står för sina egna rättegångskostnader i en vårdnadstvist. Skulle du förlora målet mot din sambo behöver du alltså inte betala dennes rättegångskostnader.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Barnen eller nya tjejen?

2019-09-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag och min man har precis skickat in papperen Ang skilsmässa och vi har två små barn ihop. Jag undrar om jag kan ställa ultimatumet barnen eller hans nya tjej, som han träffat direkt vid skilsmässa. Då han inte varit hemma och träffar barnen på en vecka och vi fortfarande har lägenheten tillsammans pch det är tänkt att vi ska bo där ihop tills han hittar något annat.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då din situation gäller umgänge med barn tillämpas föräldrabalken (FB) för att utreda din fråga. Vidare är principen och regeln om "barnets bästa" avgörande i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, enligt 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa, tas barnets ålder och mognad till beaktande.Vidare, angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a och 15 § § FB. Observera här att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. I ditt fall innebär detta att dina barn har rätt till umgänge med sin pappa, eftersom det anses som barnens bästa. Om du skulle ställa det ultimatum som du berättar om i din fråga, kan du anses utgöra umgängessabotage, det vill säga förhindrar era barn från att träffa sin pappa och således förlora vårdnaden om dina barn, enligt 6 kap. 7 § FB. Anledningen till detta beror på att du då kan anses utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen av dina barn, vilket strider mot barnets bästa eftersom dina barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Gällande barnens pappas beteende, kan även han anses utgöra försummelse eller övriga brister i omsorgen för sina barn, vilket kan leda till att rätten bör utreda om eventuell ändring i vårdanden, enligt 6 kap. 7 § FB. På grund av informationen i din fråga och det ovan anförda råder jag dig till att inte ställa barnens pappa inför något ultimatum, då det kan göra så att du förlorar vårdnaden för dina barn. Om situationen du beskriver fortsätter, råder jag dig till att kontakta några av våra jurister här på Lawline, för att få mer juridisk hjälp och som eventuellt kan hjälpa dig att utreda frågan om ändrad vårdad till ensam för dina barn. Dock är det alltid rätten som beslutar och utreder frågan om vårdnad, boende och umgänge för barn, då det är deras skyldighet enligt 6 kap. 5 och 19 § § FB. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vem står för kostnaderna i en vårdnadstvist?

2019-08-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Min före detta sambo har i en vårdnadstvist lämnat in en stämningsansökan till Tingsrätten.Om vi misslyckas med ett ett "icke frivilligt" samarbetssamtal utan tvistemålet går vidare till domstol, har jag då rätt till en kostnadsfritt ombud som för min talan eller kommer jag alltid behöva betala för ett ombud?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringen kring vårdnadstvister finner vi i Föräldrabalken (1949:381). I vårdnadstvister är grundregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, vilket då omfattar juridiskt ombud (6 kap. 22 § Föräldrabalken). Har man en hemförsäkring brukar den innefatta rättsskydd upp till en viss nivå, du bör kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad som gäller i ditt fall.Dock kan motparten bli skyldig att ersätta hela eller delar av den andre partens rättegångskostnader om motparten givit upphov till onödig rättegång (18 kap. 3 § Rättegångsbalken (1942:740)). Motparten kan även behöva stå för kostnaderna för den andre parten ifall motparten fördröjt rättsprocessen eller dylikt och därav givit upphov till merkostnad för den andre parten (18 kap. 6 § Rättegångsbalken).SammanfattningHuvudregeln i vårdnadstvister är alltså att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, men ibland kan detta ändras som beskrivits ovan.Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Familjetvist - Barn

2019-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min förra detta sambo, bedrog mig och flyttade ifrån mig och barnen den 10 februari. Hörde knappt av dig till barnen och reste till Thailan i tre veckor. Jag och barnen har i alla år levt efter hanns styre. Tippat på tå för att undvika att han blir arg. Idag hotar han att tvinga barnen bo med honom och kvinnan jan lämnade oss för. Barnen är rädda och har ständigt ont i magen och känner stress och oro. Gör ont att se barnen så ledsna och förstörda. Dom har hört hanns hot och ultimatum.Dom vill inte vara med pappa alls.Har han rätten att tvinga barnen mot deras vilja? Vad kan jag göra? Behöver vi fortsätta leva i rädsla.Så otroligt tacksam för svar
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Dessa situationer är aldrig roliga eller lätta att hantera, beklagar. Familjetvister är generellt väldigt känsliga områden, det är så mycket känslor iblandat. Framförallt är det känsligt eftersom det rör ens barn. Grundtanken i svensk rätt är att vårdnaden om barnen ska vara gemensam. Så när föräldrar skiljer på sig så är tanken att vårdnaden ska fortsätta att vara gemensam. Det som även ska beaktas är barnets bästa, det ska alltid vara huvudfokus. Därför är det viktigt att samarbeta i så stor utsträckning man kan för att kunna uppnå det som är bäst för barnet. Självklart är det viktigt att barnen är både hos mamma och pappa. Om det är så att man absolut inte kan komma överens längre är det domstol som beslutar om vårdnad. Det du ska göra om du känner att du behöver hjälp kring denna situation ska du gå till socialtjänsten, alternativt om du och din före detta kan sätta er ner och diskutera så att allt blir bäst för barnen. Barnens bästa ska alltid vara i största fokus. Socialtjänstens uppdrag är att lösa konflikter och försöka få samförstånd mellan föräldrar så att man inte behöver gå till domstol. Men om det är så att parterna inte kan komma överens kommer det att gå vidare till domstol. SammanfattningJag förstår att denna situation är jobbig för alla inblandade och ni ska absolut inte behöva känna rädsla. Barnen ska kunna må bra utan att vara rädda för att träffa pappa. Det är även viktigt att barnen inte hör när ni bråkar, det måste ni som föräldrar ta ansvar för, så att de för exempelvis inte hör ultimatum. Barn ska vara med bägge föräldrar tills en domstol konstaterar någonting annat. Om du vill ha mer hjälp skulle jag absolut kontakta en jurist. Det är alltid skönt att kunna ha någon att prata med, det är trots allt väldigt viktiga frågor. Ditt första steg är att gå till socialen för att få hjälp. Om du känner att du inte får den hjälp du behöver eller att du vill ha extra hjälp, inte bara lita på socialen ska du kontakta en jurist. Vi har duktiga jurister här på Lawline som kan hjälpa dig. Viktigt är även att kunna prata med någon, exempelvis din mamma, pappa eller en god vän. Alla behöver vi prata av oss. Jag hoppas allt löser sig och om du vill ha mer hjälp så är det bara att kontakta mig eller någon av mina kollegor här på Lawline! - Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. - Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Vem får vårdnaden om förälder med ensam vårdnad avlider?

2019-09-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller. Vid separationen hade jag vårdnaden om våra 2 döttrar och maken hade vårdnaden om våra 2 söner. Jag har haft varannan vecka umgänge. Barnen är vuxna utom den yngsta sonen som är 17 år. Pappan dog nu ( han var omgift men dom hade inga barn gemensamt) , hur blir det med vårdnaden om sonen? Jag varken röker, dricker, tar droger och har heller aldrig slagit mina barn, har aldrig varit dömd för något heller, haft en parkeringsbot. Så jag är inte dömd kriminell. Får jag vårdnaden nu? Hur och vad gör man. M v h /
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När det gäller frågor om barns vårdnad, boende och umgänge är det alltid barnets bästa som är avgörande. Det rör sig om en bedömning av domstolen, varför det är svårt att ge ett rakt svar på om du kommer att tilldelas vårdnaden eller inte. I svaret nedan presenteras de bestämmelser i föräldrabalken (FB) som blir tillämpliga i ditt fall. Domstolen bestämmer vem som blir vårdnadshavare för din sonHuvudregeln då en förälder med ensam vårdnad avlider är att rätten anförtror vårdnaden till den efterlevande föräldern om den föräldern bedöms vara lämplig som vårdnadshavare. Undantagsvis ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses istället om det skulle vara lämpligare. Det kan exempelvis vara en släkting, styvförälder eller annan vuxen som barnet har en god och nära relation till (FB 6 kap. 9 § andra stycket). Barnets bästaRättens beslut föregås alltid av en bedömning av den/de tilltänkta vårdnadshavarna och vilken lösning som får anses vara bäst för barnet (FB 6 kap. 2a §). Rätten ska förordna en person som är väl lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Särskilt viktigt är barnets säkerhet, och att barnet inte riskerar att utsättas för övergrepp eller på andra sätt fara illa. Man fäster även vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med sin förälder, och vilken relation barnet har till denne. Barnets levnadssituation och individuella behov ger underlag för rättens bedömning liksom barnets egen inställning i frågan, vilket är beroende av barnets mognad och ålder. Eftersom din son är 17 år gammal och närmar sig myndighetsåldern kommer rätten sannolikt att ta del av hans önskemål, och får ha starka skäl till att förordna en person som vårdnadshavare mot din sons vilja. Den efterlevande föräldern kan ansöka om att få vårdnadsfrågan prövad av domstolenDu som är dins sons förälder kan ansöka om att få vårdnaden. Socialtjänsten är också behörig att göra en anmälan om att vårdnad ska förordnas (FB 6 kap. 9 § andra stycket). En sådan ansökan gör du genom att kontakta tingsrätten där din son har sin hemvist (FB 6 kap. 17 § första stycket). Detta gör du i en skriftlig handling där du att anger att du yrkar på att få vårdnad om sonen, omständigheter till stöd för detta och eventuell bevisning, förenat med dina kontaktuppgifter (Se Lag om domstolsärenden 4 § - 6 §). Sammanfattning och bedömningDet är inte möjligt att ge ett säkert besked på hur domstolen kommer att förordna om vårdnaden eftersom en individuell bedömning måste göras där hänsyn tas till din sons situation.Din lämplighet som vårdnadshavare kommer att uppskattas av rätten, tillsammans med en bedömning av vad som är barnets bästa. Din sons åsikt kommer sannolikt att vara viktig i bedömningen. Vanligtvis, och i första hand, ska vårdnaden tilldelas barnets efterlevande förälder, varför jag bedömer dina chanser som goda. Jag hoppas att detta svar kan vara till hjälp för dig. Om du tror att du behöver mer ingående hjälp eller har frågor av personlig karaktär kan du kontakta vår telefonrådgivning på telefonnummer 08- 533 300 04, vardagar mellan kl. 10-16. Det är gratis vid första kontakten.För hjälp med att upprätta en handling till tingsrätten eller annan mer kvalificerad juridisk hjälp kan jag rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Lycka till!

Vad kan man göra om en förälder nekar den andra föräldern kontakt med barnet?

2019-08-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Vi har en 23-årig son som fått barn med en kvinna som är betydligt äldre. Han flyttade till hennes småstad från Stockholm i tron att de skulle leva som familj. Barnet föddes och han blev bryskt avvisad. Sedan dess (1 år) isolerar sig modern med barnet och släpper inte in varken pappan eller släkt på hans sida. Hon fick vår son att skriva över vårdnaden på henne när barnet föddes. Vi misstänker att han inte riktigt förstod vad det innebar förutom att barnet skulle bo hos henne. Han håller fast vid att bo i närheten, hans släkt och vänner bor i annan stad och det ser ut som att hon konsekvent håller honom borta från barnet. Vad har han för rättigheter och vad har barnet för rätt till sin familj och släkt på pappans sida?
Lovisa Sjöstedt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnets bästa och barnets rätt till båda föräldrarna När man beslutar om vårdnad, boende och umgänge för ett barn ska barnets bästa alltid vara avgörande (6 kap. 2 a § första stycket FB). För att bedöma vad som faktiskt är barnets bästa i praktiken så spelar barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna en viktig roll (6 kap. 2 a § andra stycket FB). Att barnets mamma hindrar umgänget mellan din son och hans barn är en sådan sak som då inte är barnets bästa.Barn har även en lagstadgad rätt till umgänge med båda föräldrarna (6 kap. 15 § första stycket FB). Barnets föräldrar har i och med den rättigheten ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Det verkar som att din son försöker fullgöra det ansvaret medan barnets mamma inte gör det. Umgängessabotaget talar även för att mamman skulle vara mindre lämplig än din son i frågor som rör vårdnad och boende. Trots det finns det dock praxis där en mamma fick fortsatt enskild vårdnad om sitt barn som hon nekat pappan all kontakt med i princip hela barnets liv, fram tills vårdnadstvisten, där barnet var 3,5 år (NJA 1998 s. 675). Att domstolen trots det gav henne fortsatt enskild vårdnad berodde på att man inte ville rubba barnets vardag i onödan med att riva upp hela barnets liv för att flytta barnet till en förälder som barnet aldrig träffat. Med tanke på att din sons barn bara är 1 år så väger det resonemanget kanske inte lika tungt som det gjorde i det här rättsfallet. Oavsett bör din son fortsätta försöka få till en förändring innan det går en längre tid.Vad kan man göra? Det din son kan göra nu är att försöka få igenom ett beslut i fråga om vårdnad, boende och/eller umgänge för barnet. Det kan han göra antingen genom att antingen avtala om det direkt med barnets mamma eller låta domstolen ta ett beslut i frågan. Jag kommer att redogöra lite närmare för alternativen nedan. Det verkar som att din son redan har försökt att samtala med barnets mamma utan resultat. Om han inte vill fortsätta försöka samtala är alternativet till det då att starta en rättslig process. För att göra det börjar man med att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Jag rekommenderar din son att ta kontakt med en familjejurist i sådant fall för vidare hjälp. I tingsrätten går det även att få hjälp med förlikningssamtal, samarbetssamtal och medlare. Jag vill även påpeka att det går att både avtala om och driva en rättslig process i fråga om vårdnad, boende och umgänge hur många gånger som helst. Att din son har godtagit enskild vårdnad är alltså ingenting som inte går att ändra på. Vårdnad Din son och barnets mamma kan själva avtala om vårdnaden. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Din son kan också ansöka om ändring hos rätten i frågan (6 kap. 5 § första stycket FB). Boende Din son och barnets mamma kan också själva avtala om barnets boende. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § andra stycket FB). Rätten kan även ta ett beslut i den frågan (6 kap. 14 a § första stycket FB). Umgänge Om din son vill få en fastställd umgängesrätt med barnet går det även att avtala om det direkt med barnets mamma. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden (6 kap. 15 a § tredje stycket FB). Även rätten kan ta ett beslut i den frågan (6 kap. 15 a § första stycket FB). Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till! Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har några fler funderingar.Vänligen,

Kan jag få ensam vårdnad fast den andra föräldern inte går med på det?

2019-08-26 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mina barn 10 och 12 år. trivs inte med deras mammas nya sambo. Dom får inte träffa kompisar som dom vill. Inta ta hem kompisar eller åka till kompisar fast det är fullt möjligt.Personen har börjat att styra över vad dom får och inte får göra på fritiden också.Begränsar spel och tv tid är en sak men att göra det till en sådant utsträckning att barnen inte gör något än att sitta på sina rum alternativt i smyg tittar på sina mobiler.Baren har i över 6 månader sagt att person har förändrat deras liv och att deras egen mamma också till stor del förändras på grund av sambon. Barnen har sagt åtskilliga gånger sagt att deras egen mamma inte bryr sig om dom eller hjälper dom när det kommer till deras skolgång.Dom har varit tydliga med att dom är intresserade av att flytta till mig men då den ena är 10 så är dom/vi rädda att dom kommer splittras. Vilket skulle göra den som är 10 mer utsatt då den är ensam hos mamman vart annan vecka.Jag har försökt förklara för deras mamma att barnen känner såhär men möts då bara av att barnen överdriver, Jag ska skötta mitt eget m.m.Så frågan är kan jag få ensam vårdnad av barnen fast dom är 10 och 12 även om inte mamman går med på det?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån informationen i din fråga tolkar jag det som att du och barnens mamma har gemensam vårdnad för era barn och att era barn idag bor hos både dig och sin mamma. Vidare tolkar jag din fråga som att du och barnens mamma inte kan komma överens samt att barnen inte mår bra av förhållandena hos sin mamma och således önskar du ensam vårdnad för era barn. Mitt svar kommer därför att besvaras efter detta. Då din situation gäller umgänge med barn tillämpas föräldrabalken (FB) för att utreda din fråga. Vidare är principen och regeln om "barnets bästa" avgörande i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, enligt 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen om vad som anses vara barnets bästa, tas barnets ålder och mognad till beaktande.Vidare, angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar, enligt 6 kap. 2a § FB. Observera här att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet. Om boende och umgängeDet är rätten som beslutar om vårdnad och boende i de fall föräldrarna inte kan komma överens om detta, enligt 6 kap. 5 § FB. Lagen säger också att ni alternativt kan avtala om era barns boende, genom att det sker skriftligen och med socialtjänstens godkännande. Vid denna bedömning utgår lagstiftaren från att det är barnen som har rätt att umgås med föräldern, inte att det är föräldern som har rätt att umgås med barnet. Vid bedömningen om era barns boende, vårdnad och umgänge ska alltid barnets bästa vara avgörande för den bedömningen. Detta medför att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, kommer att beaktas vid bedömningen för barnets bästa och därmed dennes vårdnad, enligt 6 kap. 2 a § FB. Om domstolen skulle finna dig som ensam vårdnadshavare för dina barn, utifrån barnets bästa, har dina barn fortfarande rätt till umgänge med dess mamma. När får ett barn själv bestämma över umgänge och boende?Idag finns det ingen lagstadgad ålder för när ett barn själv får bestämma om sitt umgänge eller boende. Några få praxis (avgöranden från högsta domstolen) har dock grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma själv när hen har fyllt 12 år. Men observera att detta inte är en utskriven rättighet, utan endast något som kan användas som en utgångspunkt och att denna utgångspunkt tillämpas olika från varje enskilt fall, beroende på vad som blir bäst för barnet i den enskilda situationen, utifrån fallets enskilda omständigheter. Därmed som ovan redogjort, ska alla beslut fattas med utgångspunkt i principen om barnets bästa, enligt 6 kap 2 a § första stycket FB. Principen om barnets bästa beaktas med hänsyn till barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad, enligt 6 kap. 2 § tredje stycket FB. Detta innebär att större hänsyn tas till vad barnet själv vill, ju äldre och mognare barnet är.Sammanfattande svar- Det är rätten som beslutar i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge.- I frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande.- Om barnet är 12 år eller äldre ska barnets vilja vara avgörande för dennes vårdnad, boende och umgänge. Om ditt barn då är 12 år eller äldre och vill bo mer hos dig eller sin mamma är det så och den andra förälderns får acceptera.- Det är barn som har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet. Detta innebär enligt avgöranden från högsta domstolen att det är barn som har rättigheter till sina föräldrar och inte föräldrarna som har rättigheter till sina barn.Tips och råd om vad just du kan göraAtt begära om ensam vårdnad är ett stort steg och kan bli en stor omställning för barnen. Ett bra första steg i ert fall kan vara att ta kontakt med socialtjänsten, så att du och barnens mamma kan träffas under samarbetssamtal för att diskutera er situation med hjälp. Med hjälp av socialtjänsten kan ni genom dessa samarbetssamtal samtala och eventuella avtala om hur vårdnaden och umgänget med era barn ska se ut framöver. Under dessa samtal råder jag dig till att berätta om dagens situation, vart står ni idag och vad vill ni åstadkomma med era samtal. Lyssna även på dina barns mammas situation, hur hon känner och vad som ligger till grund för barnens uppfattning om sin mamma. Samarbetsavtal kan vara en bra väg att gå, om ni inte själva kan diskutera och samtala om era barns vårdnad och umgänge på egen hand. För att få kontakt med familjerätten och socialtjänsten kan du ringa till din kommuns växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.Om ni inte skulle kunna enas i samarbetssamtal, eller att mamman inte vill delta, rekommenderar jag dig att du kontaktar en jurist, som kan hjälpa dig att utforma ett förslag till avtal om vårdnad och umgänge för era barn. Ett sådant avtal börjar gälla när både du och mammans till barnen undertecknat det. Juristen kan även hjälpa dig att företräda dig för det fall att ni inte kommer överens och du blir tvungen att gå till domstol för att få det avgjort. Om du är intresserad av att träffa en jurist rekommenderar jag dig till att vända dig till Lawlines Juristbyrå, där du kan bli tilldelad en jurist anpassad efter just ditt ändamål. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till med ditt ärende. Tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen om du önskar mer hjälp!Med vänliga hälsningar,

Hur går man till väga för att begära ensam vårdnad?

2019-07-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag och min exmake har gemensam vårdnad av vår 2-åriga dotter. Men han vill inte att hon ska bo hos honom varannan vecka och vill bara passa henne hemma hos mig (vilket innebär att jag måste bo någon annan stans en gång i veckan) då han bor i kollektiv och säger att han inte kan ha henne hos sig då rummet han hyr är litet. Jag har allt ansvar över vår dotter emotionellt och ekonomiskt och har haft det sen dag ett. Vad kan jag göra? Denna situation är inte hållbar längre. Kan jag kräva att hon bor hos honom med alternativt begära ensam vårdnad?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar det finns det antingen en dom eller ett avtal om att du och din exmake ska ha gemensam vårdnad om er dotter. Av din fråga har jag svårt att utröna om det i domen/avtalet är bestämt att dottern ska bo varannan vecka hos respektive förälder eller om detta upplägg är det som du önskar fanns. Mot denna bakgrund kommer jag svara allmänt på hur du kan gå tillväga för att få till det upplägg kring vårdnaden som du vill ha. Ansöka om ändring av vårdnaden i domstolRegler om vårdnad, umgänge och boende finns i 6 kapitlet i föräldrabalken (FB). Som grundläggande utgångspunkt gäller att vid alla beslut som rör barnets vårdnad, umgänge och boende så ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna betonas särskilt, 6 kap. 2 a § FB. Det är inte föräldrarnas vilja att ha en viss typ av vårdnad eller umgänge som är avgörande, utan vad som är bäst för barnet i den enskilda situationen.Det är fullt möjligt för dig att vid domstol ansöka om ensam vårdnad, 6 kap. 5 § FB. Detta gäller även om det redan skulle finnas en dom om gemensam vårdnad. Det finns nämligen inga begränsningar för hur många gånger man kan ansöka om att vårdnaden, umgänget eller boendet ska förändras. Är du inte nöjd med hur vårdnadssitautinen ser ut just nu, kan du alltså ansöka om ensam vårdnad. Skulle din exmake i samtidigt ansöka om ensam vårdnad för sin del är det dock inte möjligt för domstolen att besluta om gemensam vårdnad på nytt, 6 kap. 5 § FB.Även om du skulle få ensam vårdnad om barnet gäller dock som utgångspunkt att barnet har rätt till umgänge även med den andra föräldern, 6 kap. 15 § FB. I din situation är detta kanske det bästa alternativet, att du har ensam vårdnad då du verkar ta det största ansvaret för barnet, men att barnet även får tillfälle att umgås med sin pappa. Försök få till ett samarbetssamtal innan du vänder dig till domstolEtt tips i din situation är att kanske i första hand vända dig till familjerättsenheten i din hemkommun. De kan bistå med hjälp att medla mellan dig och din exmake angående frågan kring vårdnad, boende och umgänge genom så kallade samarbetssamtal. Samtal kan kanske vara en bättre ände att börja i än att direkt ansöka om ensam vårdnad, eftersom du verkar vara öppen för alternativet att din dotter även ska kunna bo hos hennes pappa. Det kan även vara smidigare och gå fortare än att direkt ansöka om ensam vårdnad i domstol. Detta handlingsalternativ kräver dock att din exmake är villig att medverka vid samarbetssamtalet. Är han inte villig att medverka vid samtal får du istället gå vägen via domstol.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar