Sambo vill äga olika mycket av bostaden, hur gör man?

2016-09-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo står precis inför ett köp av bostad. Vi kommer att gå in med olika stora andelar. På ett ungefär kommer det vara jag 65% och min sambo 35% . Men vi vet idag inte exakt hur mycket det kommer bli då vi först måste sälja vår nuvarande lägenhet. Hur kan vi efter att vi skrivit på kontrakt för den nya bostaden, om det behövs, korrigera andels fördelningen? Jag har hört talas om tilläggsavtal, hur funkar det?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Allmänt:Eftersom ni är samboende är det Sambolagen som är tillämplig på just ert förhållande, om ni gifter er är det istället äktenskapsbalken som är tillämplig för era tillgångar. Svaret på din fråga blir dock ungefär samma oavsett.Samboegendom:Ni är alltså sambo och inte gifta. Huvudregeln för sambo är att man faktiskt har samboegendom. (Egendom som man äger båda två tillsammans oavsett vem som faktiskt betalat för det). Motsvarande typ av egendom heter giftorättsgods för gifta men berör då både fastighet, ägodelar, pengar, aktier osv. När man är sambo är det dock enbart bostad och bohag som kan utgöra samboegendom om egendomen förvärvats för gemensamt användande. I samboegendom ingår alltså inte pengar, aktier, motorcyklar eller liknande, enbart bostaden och bohag kan bli gemensamt pga förhållandet.Detta innebär alltså att om ni köper lägenheten för gemensamt bruk enligt fördelningen du nämner så kommer ni, om ni väljer att avsluta ert förhållande, ändå anses äga 50 % vardera. Vem som har betalat för bostaden spelar då ingen roll.Det här är alltså huvudregeln enligt 3 § sambolagen och det är detta som kommer att gälla om ni inte skaffar ett sk. samboavtal.Samboavtal:Ett samboavtal är samma sak som ett äktenskapsförord i stort sett. Med hjälp av ett samboavtal kan man sätta 3 § nämnd ovan ur spel och välja att äga egendomen med olika fördelning. 9 § sambolagen. Ett samboavtal i ert fall kan alltså säga att bostaden inte skall anses vara samboegendom enligt sambolagens bestämmelser utan istället fördelas så som ni själva väljer enligt avtalet.Mitt råd:Det är inte avancerat att skriva ett avtal, det gäller dock att vara tydlig. Det finns en del mallar att hitta på internet om man känner för det, här är ett simpelt förslag från mig men det finns många sätt att göra det hela på:"Samboavtal[Namn, personnummer] och [Namn, personnummer] beslutar härmed att sambolagens (2003:376) regler om samboegendom vid bodelning inte skall tillämpas för vår gemensamma bostad [Bostadens förteckning].Istället skall följande gälla, 65 % av försäljningssumman skall tillfalla [Ditt namn] och 35 % skall tillfalla [sambons namn]. För det fall att bostaden renoverats och parterna i avtalet betalat olika mycket kan andelarna ovan justeras för att den som bekostat större del av renoveringen skall gottgöras vid en försäljning.[Namn och underskrift] [Namn och underskrift]"Det här är som sagt var bara ett förslag, och delen om renovering kanske låter lite överkurs, men det är bra att nämna eftersom det kan bli problematiskt om avtalet sagt en viss summa och den parten som ska få minst har bekostat stora och dyra renoveringar som då den andre partnern tjänar mest på.Lycka till med avtalet och behöver du vidare hjälp med avtalsfrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bodelning vid samboförhållande

2016-03-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min sambo har ett AB som han startade under vårt förhållande. Vi var enade om att han skulle starta det och vi valde att jag skulle arbeta deltid för att hinna med våra gemensamma barn och hemmet. Jag står som suppleant i företaget. Nu har han vart otrogen och vill lämna mig. Jag känner att jag blivit lurad under dessa år och har gått miste om både lön och pension. En annan företagare sa att jag kan ha rätt att få ut något vid en bodelning. Att det finns kryphål trots att vi inte är gifta? Vill så gärna känna att jag får ut nåt av det jag offrat.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du och din sambo även är sambor i lagens mening, vilket innebär enligt 1 § sambolagen att ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Då ett sådant samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av er begär det, 8 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör exempelvis om samborna flyttar isär, 2 § sambolagen. I en bodelning ska samboegendomen ingå, den utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, det avgörande är om avsikten med förvärvet var att det skulle användas gemensamt, 3 § sambolagen. Med sambors gemensamma bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, dock inte sådan egendom som används uteslutande för den ena sambons bruk, 6 § sambolagen. Med den gemensamma bostaden avses bostad som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål, 5 § sambolagen. Sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål ska inte avses som samboegendom, 7 § sambolagen. Vid en eventuell bodelning så ska först sambornas andel i samboegendom beräknas, 12 § sambolagen. Sedan ska sådana skulder som är hänförliga till samboegendomen dras av, andra skulder tas inte med i bodelningen utan dessa skulder räknas då som annan egendom, 13 § sambolagen. Sedan ska det återstående värdet av samboegendomen, efter att skulderna dragits av läggas samman och sedan delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Således så kan du om du vill begära bodelning och ni ska då i princip räkna samman allt som är samboegendom och sedan dela detta lika mellan er.Jag vill även upplysa dig om att det finns en möjlighet för sambor att avvika från lagens bestämmelser genom att skriva ett s.k. "samboavtal", se 9 § sambolagen. Enligt ett sådant avtal kan man avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, likt ett äktenskapsförord. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna. Om det är så att ni tidigare har skrivit ett sådant samboavtal så gäller det som står där. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Samboavtal och äktenskapsförord

2016-02-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad för avtal finns det när det gäller sambo eller äktenskap?
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningFör det första finns det så kallade samboavtal. I samboavtalet samtycker ni att sambolagens bodelning inte ska gälla och fastställer i stället vem som ska få vad vid en separation. Om ni inte har ett samboavtal betyder det att allt bohag samt den gemensamma bostaden delas lika oavsett vilken part som betalt mer än den andra.Du kan hitta Lawlines tjänst för samboavtal härSedan finns det även äktenskapsförord. Detta är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Enskild egendom räknas inte in i en eventuell framtida bodelning. Det respektive make/maka köper in under äktenskapet äger var och en, ett äktenskapsförord förändrar inte det. Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Det kan se ut på olika sätt, och därför finns ingen särskild blankett. Ett äktenskapsförord ska dock vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.Du kan hitta Lawlines tjänst för äktenskapsförord här

Bankkonto enskild egendom sambolagen

2015-10-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Kan ett bankkonto göras till "Enskild egendom" i ett "Samboavtal"?Med vänlig hälsning
Joakim Wahlgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att upprätta ett samboavtal och på så sätt undanta viss egendom från bodelning. Du finner information om detta i Sambolagens 9 § som du hittar HÄR. Vi på Lawline kan hjälpa dig med att upprätta ett samboavtal. (http://lawline.se/avtal/samboavtal). Det är viktigt att avtalet täcker både bankkontot och eventuell avkastning, om det är vad ni önskar.Om ni planerar att gifta er behöver ni upprätta ett äktenskapsförord för att göra egendom till enskild egendom. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Försäljning av bostad vid upplösning av samboförhållande

2016-06-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo ska nu separera. Vi har ett hus tillsammans som vi nu kommer sälja. När vi köpte huset så använde vi pengarna från en bostadsrätt som vi tillsammans bodde i. Jag köpte bostadsrätten och bodde själv där några år innan vi blev sambos. Vad händer nu när vi säljer huset? Har jag rätt att till summan vi la in i huset från den sålda bostadsrätten?
Wilhelm Stenvall |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom ni köpte huset för gemensam användning är huset samboegendom (3 § sambolagen). Av detta följer att huset ska ingå i bodelningen vid samboförhållandets upplösning. Bodelning sker dock på begäran av någon av samborna, det är alltså inte ett måste att bodela vid samboförhållandets upplösning (till skillnad från äktenskap). Detta framgår av 8 § sambolagen. I en bodelning läggs värdet av vardera makes samboegendom ihop. Båda makarnas samboegendom läggs därefter samman och delas på hälften (12-14 §§ sambolagen). Eftersom huset är samboegendom ska det (eller pengarna ni får efter en försäljning) således ingå i bodelningen. Detta innebär alltså, för er del, att Du inte har någon automatisk rätt till summan ni la in i huset som kom från försäljningen av bostadsrätten, såvida ni inte har ett samboavtal som säger annat. Sambopar kan ingå sådant avtal som föreskriver att egendom ska vara så kallad annan egendom och inte ingå i eventuell bodelning (9 §). Det motsvarar alltså äktenskapsförord för äkta makar.Hoppas att Du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Gäller det tidigare äktenskapsförordet då vi blivit sambor?

2016-03-14 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi är sambo och undrar om vi måste sinsemellan skriva att våra respektive förmögenheter ska vara enskild egendom? Vi har tidigare varit gifta och hade då äktenskapsförord som täckte detta. Gäller detta trots att vi är skilda?
Mathilda Andersson |Hej och tack för er fråga!Äktenskapsförord gäller för gifta makar, då ni inte längre är gifta faller ni inte längre in under den lagstiftningen och ert tidigare äktenskapsförord är därför inte längre relevant. Då ni numera är sambor faller ni numera in under bestämmelserna i sambolagen.När ett äktenskap upplöses är huvudregeln att allt som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen, vilket ni kringgick genom ett äktenskapsförord. Skillnaden när ett samboförhållande upphör är att i bodelningen ska endast samboegendom ingå för att sedan delas lika (12-14 §§ sambolagen). Samboegendom består av bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk. Vad som utgör samboegendom specificeras mer detaljerat i 3-7 §§ sambolagen, se här. Dvs. allt som inte är samboegendom ska inte ingå i en bodelning. Om ni inte vill följa reglerna i sambolagen kan ni upprätta ett samboavtal då ni själva kan bestämma hur ni vill gå tillväga vid eventuell separation. I detta avtal kan ni exempelvis avtala om vilken egendom som inte ska utgöra samboegendom och därav inte ingå i en bodelning. Sammanfattningsvis innebär detta att 1. Ert äktenskapsförord gäller inte längre. 2. Ni faller numera in under reglerna i sambolagen. 3. Vill ni inte tillämpa sambolagens regler kan ni skriva ett samboavtal, det gör ni lätt via vår avtalstjänst http://lawline.se/avtal/samboavtal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Samboförhållanden, äktenskap och arv

2016-01-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo och jag har lite funderingar för vi vill helst flytta till ett större hus. Vi bor idag i ett litet hus jag ägde redan när vi träffades. Idag är jag "säker" om något händer min sambo, för vi är inte gifta och huset är min egendom. Saken är den att jag har inga barn, men min sambo har två, dvs det finns särkullebarn. Om vi bor kvar (och i stället bygger ut) men gifter oss, kan mitt hus skrivas som enskild egendom? Dvs det ingår in i hans barns laglott om något händer honom. Om vi köper nytt hus och flyttar, kan det skrivas på bara ena parten, d v s mig? Om vi inte är gifta alltså.Vad som bekymrar mig om vi köper nytt ihop eller gifter oss är att hans barn har rätten att ta ut sin laglott om något händer och då måste jag sälja huset för att lösa ut dem. Vi är över femtio år så då krymper ju ekonomin om några år då man går i pension och möjligheterna till att köpa nytt hus igen är obefintliga. Tänket skriva testamente till min sambos fördel och till hans barn tillsammans med mina syskonbarn som förmånstagare om min sambo inte finns kvar. Det är väl helt ok? Annars är det ju mina föräldrar och syskon som ärver mig eftersom jag inte har barn. Mycket tacksam för svar!
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboegendom finns i sambolagen (SamboL), regler om egendom i äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och arv samt testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).Sammanfattning Huset ni bor i nu är inte samboegendom och kommer därför inte ingå i en bodelning om samboförhållandet upphör. Om ni köper ett nytt hus blir det som huvudregeln samboegendom men ni har möjlighet att skriva samboavtal där ni avtalar om att det inte ska vara det. Skulle ni gifta er har ni också möjlighet att skriva huset som din enskilda egendom. Eftersom du inte har några bröstarvingar kan du fritt testamentera din kvarlåtenskap. Sambo Huset ni bor i är inte samboegendom eftersom du ägde det innan ni träffades enligt 3 § SamboL. Det innebär, precis som du säger, att du är ”säker” om det skulle hända din sambo någonting eftersom det därför inte ska tas med i en bodelning. Om ni köper nytt hus utan att vara gifta är huvudregeln att denna blir samboegendom eftersom ni då skulle förvärva den för gemensam användning 3 och 5 §§ SamboL. Samboegendom ska ingå i en bodelning när ett samboförhållande upphör enligt 8 § SamboL. En sådan bodelning måste dock begäras av någon av samborna enligt 8 § och det är endast den efterlevande sambon som kan begära en sådan när samboförhållandet upphör på grund av att en sambo avlider enligt 18 § SamboL. Det innebär att om du köper ett nytt hus som ni ska bo i och din sambo avlider så kan inte hans barn begära bodelning av samboegendomen och du kommer därför få behålla huset. Det måste dock vara du som köper huset själv. Skulle ni köpa det ihop skulle hans del av huset vara en del av hans kvarlåtenskap om han avlider och då skulle barnen ha rätt att få ut sitt arv från honom. Skulle ni gå isär och du köpt huset själv men för er gemensamma användning så har han möjlighet att begära bodelning av samboegendomen och möjlighet att få del av dess värde.Om ni köper ett nytt hus har ni möjlighet att avtala om att detta inte ska ingå i en bodelning med anledning av att samboförhållandet upphör enligt 9 § SamboL. Detta avtal brukar kallas samboavtal och innebär att huset skulle förlora sin egenskap som samboegendom.Äktenskap Om ni gifter er kan ni skriva äktenskapsförord, antingen innan vigseln eller under äktenskapet, om att huset ska vara din enskilda egendom enligt 7 kap. 3 § ÄktB. Också om ni köper ett nytt hus kan ni avtala om att det huset ska vara din enskilda egendom. Om ett hus är din enskilda egendom innebär det att den inte ingår i en bodelning mellan er enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En bodelning ska förrättas när äktenskap upplöses enligt 1 kap. 5 § ÄktB vilket det gör när någon av makarna dör eller vid en skilsmässa enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Skulle ett hus vara din enskilda egendom innebär det att detta inte skulle bli en del av din, om ni är gifta, makes kvarlåtenskap. Detta innebär att husets värde inte kan bli en del av hans barns arvslott eller laglott. Arvslott och laglott Din sambos barn är hans bröstarvingar och dessa tar lika lott i hans kvarlåtenskap om han avlider enligt 2 kap. 1 § ÄB. Dessa skulle som huvudregel ärva hälften av hans kvarlåtenskap var. Barnens laglott är halva deras arvslott. Om han har ett testamente t ex till förmån för dig skulle de oavsett ha rätt till denna laglott dvs 25 % av kvarlåtenskapen var. Skulle ett hus vara din enskilda egendom utgör det inte din sambos kvarlåtenskap och barnen kan då aldrig få del av det genom arv. Skillnaden om ni är gifta eller sambo är att makar som huvudregeln ärver varandra vilket inte sambor gör. Skulle ni vara gifta och du avlider skulle din, sambo (i så fall make) ärva all din kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB. Dina föräldrar och syskon skulle sedan ha efterarvsrätt i din makes kvarlåtenskap när han dog enligt 3 kap. 2 § ÄB. Detta skulle inte vara fallet om ni fortfarande är sambo när du avlider utan då är huvudregeln, precis som du säger, att dina föräldrar ärver dig och om någon av dessa är avliden att dina syskon delar på den avlidnes förälderns lott enligt 2 kap. 2 § ÄB. Eftersom din sambo har särkullbarn skulle dessa ha rätt till sin arvslott om han avled även om ni var gifta enligt 3 kap. 1 § ÄB. Dessa kan dock välja att avstå sin arvsrätt till förmån för dig och sedan få efterarvsrätt i din kvarlåtenskap enligt 3 kap. 9 § ÄB.Testamente Om din sambo vill att hans barn inte ska dela på all kvarlåtenskap när han avlider utan endast ska ha rätt till sina respektive laglotter måste han skriva testamente till förmån för någon annan. Detta oavsett om ni gifter er eller fortsätter vara sambor. Han har då rätt att testamentera häften av sin kvarlåtenskap, resterande del utgör hans barns respektive laglotter enligt 7 kap. 1 § ÄB. Om han genom testamente inskränker barnens laglotter kan de begära jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB. Du kan helt fritt testamentera din kvarlåtenskap till förmån för din sambo eftersom du inte har några bröstarvingar. Du har också möjlighet att föreskriva att dina syskonbarn samt hans barn ska ha rätt till efterarv efter att din sambo innehaft och förfogat över lotten under sin livstid. Dessa blir i så fall testamenteriska efterarvingar. Din sambo kan då fritt förfoga över egendomen han får av dig genom testamente under sin livstid men inte reglera vad som ska hända med den, genom testamente, när han avlider.Om ni vill ha hjälp att skriva ett juridiskt korrekt samboavtal, äktenskapsförord eller testamente så kan ni få det enkelt via vår avtalstjänst.Hoppas det var svar på dina frågor!Vänliga hälsningar,

Samboavtal

2015-06-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt hus, jag kommer sätta in 400 000:- i kontantinsats och min sambo ingenting. Vilken typ av dokument behöver jag för att jag och mina barn ska få tillbaka mina satsade pengar vid en ev separation? Har mina barn rätt att få ut mina pengar om jag skulle gå bort om det finns ett skrivet papper på att jag har satt in dessa pengar eller behövs det någon form av testamente? Vi har barn på var sitt håll sedan tidigare. Vad händer med mina satsade pengar OM vi skulle gifta oss, kommer min make då att ärva alla mina pengar som sedan kommer ärvas av hans barn? Behövs det någon form av äktenskapsförord för att mina barn ska få tillgång till mina pengar eller räcker det med att vi skriver ett dokument nu som beskriver att pengarna ska tillfalla mina barn vid min bortgång? Det viktigaste för mig är att inte mina pengar kommer försvinna till min sambos barn i stället för till mina egna barn. Är giftermål ett dåligt alternativ för mig rent juridiskt, måste det skrivas mer juridiska papper då för att mina barn ska få tillgång till mina pengar?
Eric Brinck |Hej!Tack för din fråga och att du vänder dig till oss på Lawline! Vid en bodelning för sambos är det viktigt att komma ihåg att en sambo inte har någon arvsrätt och vid din död kommer därför dina barn att ärva allt av dig, 2:1 Ärvdabalken (ÄB). Under ett samboskap kan dock medel komma att förflyttas från den ena sambon till den andra om egendomen blir samboegendom. Vad som är samboegendom defineras i 3§ sambolagen som den gemensamma bostaden och bohaget. För att en bostad, oavsett bostadstyp, ska anses vara gemensam bostad ska den vara "avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål". Vid en eventuell bodelning för sambos ingår samboegendomen, vilket framgår av 8 § sambolagen som du hittar här. Samboegendomenn delas då på två oavsett om den ena sambon har betalt mer av bostaden eller bohaget. Den bostad ni nu köper blir alltså samboegendom enligt sambolagen och kommer därför delas mellan er vid en eventuell bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Vid ett eventuellt dödsfall för dig innebär det att din sambo äger halva bostaden och och dina barn/arvingar får den andra halvan. Lagen är dock till största del dispositiv vilket betyder att ni kan skriva ett avtal där ni skriver att sambolagen inte ska tillämpas, 9§. Detta medför att du kommer äga den del av bostaden som du har betalt för och dina barn har då rätt att få ut en större del av bostaden. Ett samboavtal är relativt lätt att skriva, de enda formkraven som finns är att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna, 20§. Kom ihåg att ni ska ett exemplar vardera. Det absolut enklaste för er är alltså att skriva ett samboavtal mellan er där det står att sambolagen inte ska tillämpas mellan er samt att var och ens egendom ska vara er enskilda egendom. Om ni sedan vill gifta er rekommenderar jag er att skriva ett testamente där du testamenterar allting till dina barn. För ett testamente är dock formkraven hårdare och jag rekommenderar dig då att ta kontakt med Familjens jurist för att få hjälp med att upprätta ett testamente vid ett eventuellt giftemål. Hoppas det var svar nog på din fråga!