Vem har rätt till hunden vid separation?

2021-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo separerade för 1,5 år sedan. Under tiden vi var tsm parade vi min hund en (hane) som jag Hade innan jag träffade honom. Och av den kullen behöll vi en valp gratis. Sen gick vi ifrån varandra och jag tog såklart med mig min hund. Men vi hade den andra varannan vecka typ. Sen slutade det med att jag inte fick låna den gemensamma och nu inte ens träffa. Har jag rätt att träffa hunden vi hade ju den tsm. Vill kunna låna den ibland. Jag borde ha rätt till 50% av den.
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt sambolagen (SL) så räknas inte hund som samboegendom, då det endast är sambornas gemensamma bostad och bohag som räknas som samboegendom (3 § SL). Vid en bodelning ska samboegendom fördelas mellan samborna och därav ingår inte hunden i bodelningen (8 § första stycket SL). Det är då den av er som äger hunden som får behålla den. Är det din före detta sambo som är att anse som hundens ägare så har han fullständig rätt till den och om det är du som är ägare till hunden så är det du som har fullständig rätt till hunden. Om ni däremot äger hunden tillsammans så ses ni som samägare och äger hälften var av hunden enligt 1 § samäganderättslagen och ni har då lika stor rätt till hunden. Som samägare måste ni vara överens i de frågor som rör hunden (2 § samäganderättslagen). Kan ni inte komma överens kan rätten utse en god man som under en viss tid ska förvalta hunden (3 § samäganderättslagen).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur köper man ut en sambos andel i den gemensamma bostaden vid upplösning av samboskapet?

2021-02-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska separera, vi har en bostad vi har köpt tillsammans, jag vill ha kvar bostaden men han vill sälja den, nu undrar jag om jag ska betala ut honom alltså hans del, är det utifrån pris vi köpte bostaden för och pengarna vi gick in med då eller måste bostaden omvärderas och jag ska få betala ut honom efter de?Tack för svar
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid separation av samboskap finns det enligt 8 § Sambolagen (SamboL) möjlighet till bodelning om någon av parterna begär det. Huvudregeln är att all samboegendom (den egendom som har införskaffats för gemensamt bruk) skall delas lika enligt 14 § SamboL. Om bodelning blir aktuellt så krävs det, för att bostaden skall ingå i denna, att den har införskaffats för att användas gemensamt (vilket verkar vara fallet för er del) enligt 3 § SamboL. Vid överenskommelse om att du skall köpa ut din sambos andel i bostaden skall ni värdera bostaden till dess marknadspris (detta kan t.ex en certifierad mäklare hjälpa er med), och därefter beräknar ni ut den eventuella vinsten som ni gjort genom att subtrahera det beräknade marknadsvärdet med inköpspriset av bostaden. Av denna hypotetiska vinst beräknar ni därefter reavinstskatten som ligger på 22 %, denna summa räknar ni sedan av från marknadsvärdet. Det kvarstående beloppet skall delas lika mellan dig och din sambo, och slutligen blir hans andel av det uträknade beloppet även den summa som du skall köpa ut honom för. Detta kan förtydligas genom följande exempel: Försäljningspris* (2,000,000SEK) – Inköpspris* (1,000,000SEK) = Vinst (1,000,000SEK)Reavinstskatt: 22 % av vinsten 1,000,000SEK = 220,000SEKNettovärde: Försäljningspris 2,000,000SEK – reavinstskatt 220,000SEK = 1,780,000SEKSumman som du måste köpa ut din sambos andel för: 1,780,000SEK / 2 = 890,000SEK *Försäljningspris (marknadsvärde + renoveringskostnader - mäklararvode)*Inköpspris (det ni köpte bostaden för)Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Bodelning vid samboförhållande

2021-02-16 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har en fråga kring värdemässig fördelning av ett boende i nedanstående fall.S och M har varit sambor i sex år. Nu ska de separera och göra en bodelning. M äger en bostadsrättslägenhet värd 290 000 kronor som han köpte innan han träffade S. Lägenheten är nu värderad till 670 000 kronor. S hade med sig en del möbler när hon flyttade in hos M. Dessa möbler är nu utslitna och har inget marknadsvärde. De äger en husvagn gemensamt som beräknas vara värd 50 000 kronor. M står som ägare till bilen, som är värd 60 000 kronor. S har under det senaste året köpt tv, dvd-spelare samt en musikanläggning för totalt 25 000 kronor.Vad är den värdemässiga fördelningen av boendet? ( De är sambor)
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bostadsrätten och möblerna är inte samboegendomNär ett par lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden så är de att betraktas som sambor och sambolagen ska därför tillämpas (1 § Sambolagen). Om någon i paret begär det så kan man, när samboförhållandet upphör, göra en bodelning där samboegendomen fördelas mellan parterna (8 § Sambolagen). Eftersom du anger att det ska ske en bodelning så utgår jag ifrån att någon av samborna har begärt det. En bodelning som sker när ett par varit sambor skiljer sig från en bodelning som genomförs när ett gift par separerar. Skillnaden ligger i att det enbart är begränsad egendom som ingår i bodelningen när sambor separerar. Sådan egendom kallas för samboegendom och utgör parets gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen). För att bostaden eller bohaget ska anses utgöra samboegendom så måste det vara införskaffat för parets gemensamma bruk. I detta fall så anges att M hade köpt bostadsrätten innan han träffade S. Detta betyder att bostadsrätten inte införskaffades för parternas gemensamma bruk och lägenheten utgör därför inte samboegendom. Bostadsrätten ska därför inte ingå i bodelningen och M får därför behålla bostadsrätten. Det framgår också att S hade med sig möbler när hon flyttade in hos M. Möblerna köptes därför inte heller för parets gemensamma bruk och det utgör därför inte samboegendom. Möblerna ska därför inte ingå i bodelningen och S får behålla möblerna. Husvagnen Det framgår att paret köpte en husvagn tillsammans. Husvagnen kan inte betraktas som samboegendom. Detta beror på att samboegendom är sådan lös egendom som används i det gemensamma hemmet (6 § Sambolagen). Samboegendom avser inte heller egendom som är tänkt att användas för fritidsändamål (7 § Sambolagen). Paret har trots detta köpt husvagnen gemensamt. Då det är två personer som äger lös egendom gemensamt, vilket betyder att det är samäganderättslagen som ska tillämpas. Utgångspunkten, dvs om M och S inte har avtalat om något annat, är att egendomen ska fördelas lika mellan ägarna (1 § Samäganderättslagen). Här är det i princip avtalsfrihet som gäller. M och S kan själva välja vad och hur de vill göra med husvagnen. Ett exempel skulle kunna vara att den ena parten behåller husvagnen och därmed köper ut den andra parten genom att utge en summa som motsvarar hälften av husvagnens marknadsvärde. Detta är dock bara ett exempel. Om det skulle vara så att M och S inte kan komma överens om hur de ska göra med egendomen så kan parterna begära att egendomen ska säljas på offentliga auktion, detta kan göras så länge det inte finns synnerliga skäl som talar emot en såda åtgärd (6 § Samäganderättslagen). Om någon av parterna bestämmer sig för att på egen hand sälja husvagnen så krävs samtycke från den andra ägaren (2 § Samäganderättslagen). Bilen är inte samboegendomPrecis som husvagnen så utgör inte bilen samboegendom då den inte är avsedd för det gemensamma hemmet. Bilen skiljer sig dock från husvagnen på så sätt att den inte införskaffats gemensamt av parterna. Det var M som hade köpt bilen i sitt namn och M får därför behålla bilen även efter separationen. Den tekniska utrustningen S har köpt tv, dvs-spelare och en musikanläggning. Värdet på den tekniska utrustningen uppgår till 25 000 kronor. Som det konstaterats tidigare så ska samboegendomen ingå i bodelningen. En tv, en dvd-spelare och en musikanläggning är sådan egendom som kan anses vara avsedd för det gemensamma hemmet och det ska därför utgöra samboegendom (6 § Sambolagen). Egendomen ska dock inte utgöra samboegendom om egendomen är tänkt att användas uteslutande av den ena parten. Om den tekniska utrustningen har använts gemensamt av paret så ska den ingå i en bodelning. När en bodelning genomförs så ska man inledningsvis beräkna sambornas andelar (12 § Sambolagen). Här kan det tex bli aktuellt att veta om någon av parterna har skulder när samboförhållandet upphör då dessa ska avräknas från den egendom som respektive sambo äger (13 § Sambolagen). Avslutningsvis så ska det värdet som kvarstår, delas lika mellan båda parterna (14 § Sambolagen). Eftersom S hade köpt den tekniska utrustningen så har hon en möjlighet att, istället för att lämna över egendomen till M, betala en summa som motsvarar den delen av utrustningen som M skulle få ut (17 § Sambolagen). Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Vilken egendom ingår i bodelningen när en sambo avlider?

2021-02-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min moster är sammanboende med sin kille och de bor i en lägenhet som han köpte innan hon flyttade dit. Hon vill deläga med sin dotter för att köpa en bostadsrätt till sina barnbarn som arv. Hon ska inte bo där utan det blir bara hennes daughter, svärson och barnbarn. Hon ska vara på samma adress med sin sambo. Har hennes sambo några juridiska rättigheter till den nya bostaden där hon är delägare, ifall att hon avlider först?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Vad händer när någon av samborna avlider?När två personer lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden utan att vara gifta är de att betrakta som sambor och det är därför sambolagen som är tillämplig (1 § Sambolagen). Ett samboförhållande kan upphöra på olika sätt, tillexempel när en av parterna avlider (2 § 3 p. Sambolagen). Om någon av parterna så önskar så ska en bodelning genomföras när samboförhållandet upphör. När bodelningen genomförs så ska samboegendomen delas upp mellan parterna (8 § Sambolagen). Vad ingår i bodelningen? Enligt lag så utgör samboegendom dels den gemensamma bostaden och dels det gemensamma bohaget som samborna köpt i syfte att använda gemensamt (3 § Sambolagen). Med gemensam bostad så avses bland annat en bostadsrätt som parterna köpt för att bostaden ska användas som det gemensamma hemmet (5 § 3 p. Sambolagen). SammanfattningDin moster köper lägenheten tillsammans med hennes dotter i syfte att den ska användas av dottern. Bostadsrätten kommer därför inte att kunna betraktas som parternas gemensamma bostad. Svaret på din fråga är därför att din mosters sambo inte kommer att ha någon rätt till bostadsrätten, även om din moster avlider först. Detta förutsätter dock att din moster och hennes sambo inte gifter sig innan någon av dem avlider. Om de skulle gifta sig så skulle nämligen, som utgångspunkt, all egendom ingå i bodelning. Dvs, även bostadsrätten. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Dold samäganderätt sambo

2021-02-19 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Min sambo ska få ta över sina föräldrars hus, stå som ägare på det. I sin tur ska vi ge dom 500 000 så dom har till en insats till att köpa en lägenhet. Alltså 250 000 var. Tanken är att vi ska flytta in där gemensamt, då vi har ett gemensamt barn samt varsitt sedan tidigare förhållande. Men att han står som ensam ägare på huset. Dock så kommer ju jag låna ut 250 000kr till hans föräldrar som på nåt vis kommer bakas in i huset vid en ev separation, så att jag får tillbaka dom om det skulle gå åt skogen. Vi kommer att renovera/bygga ut huset när vi bor där, och det kommer bli en stor summa på typ 1-2miljoner som vi/eller bara sambon belånar på huset- som idag är värderat till ca 4,2miljoner. Den här renoveringen kommer jag givetvis vara med att betala på, oavsett om jag står med på lånet eller inte, då vi kommer dela på alla gemensamma utgifter. Min fråga är då, är jag orimlig eller inte att tycka att om jag betalar lika mycket som min sambo varje månad för att vi renoverat huset- då ska få nåt typ av mervärde än de 250 000 som är inbakat i huset då jag lånat ut till hans föräldrar. Om vi separerar om 5år, och jag måste flytta. Då är det väl inte orimligt att jag får en liten del av värdeökningen som huset fått för att vi renoverat det+dagens marknadsvärde? Jag är inte ute efter att äga 50% av huset, utan kanske den procentuella delen som jag betalat för när vi renoverat + de 250 000 jag lånat ut. Eller någon form av procentuell äganderätt?
Oscar Rudén |Hej, och tack för din fråga.Huvudprincipen när det gäller sambor är att den som faktiskt förvärvat egendom också ska ses som egendomens ägare. Enligt 3 § Sambolagen här utgör sambors gemensamma bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk så kallad samboegendom. Samboegendom är egendom som kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning. Med bohag menas enligt 6 § här möbler, hushållsmaskiner och annat inte lösöre (andra småskar i hemmet) som är avsett för det gemensamma hemmet. En bil är inget som utgör samboegendom enligt lagens 3 § och ska därför inte delas vid en eventuell bodelning mellan sambor.Högsta domstolen, NJA 2008 s. 826, har dock varit villiga att under vissa förutsättningar intolka en tyst överenskommelse i omständigheterna i samband med ett köp. Det vill säga att så kallad dold samäganderätt kan uppkomma i fall där ett förvärv av egendom utförts av den en sambon. De kriterier som ställs upp för att dold samäganderätt kan anses föreligga är att (1) en av samborna har köpt egendom i sitt namn men för gemensamt bruk, (2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, (3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet varit att det ska föreligga samäganderätt och (4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.I ditt fall uppfylls alla kriterier vad jag kan se, vilket innebär att om ni går skilda vägar så har du rätt till 50 % av värdet på huset när ni separerar.Hoppas att de var svar på din fråga!

Kan inneboende vara sambo?

2021-02-18 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga, jag har just nu en inneboende sen Januari. Vi har avtal om inneboendeskap där hon hyr ett rum tillsvidare som inneboende.Vi har börjat ha sex med varandra men saknar på alla andra sätt en gemensam ekonomi. Jag har under hennes tid som inneboende exempelvis köpt nya köksmöbler samt en hel del elektronik och datorer (Värt ca 80 000kr). Det är bara köksmöblerna som brukas gemensamt och det är jag som betalt hela beloppet.Vi har exempelvis sparat konversationer via text i telefon där det tydligt står att vi bara har roligt tillsammans och inte är ute efter ett parförhållande.Av ren nyfikenhet, om hon flyttar ut och kräver en bodelning - vilka risker har jag utsatt mig för? Kommer tidsaspekten vara avgörande? Alltså om det skulle ske efter 4 månader av inneboende eller ett/flera år som inneboende?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline! jag förstår din fråga som att du vill veta hur man ingår en samborelation eller snarare hur en sådan uppstår och om en inneboende kan anses som sambo. jag ska i mitt svar nedan återge vad som enligt lag anses vara en samborelation och göra en bedömning i ditt fall. Tillämplig lag - Enligt 1 § sambolagen (2003:376) anses med sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll.Vad lagen menar - Förarbetena till sambolagen anger att med uttrycket "stadigvarande bor tillsammans" menas en inte alltför kortvarig förbindelse. Bl.a. presumeras man vara sambor om man har barn tillsammans eller är folkbokförda på samma adress. En helhetsbedömningen görs i dessa fall där även andra omständigheter som förekomsten av inbördes testamente och andra avtal om andra ekonomiska familjeangelägenheter kan ha betydelse. Med "parförhållande" avses att samborna ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i. Till sist avses med "gemensamt hushåll" att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi eller ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap. Vem måste bevisa att ett samboförhållande inte existerar - Enligt förarbetena torde den som hävdar att samboförhållande inte föreligger ha bevisbördan för sitt påstående. I detta fall antar jag att ni vill göra gällande att inneboenden inte varit i ett samboförhållande med den avlidne. Bevisbördan torde i detta fall ligga på er.Vad gäller dig - Vad gällande ditt fall skulle jag anse att något samboförhållande enligt lag inte föreligger. Ni må vara skrivna på samma adress och ha ett sexuellt umgänge, som talar för att en samborelation finns. Ni ska dock leva som under ett äktenskapsliknande förhållande, vilket innebär att den situation att inneboende betalar hyra till dig, ni har separata ekonomier, och att ni båda har uttalat er om att detta inte är att anse som en relation utan endast något tillfälligt. Detta talar alltså för att en samborelation INTE föreligger och det måste utifrån helhetsperspektivet framgå att det rör sig om en äktenskapsliknande relation, vilket det inte gör i ditt fall. Därför kan en bodelning enligt sambolagen aldrig bli aktuell. Om dock inneboende trots all förmodan kräver bodelning, är det du som måste bevisa att något samboförhållande inte föreligger. Hoppas att de var svar på din fråga!

När ingår en bostadsrätt i en bodelning när ett samboförhållande upphör?

2021-02-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag bor i dagsläget med min sambo i en hyresrätt. Vi ska flytta till en gemensam bostadsrätt, jag undrar i vilket steg det blir viktigt för mig att upprätta ett samboavtal. Reservationskontraktet är påskrivet av endast mig. Snart ska jag även skriva på upplåtelseavtal.Min fråga är att om jag och min sambo separerar nu, har hon rätt till hälften av bostaden? Om vi separerar efter upplåtelseavtalet, är det då hon har rätt till hälften? Eller är det endast efter köpeskontraktet är klart och bostaden är betald?
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag huvudsakligen använda mig av bestämmelserna i sambolagen (nedan förkortad SamboL).Vad som ingår i en bodelning vid samboförhållandets upplösningDet som inledningsvis kan sägas är att bodelning av sambornas samboegendom enbart sker på begäran av någon av samborna (8 § stycke 1 SamboL). Vidare kan sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § stycke 1 SamboL). Det innebär för er del att en bodelning överhuvudtaget inte måste komma till stånd om ni skulle separera. Begär ingen av er att en sådan ska ske eller om ni avtalat om annat så är det följaktligen det som gäller.Skulle någon av er däremot kräva att en bodelning görs vid ett eventuellt uppbrott, så ska som sagt samboegendomen fördelas mellan er. Samboegendomen utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag. För att bostaden ska utgöra samboegendom krävs det att den förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Om flytt ännu inte har skett så gäller det att bostaden är tänkt att vara avsedd som sambornas gemensamma hem (5 § SamboL). Med detta avses en bostad vara gemensam bostad om den nyss anskaffats men ännu inte tagits i bruk (se prop. 1986/87:1 s. 133).Av omständigheterna att döma verkar bostadsrätten ha anskaffats för att utgöra gemensam bostad för både dig och din nuvarande sambo. Det innebär alltså att den borde kunna bedömas som er gemensamma bostad redan innan den tagits i bruk av er. Det krävs emellertid att bostaden ska ha anskaffats, vilket den får bedömas ha gjort i och med att upplåtelseavtalet skrivs under. Redan då talar det för att bostadsrätten är tänkt att vara avsedd som ert gemensamma hem, eftersom överlåtelseavtalet bevisar att den gamla ägaren överlåter rättigheterna för bostaden till köparen som nya ägare.Upprätta ett samboavtalOm det enbart är du som gått in och köpt bostadsrätten och inte avser att den ska ingå i en framtida bodelning om ert samboförhållande skulle upphöra, är det klokt att skriva ett samboavtal om detta så snart som möjligt. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda (9 § stycke 2 SamboL). Har ni inget samboavtal som skriftligen anger vilken egendom som inte ska ingå vid en eventuell bodelning, så kan bostadsrätten komma att troligtvis ingå i en sådan innan ni hunnit ta bostaden i bruk.Jag hoppas det gav svar på din fråga. Skulle du vara i behov av juridisk hjälp avseende att upprätta ett samboavtal kan du och din sambo ta kontakt med någon av våra jurister. Det gör ni enklast genom att maila info@lawline.se.Trevlig helg!Vänligen,

Samboförhållande upphör vid äktenskap

2021-02-13 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag bor med min f.d. man i mitt hus. Vi är nu sambos. Om han gifter om sig, måste jag dela huset med honom då också?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Samboförhållande - SamboLSambolagen är tillämplig då två personer stadigvarande bor i gemensam bostad i ett par liknande förhållande (1 § SamboL). Det görs en helhetsbedömning utifrån omständigheter som kan tala för och emot att det föreligger ett samboförhållande enligt NJA 1994 s. 256. Högsta domstolen uttalade i målet att personer med huvudsaklig gemensam bostad talar starkt för att samboförhållande föreligger. Däremot kan ett samboförhållande aldrig föreligga om den ena sambon ingår äktenskap med annan.Ett samboförhållande upphör om någon av samborna ingår äktenskap (2 § p. 1 SamboL). När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om någon av samborna begär det och om det inte finns något samboavtal som stadgar annat (9 § SamboL). Påkallande av bodelning måste ske inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). Det som ingår i bodelningen är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Om du förvärvade ditt hus utan avsikt för gemensam användning dvs innan ni blev sambor ska huset inte ingå vid en eventuell bodelning. Det innebär då att huset förblir ditt och du har rätt att bo kvar i huset själv. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,