Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?

FRÅGA
Hej.Har en fråga gällande sambolagen.Min pappa träffade en tjej. Han har en bostadsrätt sedan tidigare och det har även hon.Nu köpte min pappa en bostad där hans tjej även flyttade in. Hon har inte investerat en krona i köper och finns inte med i köpesavtalet. Efter köp hyrde hon ut sin bostad för att bo med min pappa.Nu separerar dem, eller gör slut. Hon hävdar att hon har rätt till häften av lägenheten pga sambolagen.Men, från min syn så har hon endast prövat att bo med min pappa och inte sålt sin lägenhet för att parmenent flytta in.Hur fungerar detta i en eventuell tvist? Vem vinner och ven har rätten på sin sida? Har min pappa möjlighet att behålla hela sin del på 100% då han är enda ägaren.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i sambolagen (SamboL).

Vad ditt pappas ex syftar på är den bodelning som sker när två sambor separerar. I denna ska all "samboegendom" delas lika mellan samborna (SamboL 8§).

För att bodelning ska ske måste din pappa och hans ex faktiskt varit sambor. För att två personer ska vara sambor måste de stadigvarande bott tillsammans i ett parförhållande och haft gemensamt hushåll (SamboL 1§ 1st). Det får antas att de levde i ett parförhållande, dock kan "stadigvarande" och "gemensamt hushåll" ifrågasättas. Ifall de endast bodde tillsammans under en väldigt kort tid (11 veckor har ansetts tillräckligt för stadigvarande) kan ni hävda att de inte var sambor. Faktumet att tjejen behöll sin tidigare bostad talar också i riktningen att de inte var sambor. "Gemensamt hushåll" föreligger om de samarbetade med dagliga sysslor och hade gemensam ekonomi. Att bara din pappa betalade huset betyder inte per automatik att de inte hade gemensam ekonomi. Jag kan inte med den information du gett med säkerhet avgöra om de är sambor eller inte.

För att den nya bostaden ska ingå i bodelningen måste den utgöra "gemensam bostad" (SamboL 8§). Detta avgörs av om bostadsrätten köptes för att utgöra deras gemensamma hem och användes främst för det ändamålet (SamboL 5§ 1st 3p). Eftersom din pappa köpte bostaden efter de träffats och de flyttade in tillsammans kommer den förmodligen anses utgöra "gemensam bostad".

Sammanfattningsvis avgörs din fråga av om de över huvud taget var sambor eller inte. Tyvärr kan jag inte ge ett bra svar på om så är fallet eller inte. Jag skulle säga att din pappa har ett rätt bra case för att de inte var det eftersom de sammanbodde en kort tid och hon behöll sin tidigare bostad.

Jag hoppas du fått lite klarhet i din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97696)