Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?

Hej, jag ska köpa hus och har en särbo, min särbo kommer att flytta till huset med mig.

Jag är ensam låntagare och nu vill jag inte att min särbo ska kunna kräva hälften av huset vid eventuell separation då vi blir sambos i huset.

Hur gör jag, vad behöver skrivas för avtal när det gäller sådant?

Mvh orolig blivande husägare.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambors ekonomiska förhållanden regleras i sambolagen. Först när du och din särbo flyttar ihop betraktas ni enligt denna lag som sambor, under förutsättning att det blir ert fasta boende, och att ni lever där i ett parförhållande med gemensamt hushåll (1 § sambolagen).

Vad händer med huset när ni ingår samboförhållande?

Att bli sambor innebär inte att man förlorar något av det man äger. Allt man äger innan samboförhållandet är man fortsatt ägare till också om förhållandet upphör. Gemensamt bohag (saker i hemmet såsom möbler, tavlor och köksredskap) och den gemensamma bostaden kan dock bli samboegendom, om det införskaffas för gemensam användning (3 § sambolagen). Att någonting blir samboegendom innebär att man ska dela lika på det vid en separation, om någon av samborna begär det. Likadelningen sker då genom en så kallad bodelning (8 § sambolagen). Eftersom du köper huset för att bo där tillsammans med din blivande sambo, blir därför huset samboegendom. Du förblir då ensam ägare till huset, men din sambo kommer ha en underliggande rätt till halva husets värde om ert förhållande skulle upphöra. Det går dock att göra undantag från de regler jag nu beskrivit, genom att teckna ett avtal.

Ni bör skriva ett samboavtal

I ett skriftligt avtal (samboavtal) kan du och din sambo komma överens om att huset inte ska ingå i en eventuell bodelning. Jag rekommenderar att ni gör detta redan innan ni flyttar ihop, såsom blivande sambor. I ett samboavtal kan man också (om man vill) avtala om att det inte ska ske någon bodelning alls. Kraven för ett samboavtal ska vara giltigt är att det upprättas skriftligen, och att båda (de blivande) samborna undertecknar det (9 § sambolagen). I avtalet ska det vidare framgå tydligt vilken egendom ni vill undanta från bodelning, samt att båda samtycker till det.

Vi kan hjälpa dig!

Vill du vara säker på att huset blir skyddat genom samboavtalet hjälper vi på Lawline dig gärna med att skriva det. Antingen så kan du göra det via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Du kan också låta någon av våra jurister göra det mot ett fastpris, gå då in på https://lawline.se/fixed_price.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning