Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?

2021-09-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej min förhoppningsvis blivande sambos ex har blivit minst sagt upprörd över att höra att han tänker flytta ihop med mig ca 35 mil bort. Han har ensam vårdnad över barnet för att hon skrev över vårdnaden på honom. Hon har rätt till att vara med barnet varranan helg. Hon har nu hotat med att ta detta rättsligt för att utöka umgängesrätten och stoppa dom från att flytta. Hon har diagnoser och är inte den mest lämpliga föräldern. Då barnet går skola och behöver byta skola i så fall så är frågan kan hon lyckas på något sätt stoppa så dom inte får flytta?
Beatrice Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga rör den vårdnadstvister och huruvida pappan får flytta och ta med barnet. Dessa regler som omfattar föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (FB) i 6 kap.När man har vårdnad om ett barn innebär det att man är ansvarig för att fatta alla ingripande beslut som rör barnet. Ett sådant ingripande beslut är exempelvis vart barnet ska bo samt gå i skolan (6 kap. 11 § FB). När det kommer till gemensam vårdnad så krävs det därmed att båda vårdnadshavarna är överens om var barnet ska bo (6 kap.13 § FB). Då din eventuellt blivande sambo har ensam vårdnad över sitt barn så har han som huvudregel ensam rätt att bestämma över vart barnet ska bo och kan därmed flytta (6 kap. 11 § FB).Barnets bästaDock så är principen om barnets bästa grund för dessa typer av vårdnadsfrågor (6 kap. 2 a § FB). Detta kan påverka dels om umgängesrätten kan utöka, om delad vårdnad kan bli aktuell eller om man kan flytta med barnet. Man vill som utgångspunkt inte "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och en trygghet. Detta påverkas dock mycket av barnets ålder och desto äldre barnet är har ofta ett barn fler vänner, aktiviteter och annan trygghet som gör att principen om kontinuitet väger starkt (6 kap. 2 § andra stycket FB).En stark del av barnets bästa utgår även ifrån en rätt för barnet till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Dock är det här viktigt att förstå att det är barnet man utgår ifrån och hens rätt till kontakt och inte föräldrarnas. Sen tar man även hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § tredje stycket FB). I detta fall vet jag inte hur gammalt barnet är mer än att hen går i skolan. Som utgångspunkt skulle jag därför säga att barnet har en viss rätt till att bestämma själv och ha ett inflytande. Kan hon stoppa flytten?Det är bra att veta att vårdnaden kan ändras även om din partner idag har ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Både på sådant sätt att det blir gemensam vårdnad eller att vårdnaden flyttas över till den andra föräldern. Utifrån den information jag vet kan jag inte bedöma om din partners ex är lämplig eller ej som vårdnadshavare. En sådan bedömning görs alltid utifrån barnets bästa som jag skrivit om ovan.Utgångspunkten är att hon inte kan stoppa er eller din blivande sambo från att flytta med barnet. Dock är det i praktiken inte så enkelt när det kommer till vårdnaden då det beror på hur långt man flyttar och om det försvårar för barnets kontakt med den andra föräldern osv. Man får nämligen inte sabotera umgängesmöjligheterna för den andre föräldern (6 kap. 15 § FB). En bedömning görs alltid i varje enskilt fall och kan påverkas av olika faktorer som exempelvis om det finns en ny tjänst och liknande. Barnets behov av kontakt med både sina föräldrar väger tungt, så om kontakten med den andra föräldern försvåras betydligt kan det stoppa flytten. 35 mil kan anses tillräckligt långt för att hävda att barnet kan ha en svårighet att ha en regelbunden kontakt med båda sina föräldrar i detta fall. Det skulle i sin tur kunna påverka domstolens bedömning av vem som bör vara boendeförälder, just för att barnet inte ska behöva flytta. SlutsatsJag kan som sagt inte dra en slutsats på hur det skulle bli i ditt eller din partners fall. När det kommer till vårdnadsfrågor så är det ofta komplicerat och många saker ska vägas in, och speciellt principen om barnets bästa. Exet kan inte på något sätt kräva att ni inte ska flytta eller att hon ska få vårdnaden utan att gå till domstol. Men det finns en möjlighet att hon kan stoppa flytten med barnet eller ändra boendesituationen genom att vända sig till en domstol. Hennes lämplighet att bli vårdnadshavare eller få mer umgängessätt samt hennes chanser att stoppa flytten kan jag tyvärr inte bedöma.Jag skulle rekommendera din partner att antingen vända sig till familjerätten för att be om hjälp kring hans val att flytta och hennes invändningar; eller boka en tid med någon av våra jurister för att få vidare hjälp, du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,

Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke

2021-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej. Har delad vårdnad om två barn, 7 resp 10 år. De har växelvis boende. Vid seperationen bodde vi båda föräldrar nära skolan, gångavstånd. Efter en tid valde barnens pappa att flytta till annan kommun. Till en ort som ligger ca 30 min bilfärd bort. Vi byter på måndagar i samband med en skoldag i o m att pappan jobbar i stan där barnens skola finns. Dock så uppstår konflikt de dagar som båda är lediga ex semester eller om pappan är sjuk, vem kör barnen till å från den andra kommunen? Kan pappan kräva av mig att jag kör? Kan han kräva att jag tar buss (minst 1 timma restid enkel resa) för att hämta/lämna i den andra kommunen? Visst kan jag tänka mig att ställa upp och köra ibland men kan han ta det för givet? Han lämnade kommunen, området där vi tillsammans bestämde att barnen skulle få gå kvar i skolan. Jag fick aldrig samtycka till hans flytt o div obekvämligheter. Barnen är skrivna hos mig, i den kommun de går i skolan. Tack på förhand!
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De aktuella reglerna för att besvara frågan går att finna i föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga såsom att det är pappans flytt som gjort att de flesta konflikter mellan er uppstått. Gemensam vårdnadSom utgångspunkt ska föräldrar med gemensam vårdnad fatta beslut tillsammans i frågor som rör barnen och deras personliga angelägenheter (6 kap. 13 § första stycket FB). Det krävs alltså båda föräldrarnas samtycke i frågor som rör barnen och deras personliga angelägenheter vilket till exempel skulle kunna vara i situationer där en vårdnadshavare vill flytta till en annan geografiskt plats med barnen etc.Dock får en förälder fatta beslut utan den andra förälderns samtycke i vissa fall. Det handlar om fall där den ena vårdnadshavaren på grund av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fatta beslut gällande vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp (6 kap. 13 § andra stycket FB). Men en förälder kan i sådana fall ändå inte fatta beslut ensam om beslutet är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.Utifrån omständigheterna i frågan finns det inget som tyder på att det handlat om ett sådant undantag. Alltså krävdes ditt samtycke till pappans flytt. Som jag tolkar frågan har du inte gett ett sådant samtycke. I de fall där föräldrarna inte kan enas ska inte flytten ske utan rådande förhållanden ska bestå.RekommendationI ditt fall har barnens pappa redan flyttat och då är förmodligen det bästa för er situation att du och pappan kan hitta en gemensam lösning. Därför är min rekommendation att du först och främst vänder dig till din kommuns familjerätt för att få rådgivning och samarbetssamtal för att kunna lösa just sådana konflikter som du beskrev i din fråga. Familjerätten är ingen domstol utan lyder under socialtjänsten och är vana att hantera likande situationer. De skulle kunna hjälpa till att medla mellan dig och pappan när ni försöker komma fram till en lösning.En sista utväg om du känner att det inte går att ha ett fungerande samarbete mellan dig och pappan är att du stämmer pappan i domstol och begär ensam vårdnad. Det är dock svårt att få ensam vårdnad i domstol om det inte föreligger starka skäl gentemot gemensam vårdnad. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Flytta med barn som man har under ensam vårdnad

2021-08-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej jag ensam vårdnad 7-åriga son, pappa har rätt att träffa sin son 2 gånger i veckan och ha honom varannan helg. Pappa bor inte i samma samhälle utan ca 25km ifrån. Min fråga : får jag flytta med barn utan medvetna den andra förälder ? Visst jag vill inte förhindra att pappa och barnen ska träffas.
Eles Karahalilovic |Ensam vårdnad ger dig ensam bestämmanderätt över var du vill flytta med barnetEnsam vårdnad gör att du får flytta hur du vill med barnet och du behöver inte fråga om något godkännande av den andra föräldern som inte är vårdnadshavare. Kom dock ihåg att barnet alltid har rätt till att ha umgänge med föräldern som de inte bor med, antingen genom ett fysiskt möte eller en annan form (6 kap. 15 § första stycket FB). Båda föräldrar har dessutom ett gemensamt ansvar för barnets behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor med (6 kap. 15 § andra stycket FB). Viktigt att tänka på är att föräldern utan vårdnad alltid kan försöka ansöka om umgängesrätt till barnen hos socialnämnden om föräldern med ensam vårdnad skulle vägra den på egen hand (6 kap. 15 a § FB). Detta hindrar dock aldrig dig från att flytta ! Hoppas det var svaret på din fråga !

Samarbetsproblem med den andra vårdnadshavare

2021-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Mamman till vårat gemensamma barn får bekanta i hennes omgivning att göra orosanmälningar på mig . Samt hon säger även till barnet att hon vill inte att barnet ska vara hos mig säger barnet när det är hos mig. Hon manipulerar barnet när det är hos henne , barnet får ej ringa mig mm när barnet är hos mamma. Barnet är 9år .De här mår inte barnet bra av Så vad gör jag?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det inte framgår av din fråga kommer jag utgå från att ni har delad vårdnad av barnet. Reglerna om vårdnad i föräldrabalken (FB) är då tillämpliga.SamarbetssamtalVid samarbetsproblem är det bäst att först försöka lösa problemet sinsemellan. Du bör alltså först att försöka prata med mamman. Går det inte kan du sedan vända dig till familjerätten i din kommun för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Genom ett samarbetssamtal kan du få stöd av någon kunnig för att kunna komma överens i viktiga frågor som rör barnet. Ändring av vårdnadenEventuellt kan du göra en ansökan om ändring av vårdnaden. Vid bedömningen ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB). Utgångspunkten i bedömningen är barnets bästa och oftast anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet – dock inte alltid. Som står i paragrafen tar domstolen hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta och att sätta barnets behov främst. Rätten kan dessutom inte besluta om en gemensam vårdnad om både du och mamman är emot sådan vårdnad (6 kap. 10 § FB). Du kan läsa mer om ändring av vårdnaden på Sveriges Domstolars hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?

2021-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Min exman och jag har sedan ett år legat i en konfliktfylld och infekterad separation, som han initierat. Skilsmässan gick igenom nu i maj efter ett halvårs betänketid eftersom vi har en dotter som var under 16 år då ansökan om skilsmässa lämnades in. Min exman flyttade i princip ut från vår gemensamma bostad redan i sep-20 och officiellt den 1 dec. Han har sedan förra hösten i princip ingen kontakt med våra gemensamma barn. Vår son har flyttat hemifrån och försörjer sig själv. Vår dotter som nu är 16 år bor enbart med mig. Min exman betalar ingenting i underhåll, jag får stå för samtliga kostnader för vår dotter. Jag har med hjälp av försäkringskassans verktyg räknat ut att min exman ska betala mig 4500-5000 kr/månad. Min exman har psykiatrikontakt, redan sedan innan han begärde skilsmässa, och sedan förra hösten då allt började har han varit som personlighetsförändrad och har agerat och betett sig på sätt som lett till att han blivit avstängd från sitt jobb mm, vilket han, obefogat, skyller på mig. Vi har ingen kontakt alls och kommunicerar inte sedan ett halvår, inte ens kring barnen. Jag har funderat på att söka ensam vårdnad eftersom han inte är inblandad varken praktiskt eller på annat sätt i vår dotters vårdnad. Jag behöver också det ekonomiska bidraget som ett underhåll skulle ge. Vad råder ni mig att göra?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Medan jag inte vet tillräckligt för att råda dig om vad du bör göra i din specifika situation kan jag bidra med information om vårdnad och underhåll. Regler om vårdnad och underhåll hittar vi i föräldrabalken (FB). Så länge du och din exman har delad vårdnad om er dotter ska ni tillsammans bestämma kring henne (6 kap. 13 § FB). Vill du ändra i vårdnaden finns två alternativ. Antingen kan du och dotterns far själva avtala om att du ensam ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § FB). Om ni inte kommer överens kan du istället väcka talan om ändrad vårdnad, och då beslutar rätten om hur vårdnaden bör se ut (6 kap. 5 § 1st. FB). Vid bedömningen av vårdnad ska rätten särskilt se till föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § 2st. FB). Baserat på din fråga verkar ni inte kunna ta gemensamma beslut just nu, vilket hade kunnat resultera i ensam vårdnad. Det ska dock påpekas att rätten värdesätter försök till kommunikation från föräldrarnas sida, och det är alltså i ditt intresse att först och främst försöka komma överens med din exman. Alla frågor gällande vårdnad ska avgöras med barnets bästa i det första rummet. Vid den bedömningen fästs särskilt avseende vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2a § FB). Vid en vårdnadstvist ska dock rätten också lyssna på vad barnet själv tycker, särskilt ju äldre och mognare barnet är (6 kap. 2b § FB. Ny paragraf, finns inte ännu på lagen.nu, se istället länken ovan). Då din dotter är 16 år kommer förmodligen rätten tillmäta relativt stor betydelse vid under vems vårdnad hon faktiskt vill stå under. När det gäller underhållsskyldighet är föräldrarna fram tills att barnet fyller 18 eller avslutar sina gymnasiestudier skyldiga att svara för underhåll för barnet. Underhållet bestäms efter vad som anses skäligt med tanke på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Jag utgår från att dina uppgifter om att din exman är skyldig dig pengar stämmer. En förälder är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern antingen inte har vårdnad och barnet och inte varaktigt bor med henne eller honom, eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet endast varaktigt bor tillsammans med endast den enda föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Även om din exman fortsatt har vårdnaden om er dotter kan han alltså vara underhållsskyldig. Var barnet bor kan exempelvis besvaras med ledning av var han eller hon är folkbokförd, hur länge han eller hon faktiskt vistas hos föräldrarna eller vad han eller hon har sina saker. Beslut om underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Om du väcker talan i domstol om rätten till underhållsbidrag får du företräda din dotter (7 kap. 2 § 2-3st. FB). Vill du ändra vårdnaden för din dotter eller fastställa hennes rätt att få underhållsbidrag gör du alltså det bäst genom att avtala med din exman, eller om det inte går, att väcka talan i domstol. Med tanke på vad du berättar är sannolikheten stor att du åtminstone har rätt till underhållsbidrag, och kanske kan ni också ändra vårdnaden om även ditt dotter vill det. Vill du ha mer konkreta svar rekommenderar jag att du söker råd hos en familjerättsjurist! Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Om pappan vill ha gemensam vårdnad

2021-08-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Om en kvinna blir gravid med en man, men inte talar om det för honom och därför får ensam vårdad, hur stora är hans chanser att få delad vårdnad om han ett halvår efter barnet är fött får reda på att det är hans via DNA test och han vill ha delad vårdnad?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över hur stor chansen är att som fastställd pappa få gemensam vårdnad till ett barn som varit under ensam vårdnad av mamman sedan födseln. Tyvärr är frågan inte så enkel att det går att svara med hur stor eller liten chans pappan har för att nå framgång med en begäran om gemensam vårdnad. Varje fall bedöms var för sig och således beror det på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. I det följande går jag dock igenom vilka faktorer en domstol lägger vikt vid när den beslutar i ärenden om gemensam eller ensam vårdnad. Reglerna om vårdnad finner du i föräldrabalken (hädanefter förkortat FB). Barnets bästa står i centrumFörst och främst ska sägas att det i familjerättsliga frågor som rör barn finns en utgångspunkt om att barnets bästa ska stå i centrum. Det innebär att det i tvister om vårdnad inte brukar talas om föräldrarnas rätt till barnet, utan snarare barnets rätt till sina föräldrar. När en domstol bedömer om man ska bevilja gemensam eller ensam vårdnad utgår den således ifrån vad som är bäst för barnet och fäster då särskilt avseende vid:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa,- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och- föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. (6 kap. 2 a och 5 § FB)Att som förälder vilja ha ensam vårdnad av ett barn kan alltså ses som ett tecken på att den föräldern inte sätter barnets bästa i första hand. Motsätter man sig gemensam vårdnad kan det nämligen ses som ett motstånd mot att barnets behov av att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Med det sagt så finns det självklart andra anledningar till att man som förälder motsätter sig gemensam vårdnad utan att det betyder att man inte prioriterar barnets bästa. Trakasserier, övergrepp eller våld i nära relation är exempel på sådana saker som i de flesta fallen innebär att en domstol anser att det bästa för barnet är att den föräldern inte får del i vårdnaden. Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Samtycke till ena förälderns flytt med barn när föräldrar är skilda men har gemensam vårdnad

2021-08-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag och min exman har gemensam vårdnad om våra tre barn 15, 13 och 6 år gamla. Sedan nov 2019 har de bott på heltid hos honom då jag tvingades flytta pga jobb. Jag har haft dem varannan helg och även lov.Han träffade en ny för ca 1 år sedan och nu har de köpt hus som är i en annan stad än den de bor i nu. Han räknar med att de ska flytta vid årsskiftet. Han har informerat mig om att de skulle flytta ihop inom 1,5 år och att de kollade på hus. När jag pratade med de äldsta var de inte så sugna på att pendla 40 min enkel väg för att komma till skolorna. Speciellt inte äldsta som kommer måsta göra det sista terminen i nian. Båda de äldre har dessutom fritidsaktiviteter där de bor nu. Mitt ex har aldrig frågat om jag är ok med att de ska få flytta och måste börja pendla. Och jag har aldrig godkänt något sånt. Som det ser ut nu så kommer jag flytta tillbaka (då jag nu har möjlighet till det) för att barnen förutom få mer tid med mig, slippa pendla men också för att få bibehålla sitt sociala liv.Vad har jag för möjligheter att stoppa att de måste byta stad? Han hade sagt till 13 åringen att om jag inte skrev på papper så skulle han ta mig till rätten där han "ändå skulle vinna så utgången skulle bli det samma, bara ta lite längre tid". Vad finns det för risker för min del, vad kan jag göra? Kan det spela in att han vid flertalet tillfällen lämnat de äldsta själv över en helg?
Eles Karahalilovic |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !Jag tolkar det som din fråga är om du kan förhindra din exman från att flytta med barnen som ni har gemensam vårdnad över till en annan relativt närliggande ort.Båda vårdnadshavare måste vara överens om flytten, annars riskerar det bli rättsliga påföljder för den som flyttarIdag är det vanligt för skilda/separerade föräldrar som har gemensam vårdnad över barnen att komma överens t.ex växelvist boende eller att barnet bor mestadels hos en av föräldrarna som då blir en s.k. boförälder. Om föräldrarna inte själva kan komma överens om upplägget kring vem barnet ska bo med, kan man begära att domstolen istället kommer fram till en lösning (6 kap. 14 a § FB). Det som är viktigt att påpeka är att domstolen inte kan bestämma eller påverka om var barn under gemensam vårdnad av skilda/separerade föräldrar ska bo. Rättsligt innebär det att för att en av vårdnadshavarna ska flytta med barnen så krävs samtycke från den andre vårdnadshavaren (6 kap. 13 § FB). Det spelar ingen roll i vilken utsträckning barnet bor hos den ena eller andre föräldern; så länge barnet är under gemensam vårdnad krävs det alltid att båda föräldrarna är överens om flytten. Att någon av föräldrarna skulle kunna flytta utan den andres samtycke anses gå emot syftet med det gemensamma vårdnadsansvaret som vårdnadshavare har. Om någon av vårdnadshavarna ändå skulle flytta med barnen utan samtycke (och barnen är under 15 år) så finns dessutom en risk att denne föräldern begår brottet egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § BrB). Denna risk är dock enbart teoretisk i situationer som berör en flytt till en närliggande ort och barnen fortfarande har möjlighet att ha kontakt med båda föräldrarna. De fall som slutat med straffrättsliga påföljder handlar ofta om grova överträdelser såsom att den ena vårdnadshavaren för bort barnet under en ofta avsevärt lång tid samt att den andre vårdnadshavaren inte kunnat få någon som helst kontakt med barnet under denna period. Ansökan om ensam vårdnad enda sättet att kunna flytta med barn utan den andre förälderns samtyckeDet enda sättet en förälder tekniskt sätt kan flytta med barnen utan den andra förälderns samtycke är om den flyttande föräldern skulle ansöka om ensam vårdnad över barnen i domstol (6 kap. 5 § första stycket FB). En sådan ensam vårdnad ges endast om det är för barnets bästa att göra så, vilket ställer höga krav. Jag vågar dock personligen inte uttala mig av bedömningen av en sådan process då utfallet varierar beroende på hur det ser ut i varje enskild situation. I generella drag kan sägas att barnets vilja, behov av att ha god kontakt mellan båda föräldrarna samt ha en kontinuitet i sin vardag är viktiga grunder i utfallet om det ska bli fortsatt gemensam vårdnad eller inte (6 kap. 2 a § FB). Föräldrarnas samarbetsförmåga får också en beaktansvärd betydelse i vårdnadsbedömningen (6 kap. 5 § andra stycket FB). Med detta sagt så kan din exman i nuläget inte flytta utan ditt samtycke, varav det annars riskerar bli påföljder på hans sida. Förhoppningsvis uppstår det ingen vårdnadstvist i.o.m. denna situation men om det skulle komma på fråga, så rekommenderar dig att vända dig vidare antingen till våra erfarna jurister här på lawline eller någon annan familjerättsspecialiserad byrå som kan se till att ge dig vidare vägledning.Hoppas det var svaret på din fråga!

Skäl för ensam vårdnad

2021-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Min sambo har en 8-åring från ett tidigare förhållande som bor hos oss varannan vecka.När han är hos sin pappa så sitter han bara i källaren och spelar tv-spel för att pappan inte vill hitta på något. De åkte tex inte ens och badade trots att det var över 30 grader en hel vecka. Maten han blir serverad där är nudlar, panpizza och gorbys. Vi försöker att äta hemlagat minst 5 dagar i veckan och "aktivera" honom så mycket som möjligt. Men vi märker att han får mindre och mindre ork och att han har börjat "lägga på sig".Vi misstänker även att pappan har blivit anorektisk då han rasat i vikt ner till skin och ben samt att 8-åringen aldrig ser honom äta.Kan detta vara grund för ensam vårdnad?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När föräldrar har gemensam vårdnad beslutar de tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11, 13 §§ föräldrabalken). För att gemensam vårdnad ska fungera när föräldrarna inte bor ihop måste en förälder själv kunna bestämma i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet så som val av kläder, sovtider, vilken mat barnet ska äta och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Den ena föräldern kan inte få ensam vårdnad så länge barnet inte far illa i vardagen, att barnet får äta snabbmat och spela tv-spel när barnet är hos den ena förälder är i regel ingenting som föranleder en sådan allvarlig brist i barnets omsorg att ensam vårdnad är aktuell. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar