Kan han få ensam vårdnad när jag har ensam vårdnad?

2019-01-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Har idag ensamvårdnad ( barnet 11år) Nu vill pappan ha enskildvårdnad" hans tur" tycker han. Jag fick efter en lång vårdnadstvist enskild vårdnad pga att är olämplig Kan han få enskildvårdnad?
Binh Tran |Hejsan! Om du har fått ensam vårdnad av rätten är det högst osannolikt att han kan få ensam vårdnad. Han kan i princip aldrig på ensam vårdnad av barnet om du inte behandlar barnet på så vis att det anses opassande. Exempelvis kan en förälder förlora vårdnaden om denne misshandlar sitt barn, är missbrukare eller inte kan ta hand om barnets nödvändigheter, så som att göra mat, köpa kläder, och dylikt. Med andra ord kan han inte få ensam vårdnad för han menar att det är "hans tur". Han kan emellertid väcka talan om delad vårdnad, föräldrabalken 6kap 5§. Emellertid, om socialstyrelsen eller rätten har anförtrot ensam vårdnad till dig tidigare kommer han inte få delad vårdnad även om han vill. Med vänliga hälsningar.

Måste vårdnadshavare informera varandra om barnens läkartider?

2019-01-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Min fd fru och jag har varit separerade i 5 år. Vi har 2 barn 9&10 och gemensam vårdnad. Barnen är boende hos mamman förutom vissa helger och lov. Vi har dock daglig kontakt via videosamtalKommunikation emellan oss föräldrar har varit ganska dålig från start. Jag ställer frågor via sms men får sällan svar. Att försöka ringa och prata är omöjligt då hon inte svararVid hämtning/lämning så hälsar hon inte 50% av gångerna. Vår yngsta behöver nu komma i kontakt med BUP och jag har hela tiden sagt att jag vill följa med på första mötet. Nu i söndags så fick jag veta av mamman att mötet skulle bli dagen efter. Det är svårt att hinna fixa ledigt från arbete när man får veta med så kort varsel vilket jag sade till henne. "Du ska börja intressera dig mer för barnen" fick jag till svar. Jag har väldigt bra koll på barnen tack vare via våra videosamtal och vet nog mer om vad som händer i deras liv än deras mor. Jag blev i alla fall väldigt ledsen över detta och jag fick ett sms senare från min äldsta som sade att jag inte skulle bry mig om vad mamma sadeJag hade möjlighet att avboka BUP-mötet men kände att det är viktigt att vår yngsta fick gå så snart som möjligt och tillät därför mötet. Jag blev senare informerad via samtal. Mamman tycker att barnen själva ska informera mig om tex läkartider men jag anser att de är för unga. Vad gäller? Måste hon inte informera mig om bokade BUP-besök? Får man prata nedlåtande om den andra föräldern? Det har hänt flera gånger, inget "farligt" dock
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du nämner i frågan har ni gemensam vårdnad, och det kommer ha stor betydelse i bedömningen av din situation. Jag kommer därför gå igenom vad lagen anser om gemensam vårdnad, hur den ska skötas, samarbete vårdnadshavare emellan och sedan ge råd i vad du kan göra.Gemensam vårdnadVid gemensam vårdnad har ni som vårdnadshavare rätt och skyldighet att gemensamt bestämma i era barns personliga angelägenheter och ska i takt med barnens stigande ålder och mognad ta hänsyn till barnens vilja och önskemål(6 kap. 11 § + 13 § Föräldrabalken). Detta innebär som utgångspunkt att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt, med undantag från mindre beslut av vardagskaraktär. Det innebär nödvändigtvis inte att man måste vara trevliga / hälsa o.s.v. Lagen säger inget om hur bemötande mellan föräldrarna ska vara, däremot bryr sig lagen om samarbetsmöjligheten och om man försöker påverka barnen men det tar jag upp nedan. Läkarbesök är sådant som absolut båda föräldrarna har rätt att veta om och i mån det är möjligt delta i. I min mening gjorde du rätt i att låta besöket på BUP ske utan dig, då det visar att du sätter barnet i första rum. Men du har en rätt att delta om du kan och läkaren tycker det är okej att föräldrar medverkar, och du ska bli informerad. Det är en skyldighet som åligger vårdnadshavarna – att informera varandra om allt som rör barnen. Det är alltså inte en uppgift hon kan delegera ner på barnen utan något ni ska meddela varandra om.SamarbetssvårigheterAtt hon inte vill svara på dina meddelanden, informera dig om dina barns hälsa och liknande kan tyda på att hon har svårt att samarbeta med dig. Det är väldigt viktigt att man samarbetar med varandra vid gemensam vårdnad, för barnens skull. Att ert barn smsat dig och bett om ursäkt för sin mammas beteende är ett tydligt tecken på hur konflikterna påverkar barnet. Om två vårdnadshavare inte kan komma överens till den grad att det går ut över vårdnaden och barnen så finns det möjlighet att få hjälp via familjerätten i er kommun. De medlar er emellan och kan hjälpa er skriva avtal på hur vårdnaden ska gå till. Dessa avtal är detaljrika och bindande för båda parter. På så vis kan ingen delegera ner sina skyldigheter på barnen eller avvika från vad man gemensamt bestämt. Görs detta ändå är det ett incitament på att en vårdnadstvist i domstol kan vara enda alternativen och den föräldern som visat samarbetsvilja har en fördel.Som nämnt kan man inte tvinga en förälder att bete sig trevligt, men om den ena föräldern uttrycker sig negativt om den andre inför barnen kan även detta tala för att personen är en olämplig förälder. Det är viktigt att, oavsett vad man själv känner, inte påverka barnen och försöka influera dem att hålla med. Det kan skapa en distans mellan barnet och den andre föräldern, vilket inte är i barnets bästa intresse. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i besluten man tar och hur vårdnaden sköts och vid en vårdnadstvist ser domstolen till vem av vårdnadshavarna som tillgodosett barnens bästa. I din situationAv din fråga tolkar jag att ditt ex har svårt att samarbeta. Jag råder att ni bokar ett möte hos familjerätten och kan reda ut hur ni vill att vårdnaden ska skötas då det verkar påverka era barn. Läkarbesök och frågor om barnens vård ska förmedlas till den andra vårdnadshavaren, det finns inga tvivel om detta. Försök tala med ditt ex och förklara era skyldigheter som vårdnadshavare, men om du tror att hon inte kommer samarbeta och se till barnens bästa (att ha en bra relation till båda sina föräldrar) så kan samarbetssamtal hos familjerätten vara en bra väg att gå. Om dessa inte fungerar, om hon inte vill delta, så är nästa steg en vårdnadstvist i domstol. Vårdnadstvister är jobbiga för barnen så jag rekommenderar att försöka lösa det själva, alternativt med objektiv hjälp från familjerätten.Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan en föräldrar ta med sig ett barn utan ena förälderns samtycke?

2019-01-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag och mitt ex genomgår en separation och vi har två gemensamma barn på 2år, respektive snart 6mån. Barnen bor hos mig (fadern bor lite här och där just nu, på eget bevåg) och de kommer att stå skrivna hos mig när vi flyttat isär. Barnen har alltid varit med mig då jag varit den som tagit föräldraledighet.Fadern jobbar borta i veckor och vi har kommit överens om att han kan träffa barnen på helger (fredag-söndag) här hemma om inget annat gemensamt bestämts. Fadern planerar dock hellre in att festa med vänner och massa annat än att komma och träffa barnen, dyker inte upp ibland fast än det är planerat att han ska komma och tycker att han kan komma och gå som han vill. Han vill även börja ta med sig vår son varannan helg och känner inte alls att jag har något att säga till om vart han tar med sonen eller till vem. Inte vilka dagar eller tider heller. Att tillägga har sonen endast sovit borta från mig en natt i sitt liv.Dottern på ca 6mån lägger han inget större intresse i, men säger ofta att när hon väl slutar amma, så ska han minsann ta med henne med. Han planerar även att flytta till annan ort, ca 1-1,5h bort och sälja vår gemensamma bil, som vi bestämt skulle stå skriven på honom. Fråga: Kan han ta med sig vårt/våra barn vart och till vem han vill utan samtycke? Kan han flytta vart han vill och kräva att ta med sig sonen och senare dottern dit? även om jag inte har möjlighet eller ekonomi att ta mig dit för hämtning eller lämning eller om nått skulle hända?
Binh Tran |Hejsan! Kan han ta med erat barn vart han vill utan samtycke?Jag utgår från att ni är gifta och det pågår just nu en skilsmässa och att ni båda har gemensam vårdnad över barnen. Ni både har en skyldighet att bestämma och vaka över era barns liv och utveckling, föräldrabalken 6kap 11 och 13 §§. Det betyder att ni måste samarbeta kring vad som gäller för era barn och hur ni ska fördela ansvaret. Det är endast i situationer när vårdnadshavare inte kan samarbeta som rättsliga åtgärder bör tas. Med det sagt så kan han inte ta barnen vart han vill utan ditt samtycke utan det krävs två vårdnadshavares samarbete för att barnen ska få en betryggande barndom. Med det sagt kan borttagande av ditt barn anses som egenmäktighet med barn enligt brottsbalken 7kap 4§. Om ni inte har varit gifta så är vårdnaden endast hos dig, föräldrabalk 6kap 3§. Han har därför inte någon makt över att ta eller flytta dina barn utan ditt uttryckliga samtycke. Han har dock rätt till besök och umgänge om du samtycker, föräldrabalk 6kap 15§. Kan han flytta och ta med barnet? Det kan han inte utan ditt samtycke, detta kan räknas, som ovan sagt, som egenmäktighet med barn enligt brottsbalk 7kap 4§. Om du inte vill att detta ska hända rekommenderar jag att du hör av dig till socialtjänsten i din kommun. De kommer att försöka få till stånd en dialog mellan er och en överenskommelse om hur ansvaret ska fördelas. Om du inte vill detta kan du ta till rättsliga åtgärder direkt genom att be om ensam vårdnad av era två barn, föräldrabalken 6kap 5§. Det finns inga risker för dig kring detta eftersom det verkar som att du är lämpligast vårdnadshavare eftersom barnen redan bor hos dig och att du tar hand om dem på det vis deras fader inte verkar kunna eller vilja. Du kan därför inte förlora vårdnaden även om du vill ha ensam vårdnad. Alternativt kan du be domstolen att anförtro boende hos dig, på så vis har du rättsligt stöd för att dina barn ska bo hos dig (emellertid är vårdnaden fortfarande tillsammans), föräldrabalken 6kap 14a§. Bilen Även om bilen är skriven på han får han inte sälja eran bil och använda pengarna. Om ni är under skilsmässa har han en redovisningsskyldighet, äktenskapsbalk 9kap 3§. Annars blir han ersättningsskyldig för de pengar som du hade rätt till vid försäljning av bilen. Samma gäller för separation vid samboförhållande, sambolagen 11§. Slutliga kommenterar Jag förstår att ekonomin inte är bra nog för att direkt anlita en jurist för rådgivning. Därför rekommenderar jag verkligen dig att ringa eller besöka (inte mejla eller skriva) till din socialtjänst i kommunen. De har juristrådgivning och resurser nog för att hjälpa dig att säkra att dina barn är säkra med dig. Med vänliga hälsningar.

Delad vårdnad där ena parten förhindrar träff med barnet

2018-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om man har delad vårdnad, kan den ena partnen förhindra den andra vårdnadshavaren att träffa och låta barnet bo hos sig utan att något beslut har fattats hos myndighet?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Delad vårdnad innebär att båda föräldrarna ska tillsammans ansvara för och besluta i viktiga frågor rörande barnet. Den ena föräldern kan då inte förhindra att den andra föräldern träffar sitt barn. Barnet har rätt till att träffa båda sina föräldrar, oavsett om vårdanden är delad eller enskild. Föräldrarna till barnet i fråga, är skyldiga att se till att barnet regelbundet får träffa och umgås med båda sina föräldrar. Föräldrarna är också skyldiga till att komma överens om bestämda tider för umgänget och för bland annat barnets boende/boenden.Är det så att den ena föräldern blir hindrad till att umgås med sitt barn så bör föräldern först vända sig till kommunens familjerätt för att få till stånd en utredning. Svaret på din fråga är alltså nej, den ena parten får inte förhindra den andra vårdnadshavaren att träffa sitt barn, utan något särskilt beslut om detta.Vänligen,

Vem står för kostnaden för umgängesresor?

2019-01-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Är så att jag har ensam vårdnad om sonen 7år. Det är mellan 1.5-2 timmar mellan mig och sonens pappa. Han har inte riktigt funnits där för honom när han var mindre. Men nu vill han ha varannan helg. Är det min skyldighet att stå för halva kostnaderna för bensin eller tåg biljett för att de ska umgås? Eller det är pappans? För min ekonomi är inte den bästa för tillfället. Så vad är det som är rätt eller fel där?Han vill att vi ska träffa en advokat eller något för att skriva ett kontrakt på att han ska ha sonen varannan helg.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör vems ansvar det är att bekosta barnets umgängesresor. Du anger att du har ensam vårdnad och att barnet bor hos dig. I lagens mening betecknas du då som boendeförälder. UmgängesresorEnligt föräldrarbalken är utgångspunkter att boendeföräldern ska ta del i kostnaderna för de resor som krävs för att tillgodose barnets behov av umgänge med den andre föräldern. Barnet har nämligen en lagstadgad rättighet att ha en så god relation som möjligt med båda sina föräldrar. Det är därför väldigt positivt att pappan nu vill hjälpa till att tillgodose detta behovet. Även om boföräldern ska bekosta en del av dessa resorna säger lagen att det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Du säger i frågan att du har dålig ekonomi och om det är så att du har betydligt sämre ekonomi än pappan så är det inte rimligt att du ska betala hälften. Ni får alltså se vad ni båda har för ekonomi, kanske är det orimligt att kräva hälften av kostnaderna av dig om han tjänar mer och då är 25% kanske mer lämpligt. Det finns som sagt inga fasta tabeller, umgängesföräldern (pappan i detta fall) har det huvudsakliga ansvaret för kostnaderna och du ska bidra till dessa resorna till den mån som är rimligt med hänsyn till er bådas ekonomiska situation (6 kap. 15 b § Föräldrabalken) Beräkningen av ansvaret för resekostnaderna är på samma sätt man beräknar underhållsskyldigheten. Kort kan man säga att vardera förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras ett förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn m.m. Det belopp som återstår utgör vardera förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom/henne. Observera att boendeförälderns resekostnadsbidrag inte får inkräkta på det belopp som förbehållits boendeföräldern.Ska ni kontakta advokat? Ni behöver inte en advokat för att veta vem som ska stå för resekostnaderna. Det säger lagen tydligt; umgängesföräldern har största ansvaret och boendeföräldern ska hjälpa till i dessa kostnader om det är rimligt sett till båda föräldrarnas ekonomiska situation (om du har mer pengar än umgängesföräldern bör du hjälpa till). Den krångliga frågan är hur mycket den ena eller den andra parten ska betala. Däremot kan ni nog spara er de kostnader en advokat tar. Det finns nämligen "familjerätten" i varje kommun och varje kommun måste erbjuda samarbetssamtal där. På dessa samtal kan ni diskutera alla frågor som rör ert barn tillsammans med en objektiv part och få råd i vem som bör betala vad. Dessa samarbetssamtal (som är till för att föräldrar ska enas om angelägenheter som rör deras barn) är kostnadsfria. Ni kan även få hjälp att skriva bindande avtal på vad som gäller, exempelvis. X ska stå för 25 % av resorna, eller X har rätt att träffa barnen 1 helg i månaden osv, och då är det avtalet och vad som står där som gäller. När de hjälper att skriva avtal så tar inte familjerätten någon hänsyn till vad ena eller andra föräldern anser är bäst utan fokuserar till 100% på vad som blir det bästa för barnet. Barnets bästa är det som är i fokus. Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en utomstående part då dessa frågor ofta är svåra att bli ense om och kan skapa onödig irritation er emellan. Däremot tycker jag ni ska kontakta er kommun och be om ett kostnadsfritt samarbetssamtal innan ni anlitar familjeadvokat. Samarbetssamtalen finns där för att ni på ett så konfliktfritt sätt som möjligt ska kunna reglera och enas om hur vårdnaden och umgänget ska ske. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan ena föräldern sätta stopp för en resa?

2019-01-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA |HejKan den förälder där barnen bor till största delen (i det här fallet moderna) bestämma att den andre föräldern inte kan ta med sina barn på en semesterresa utomlands. Vi pratar om 11 dagar till Spanien i just detta fallet. eller att barnen inte får vistas hos den andre föräldern mer än en vecka sammanhängande under sommaren? Föräldrarna har gemensam vårdnad och fadern har sina barn varannan helg,
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga framgår att vårdnaden är gemensam för båda föräldrarna och det har stor betydelse för frågan. Det framgår även att föräldrarna lever isär, vilket innebär att en förälder är s.k. boendeförälder och den andra blir då umgängesförälder. Boendeföräldern är den föräldern där barnet är folkbokfört, men båda föräldrarna har fortfarande lika ställning i förhållande till barnet. Nedan går jag igenom vad som gäller vid gemensam vårdnad och sedan en kort sammanfattning i slutet vad detta innebär i denna specifika situationen. Gemensam vårdnad Vid gemensam vårdnad har ni som vårdnadshavare rätt och skyldighet att gemensamt bestämma i era barnens personliga angelägenheter och ska i takt med barnens stigande ålder och mognad ta hänsyn till barnens vilja och önskemål. Detta innebär som utgångspunkt att alla beslut som rör barnet ska fattas gemensamt, med undantag från mindre beslut av vardagskaraktär. När det gäller utlandsresor är rättsläget lite oklart. Utrikesdepartementet har skrivit i sin publikation om "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn" att en utomlandsresa kräver den andre vårdnadshavarens samtycke. Publikationen ger dock inte svar på om detta även ska gälla för kortare semesterresor under umgängestiden med den andre föräldern. Lagen reglerar inte uttryckligen utomlandsresor men enligt praxis kan man generellt säga att kortare semesterresor inom och utrikes med barnet är något som är svårt för den andre vårdnadshavaren att motsätta sig förutsatt att det inte finns skäl som talar för att det inte skulle vara det bästa för barnet. Detta innebär att även om utrikesdepartementet säger att det krävs ett samtycke från den andre vårdnadshavaren (vilket de kräver utifrån syftet att motverka olovligt bortförande) så anser svensk familjerätt även att båda föräldrarna måste ha viss möjlighet att umgås på olika sätt med barnet när det är deras vecka utan att konstant informera och fråga andre föräldern om lov. När det kommer till att den ena föräldern bestämmer upplägget för när barnen ska vara hos den ena eller den andra så är det felaktigt. Vid gemensam vårdnad ska besluten fattas gemensamt. Om man har svårt att komma överens kan man ansöka om samarbetssamtal hos kommunen som då hjälper båda parterna att enas vid en överenskommelse som de kan skriva ner till ett bindande avtal. Utgångspunkter är att man ska dela lika på tiden, så långt det är möjligt beroende på olika förutsättningar hos föräldrarna. Sammanfattning i denna situationen I och med att denna frågan rör två vårdnadshavare med gemensam vårdnad är rättsläget oklart kring semester. Vårdnadshavarna ska som nämnt gemensamt bestämma och det är alltid bäst att båda samtycker, men ena föräldern kan inte hindra den andra förälderns beslut utan grund, speciellt inte enbart för att man är boendeföräldern. Man får alltså göra en bedömning i varje enskilt fall. I detta fall gäller det en resa till Spanien, vilket inte är en riskfylld resa och det är endast 11 dagar så om det inte väsentligt påverkar barnens skolgång (om de har skolplikt) och skolan godkänner så finns det inga skäl som motiverar att hindra barnens resa utifrån de omständigheter som framgår av frågan. Om vårdnadshavarna inte är kapabla till att enas så rekommenderar jag att söka hjälp hos familjerätten. Dem medlar fram en överenskommelse kring hur vårdnaden och umgänget ska skötas och skriver avtal om detta, vilket är bindande för båda och man undviker konflikter som dessa. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Verkställighet av umgänge

2019-01-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Var ska min son vända sig?Han och sambon skiljde sig. De har en dotter. Sambon har undanhållit dottern i drygt fyra månader. Varit upp i tingsrätt 3/12. Då beslutat om umgängesstöd så pappa och dotter lär känna varandra igen. I tingsrätt frågade sonen om dagis, luciafirande. Då svarade tidigare sambon att det var ok om han kom själv. Nyss var han till dagis. Sambon kom, började skrika och hon hade ljugit i personalen så personalen slängde ut pappan från dagis fast fadern var lågmäld, är inte dömd för något, skötsam. Tidigare sambon ljuger om allt. Vad kan pappan göra. De har gemensam vårdnad.Mvh
Sabrina Curan |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemet? Den information som du presenterar i din fråga tyder på att det föreligger så kallat umgängessabotage. Det innebär att ena föräldern medvetet undanhåller barnet från den andra föräldern. Umgängessabotage kan i vissa fall resultera i att den andra föräldern får ensam vårdnad. Denna typ av fråga regleras i föräldrabalken (FB). Vad kan din son göra? Din son kan ansöka om verkställighet av umgänget hos tingsrätten. Vid verkställighet är det barnets bästa som ska tas i beaktande (21 kap. 1 § 1 st FB). Verkställigheten söks hos tingsrätten i den ort barnet har sin hemvist (21 kap. 1 § 2 st FB). Hoppas att svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Mitt ex låter mig inte träffa våra barn, vad kan jag göra?

2018-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Mitt ex låter mig knappt träffa mina två barn (2 år och den andra 3 månader). Jsg hsr inte fått träffa mina barn på 2 månader alltså jag har missat 2 månader av deras ålder. Är arbetslös men studerar samtidigt,Vad kan jag göra?Hon har väl inte enligt lag göra så som hon gör att neka mig till att träffa mina barn, jag har försökt samarbeta med henne men det funkar inte då det känns som att hon hela tiden har nåt att komma med som får henne att vilja ha kontrollbehov och stå ivägen för mig att då träffa mina barn, dessutom så har hon planerat att flytta 5 timmar i från mig när hon inte ens låter mig träffa barnet nu som bor bara 40 minuter i från.Uppskattar för er svar
Fredrik Jonsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör vårdnad, boende och umgänge och reglerna hittar man i föräldrabalkens 6 kap.Det framgick inte av din fråga om ni har gemensam vårdnad eller om ditt ex har ensam vårdnad. Jag utgår från att hon har ensam vårdnad om era barn. När det kommer till vårdnad, boende och umgänge så är det barnets bästa som ska ligga till underlag för den bedömningen. I lagens mening anser man (förutom i undantagsfall där det kan förekomma övergrepp och missbruk) att det bästa för barnet är att ha god kontakt med både mamman och pappan. (6 kap. 2 a §)Du har rätt till umgänge med dina barn. Detta stadgas i 6 kap. 15 § föräldrabalken. Ni som föräldrar har gemensamt ansvar att barnens behov av umgänge tillgodoses. Men då ni inte kan komma överens om detta kan du föra talan i domstol och låta dem besluta om umgänge, 6 kap. 15 a § . Även socialnämnden kan föra din talan.Eftersom ditt ex inte verkar samarbetsvillig är det tyvärr enda vägen du kan gå. Hoppas det ordnar sig! Lycka till!