Hur bedömer man om någon är lämplig vårdnadshavare?

Hur bedömer man om en mamma är lämplig som vårdnadshavare? Det har gjorts tre observationer, en timma vardera,på Soc initiativ och därefter har man sammanställt en bedömning, i detta fall med negativt utfall för mamman. Var hittar jag juridisk skrivning om detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som vägs in i en bedömning av om en specifik person är lämplig vårdnadshavare. Jag kommer att använda mig av föräldrabalk (FB) för att besvara din fråga.


Om en särskild förordnad vårdnadshavare ska utses, ska enligt 6 kap. 10 a § FB någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran utses. Det går med andra ord inte att besvara konkret vad det är som krävs, utan bedömningen för vem som är lämpad vårdnadshavare görs utifrån de omständigheter som finns i det enskilda fallet. Dessa omständigheter ska därefter se till att att barnet ges god omvårdnad, trygghet och uppfostran.


Bedömningen i allmänhet


För att ge dig vägledning och ett allmänt hållet svar, kommer jag följande att beskriva vad bedömningen tar sikte på rent generellt.

Först och främst är vad som anses vara barnets bästa viktigt i bedömningen av om en person är lämplig som vårdnadshavare eller inte. Här ska hänsyn tas till det enskilda barnets behov och det kan därför se olika ut beroende på omständigheterna.


Samhällsutvecklingen och vad som är viktigt för barnet i det samhälle vi lever i just nu är också en aspekt som bedömningen tar hänsyn till. Hur ser familjesituationen ut? Vilka sociala relationer har barnet, såsom boende, skola/förskola? Och var får barnet bäst omsorg och trygghet? Dessa frågor har bland annat betydelse i en bedömning om vem som är lämplig vårdnadshavare.


Det finns alltså flertal omständigheter som man ska ta hänsyn till i bedömningen. De jag tagit upp ovan är bara ett exempel och kan alltså variera från fall till fall.


Jag hoppas att du fått klarhet i din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”