Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?

2020-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har valt att avsluta våran relation. Vi har bott tillsammans sedan 4 år. Vi har två gemensamma barn (det yngsta har jag enskild vårdnad om) i hushållet och jag har även ett barn från tidigare relation som bor 100% med mig. Min sambo står ensam på hyreskontraktet och tycker han kan kasta ut oss? Har jag någon rätt till kvarsittning om jag går till tingsrätten? Eller kommer vi bli bostadslösa?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att lägenheten inte kan klassas som samboegendom vid en eventuell bodelning. Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden utan att denna klassas som samboegendom har den andra sambon rätt att överta lägenheten när samboförhållandet upphör. Detta förutsätter dock att den andre sambon bäst behöver lägenheten, och att övertagandet även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt, vilket framgår av 22 § sambolagen. Detta innebär dels att för att du ska ha rätt att överta rätten till lägenheten så ska du ha störst behov av att behålla lägenheten, dels att övertagandet med hänsyn till omständigheterna i övrigt ska anses vara skäligt. Utgångspunkten är att den sambo som de gemensamma barnen kommer att bo hos är den som har bäst behov av bostaden. Eftersom barnen kommer att bo hos dig, så har du ett större behov av lägenheten. Tingsrätten kommer utöver en behovsprövning även göra en skälighetsprövning. Vid en skälighetsprövning gör tingsrätten en bredare bedömning, och faktorer som tingsrätten tar hänsyn till kan vara om det är så att lägenheten har gått i arv hos din sambos familj, om din sambo inte kommer att få någon annan egendom efter bodelningen, och även andra omständigheter som är specifika för just er situation. Vänliga hälsningar,

Klassas en investeringslägenhet som samboegendom?

2020-07-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag köpte en lgh 2013 som en investering eftersom jag fick pengar över efter två försäljningar av lägenheter.Bodde hos min sambo i hennes lägenhet vid det tillfället, vi fick barn och pga att den lgh jag hade köpt var större flyttade vi in där 2015.Vi ligger i separeration nu och jag anser att min investering inte faller under sambolagen eftersom syftet med det köpet var en investering. Hon vägrar att flytta ut och vet inte vad och vilka vägar jag kan ta för att få det att ske.
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar utgå från att du vill att din före detta sambo lämnar den lägenhet som du inte anser utgöra samboegendom omedelbart.Lägenheten utgör samboegendom Samboegendom består av sambors gemensamma bostad och bohag, alltså möbler och liknande. Detta framgår av 3 § sambolagen. En bostad som förvärvas under samlevnaden betraktas som utgångspunkt som förvärvad för gemensam användning. Vissa undantag från detta finns. Faktumet att lägenheten är förvärvad som ett investeringsobjekt skulle i sig kunna medföra att bostaden inte är förvärvad för gemensamt bruk. Att en lägenhet är förvärvad som ett investeringsobjekt utesluter dock inte att den kommer att användas för gemensamt bruk. Detta innebär att lägenheten enligt huvudregeln kommer att ses som samboegendom, då den faktiskt har använts för gemensamt bruk, även om det kan vara så att grundtanken med förvärvet var en annan. Det finns dock ett par uttryckliga undantag som kan medföra att en bostad inte klassas som samboegendom. Dessa återfinns i 4 § sambolagen. Som samboegendom räknas inte egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (första punkten), egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, (andra punkten), eller egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, (tredje punkten) och vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, (fjärde punkten). Det finns alltså en möjlighet att du kan hävda att bostaden inte ska anses utgöra samboegendom med stöd av den fjärde punkten, beroende på hur förvärvet av de två lägenheter som du sålde såg ut. Du äger fortfarande lägenheten Att en bostad utgör samboegendom innebär inte att den ägs gemensamt av två sambor. Om du står som ensam ägare av lägenhet påverkas inte detta av att lägenheten klassas som samboegendom. Istället innebär denna klassificering att lägenheten kommer att ingå i bodelningen. Den av er som sedan kommer att bo kvar i lägenheten kommer vara skyldig att ersätta den andre med egendom eller ett belopp som motsvarar halva lägenhetens värde. Eftersom ni har gemensamma barn kommer detta vara av stor betydelse för avgörandet av vem av er som faktiskt har störst behov av lägenheten. Om barnen huvudsakligen kommer att bo hos en av er kommer denna sambo förmodligen anses ha störst behov av lägenheten. Detta framgår av 16 § andra stycket sambolagen. Om du vill få din före detta sambo att flytta ut från lägenheten kommer ni alltså behöva komma överens om detta, eller ta denna tvist till domstol.Vänliga hälsningar,

När blir en bostad samboegendom?

2020-08-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar om det finns en tidsgräns för att ett bostadsköp ska betraktas som "köpt för gemensamt bruk"? Exempel, jag har ett förhållande som pågått under ett antal år men då vi båda studerar så har vi bott kvar hos våra respektive föräldrar. Jag blir klar med mina studier innan min flickvän och väljer därför att köpa en bostadsrätt så att jag kan flytta hemifrån. Min flickvän är i min lägenhet ofta och sover där ett par gånger per vecka, men betalar ingen hyra eller liknande till mig. 1,5-2 månader efter köpet kommer vi på att det rent praktiskt är bättre om hon flyttar in hos mig och börjar bidra till kostnaderna.I detta scenario köpte jag inte lägenheten för gemensamt bruk, men min flickvän flyttade in 1,5-2 månader efter köpet. Kan köpet då betraktas som "för gemensamt bruk" pga den korta tiden innan min flickvän flyttade in, eller är egendomen min? Vem har bevisbördan vid en eventuell tvist?
Aras Tofek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att bostadsköpet gjordes innan en sammanflyttning var påtänkt. Är din bostad förvärvad för gemensam användning? Utgångspunkten är att en bostad som är förvärvad före samlevnaden inte anses vara förvärvad för gemensam användning. Ett undantag från detta är om bostaden har förvärvats i nära anslutning till sammanflyttningen. Det finns dock ingen tidsram att förhålla sig till vid en sådan situation, utan det som är avgörande är istället avsikten vid förvärvet. Den avgörande frågan blir alltså om det har funnits en avsikt att bostaden ska användas som sambornas gemensamma bostad i ett nära förestående samboförhållande. Eftersom du förvärvade bostaden innan samlevnaden, och inte heller hade planerat att flytta ihop med din sambo, tyder mycket på att din bostad inte kommer att utgöra samboegendom. Detta förutsätter dock dessutom att det inte fanns någon dold eller underförstådd intention från dig och din sambo att bostaden skulle användas gemensamt. Vem har bevisbördan i en tvist? Vid en tvist har den sambo som påstår att egendom förvärvats för gemensamt bruk bevisbördan. Vidare finns en presumtion om att egendom som förvärvats före samlevnaden inte utgör samboegendom. Vänliga Hälsningar,