Hur gör man för att inleda en vårdnadsprocess?

Hej. Jag har en fråga gällande vårdnad över ett barn då hens fader har slagit upp vårdnaden för mig. Jag till ta tiollbaka vårdnaden över domstol. Hur ska jag göra det på bästa sätt och var ska jag börja. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig

Det är föräldrabalken (FB) och rättegångsbalken (RB) som reglerar frågor om vårdnad och vårdnadsprocessen.

Vilka frågor kan en domstol döma över?

En domstol kan döma över frågorna vårdnad, boende och umgänge. Vårdnad innebär att den föräldern som har vårdnaden också bestämmer över barnet i viktigare frågor, till exempel bostadsort, skola, förskola, eller om barnet ska få ett pass. Har man därför ensam vårdnad, så bestämmer man helt själv över sitt barn (6:11 FB).

Boende innebär att domstolen bestämmer var barnet ska bo. Umgänge innebär att domstolen ger barnet rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor stadigvarande med, till exempel att man träffas en gång i veckan eller har ett längre umgänge. Utgångspunkten för umgänge är barnets behov.

Vårdnad om barn

När det kommer till att bestämma om vårdnaden över ett barn, så är utgångspunkten alltid barnets bästa och domstolen ska då särskilt beakta risken för att barnet utsätts för övergrepp eller olovligen förs bort eller hålls kvar, samt barnets behov av att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6:2 a FB). Likaså tar domstolen hänsyn till barnets åsikter i takt med barnets ålder och mognad (6:2 b 2 st. FB). Har du därför ett äldre barn som uttrycker sin vilja över att du ska få ensam vårdnad, samt att barnet är rädd för den andra föräldern och att det faktiskt också finns en risk för barnet, så talar detta för att du bör få vårdnaden om barnet. Trots detta är det viktigt att du visar att du är samarbetsvillig och inte försöker sabotera processen, för det kan resultera i att du förlorar tvisten.

Observera vidare att det kommer vara socialtjänsten som kommer göra olika utredningar som domstolen kommer ta hänsyn till (6:19 FB). Vad som är bäst för föräldrarna har därför ingen betydelse i vårdnadsfrågor. Vanligen gäller att barnet har rätt till två vårdnadshavare, men det förutsätter att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet (6:5 2 st. FB och NJA 2007 s. 382). Det är bland annat av denna anledning viktigt att du kan visa att du kan samarbeta med den andra föräldern.

Vårdnadsprocessen

Från och med den 1 mars 2022 ska man först ta kontakt med sin folkbokföringskommun, familjerätten heter avdelningen, för att lösa en vårdnadstvist innan en process inleds. Efter samtalet får man ett samtalsintyg och då kan man inleda en process vid domstol, om man inte har löst vårdnadsfrågan.

För att starta en process ska man lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt där barnet har sin hemvist (6:17 FB). Ansökningsprocessen kommer du till genom att klicka här. När ansökan har kommit in, så kommer tingsrätten att stämma den andra föräldern. När detta är gjort kommer tingsrätten att kalla er till en muntlig förberedelse där ändamålet är dels att åstadkomma en samförståndslösning (6:18 a FB, och 42:6 5 p. RBoch 42:17 RB), dels att planera processen vidare, om ni inte kommer överens. Under tiden kommer socialtjänsten att utreda er familjesituation och ge in utredningen till tingsrätten. Efter förberedelsen håller tingsrätten en huvudförhandling och om ni fortfarande inte har hittat en samförståndslösning, så kommer tingsrätten att meddela en dom.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. När frågor om vårdnad bedöms ska domstolen alltid beakta barnets bästa. Om du vill inleda en process för att få vårdnaden tillbaka ska du först träffas med kommun, och om detta inte går får du ansöka om stämning hos tingsrätten där ditt barn har sin hemvist. Är ditt barn utsatt för risker får du såklart ansöka om stämning direkt. Min starka rekommendation är att du tar kontakt med en familjerättsadvokat som kan hjälpa dig, eftersom detta är det bästa sättet att öka dina chanser att lyckas med att återta vårdnaden över ditt barn.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”