Hur kan jag få mina kostnader täckta i en vårdnadstvist?

Min hemförsäkring är bara ett halvår och jag tjänar för mycket för att få rättshjälp vid en vårdnadstvist. Är den enda möjligheten att starta ett vårdnadsärende att betala alla kostnader själv?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om möjlighterna att få kostnader täckta efter en vårdnadstvist. Således följer olika  alternativ, där du förhoppningsvis kan hitta ett tillämpligt. 


Huvudregeln

I de flesta tvistemål är det den förlorande parten som ska stå för rättegångskostnaderna. Däremot ser det annorlunda ut vid vårdnadstvister. Grundregeln är att var och en står för sina rättegångskostnader. Detta i enlighet med Föräldrabalken 6 kap 22 §.


Det finns två sätt att få hjälp med dina kostnader för att driva ett mål vid en vårdnadstvist.

  1. Genom rättsskydd som finansieras av ditt försäkringsbolag.
  2. Genom rättshjälp som finansieras av staten.

Hemförsäkringens skydd

De flesta har ett skydd för rättegångskostnader i sin vanliga hemförsäkring, s.k rättskydd. Det finns dock många förbehåll i rättsskyddet, försäkringsbolagen har insett att vårdnadstvister är en så pass vanlig företeelse i Sverige att det enligt dem inte skulle vara ekonomiskt hållbart att erbjuda rättsskydd vid alla vårdnadstvister. Premierna skulle bli för höga. 


Staten står för kostnaderna

Om man saknar, till exempel på grund av låg inkomst, möjlighet att betala rättegångskostnader och dessutom saknar hemförsäkring kan man bli berättigad så kallad rättshjälp, då staten står för kostnaderna.


En bra advokat

Merparten av kostnaderna för en vårdnadstvist är juridisk hjälp, men det är också av mycket stor vikt att du representeras av en kunnig advokat eller juridiskt ombud med djup insikt i och erfarenhet av  vårdnadstvister och familjerätt. Detta för att du på bästa sätt ska kunna göra din röst hörd och lägga fram din sida av saken på ett lugnt  och sansat sätt i en annars komplicerad, och känslomässigt turbulent, juridisk process.


Undvika advokat

Så fort du märker att det inte går att lösa dina problem är det bra att kontakta en advokat för en initial konsultation, men det kanske räcker kanske med en timme eller två. Du får då feedback på ditt ärende, tips på hur du eventuellt kan lösa tvisten utan att gå till domstol, vad du bör och inte bör säga eller göra tills tvisten är löst. 


Lösning innan man går till domstol - samarbetssamtal

En lösning kan vara att försöka lösa tvisten innan man går till domstol, så man slipper kostnaderna. 


Innan man går till domstol i samband med vårdnadstvister kan man vända sig till sin kommun, kommunens avdelning Familjerätten, för att få hjälp att lösa konflikten. De erbjuder kostnadsfri samtalsledning under samarbetssamtal, som kan utföras under förutsättning att parterna deltar frivilligt. Samtalsledaren kan upprätta ett samarbetsavtal där man skriver ner det man kommer överens om, vilket blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten. Detta under förutsättning att  socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 


Med vänliga hälsningar 

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”